Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup internetu u Irskoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za Irsku predviđa se da će do 2026. svi prostori u Irskoj imati pristup brzoj širokopojasnoj mreži.

    zastava Republike Irske

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa u Irskoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup (NBP) za Irsku namjerava se osigurati pristup širokopojasnom internetu velike brzine s izborom pružatelja usluga za svaku kuću i poduzeće do 2026. Vlada je u studenome 2019. potpisala ugovor o provedbi nacionalnog plana za širokopojasni pristup. Izvođač radova, National Broadband Ireland, izgradit će pretežno svjetlovodnu mrežu koja će pokrivati 540 000 prostora u Irskoj.

Nacionalna strategija i politika širokopojasnog pristupa

Odgovorna tijela

Glavni ciljevi širokopojasne pokrivenosti

Nacionalnom planu za širokopojasni pristup za Irsku, ažuriranom 2023., utvrđeni su ciljevi za 2026. Njezini su glavni ciljevi pridonijeti održivom makroekonomskom rastu i konkurentnosti.

Vlada je u studenome 2019. potpisala ugovor o provedbi nacionalnog plana za širokopojasni pristup. Izvođač radova, National Broadband Ireland, izgradit će pretežno svjetlovodnu mrežu koja će pokrivati 540.000 prostora u Irskoj s minimalnom brzinom preuzimanja od 150 Mbps. Oko 146 000 kilometara vlakana pokrivat će 96 % kopnene mase Irske. NBI će biti veletrgovac koji nudi pasivne i aktivne veleprodajne proizvode svim pružateljima maloprodajnih i veleprodajnih usluga koji žele pružati usluge u tom području. Usluge će se nuditi svim maloprodajnim pružateljima širokopojasnih usluga, od najvećih do najmanjih, na nediskriminirajućoj osnovi.

Ciljevi vlade u pogledu digitalne povezivosti utvrđeni su i u nacionalnoj digitalnoj strategiji Harnessing Digital – The Digital Ireland Framework (Iskorištavanje digitalizacije – okvir za digitalnu Irsku), objavljenoj 2022. Strategija je potaknuti digitalnu tranziciju u cijelom irskom gospodarstvu i društvu. Cilj je povezivost učiniti dostupnom svima, među ostalim putem nacionalnog plana za širokopojasni pristup, centara za rad na daljinu i točaka za širokopojasni pristup, s ciljem da sva irska kućanstva i poduzeća budu pokrivena gigabitnom mrežom najkasnije 2028., a sva naseljena područja 5G mrežom najkasnije 2030.

Glavne mjere za širokopojasnu pokrivenost

  • Mapiranje širokopojasnih mreža: irska vlada uspostavila je interaktivnu kartu širokopojasnog pristupa velike brzine. Alat za kartiranje pruža pregled područja koja pokrivaju operatori i područja koja podliježu državnoj intervenciji nacionalnog plana za razvoj širokopojasnog pristupa. Karta se ažurira na tromjesečnoj osnovi kako bi odražavala kretanje prostora od bijele do sive.

Nacionalni i regionalni širokopojasni financijski instrumenti

Državna intervencija u obliku nacionalnog plana za razvoj širokopojasnog pristupa usmjerena je na povezivanje svih zajednica jer su komercijalni operatori jasno dali do znanja da postoje dijelovi zemlje u kojima usluge širokopojasnog pristupa velike brzine neće učiniti komercijalno dostupnima. Cilj je intervencije osigurati brzu širokopojasnu mrežu za sve prostore u zemlji bez postojeće ili planirane brze širokopojasne mreže. Riječ je o složenom i ambicioznom nacionalnom infrastrukturnom projektu za izgradnju, upravljanje i održavanje brze širokopojasne mreže na temelju 25-godišnjeg ugovora.

Plan za oporavak i otpornost: dodijeljena sredstva za povezivost iznose 19 milijuna EUR. Mjera povezivosti pomoći će javnim upravama da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste prednosti 5G tehnologija. Ulaganje se sastoji od izgradnje platforme niske latencije s okosnicom velike brzine pomoću rubnih računalnih čvorova kako bi se omogućio brži odgovor.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Irskoj

Najnovije podatke o širokopojasnoj pokrivenosti, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitim širokopojasnim tehnologijama i troškovima potražite u izvješćima o pregledu stanja i izvješćima po zemljama indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije na nacionalnoj razini i razini EU-a

Podaci za kontakt

BCO Ireland (nacionalni ured za širokopojasne usluge u Irskoj):
Odjel za okoliš, klimu i komunikacije

Adresa: 29-31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Irska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +353 1 6782337
Web-mjesto

Uredba Komisije za komunikacije

Adresa: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Irska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: + 353 1 804 9600
Web-mjesto

Najnovije vijesti

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup internetu u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ciljeve za mobilnu pokrivenost i za brze širokopojasne veze za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni internet u Sloveniji

Slovenija se odlučuje za tehnološku neutralnost i tržišnu dinamiku u razvoju širokopojasnih mreža, a posebno za tržišno natjecanje koje se temelji na infrastrukturi i uslugama.

Širokopojasni pristup internetu u Portugalu

Digitalni program Portugala i Nacionalna strategija za povezivost u elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta za razdoblje 2023. 2030. oblikuju razvoj digitalne infrastrukture u Portugalu.

Širokopojasni pristup internetu u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama brzine od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti brzinu od 1 Gbps.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i nastoji postići brzinu od 100 Mbps, koja se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup internetu u Grčkoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za razdoblje 2021.–2027. promiče se upotreba fiksnih mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža. Grčka Biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezivost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve...

Širokopojasni pristup internetu u Njemačkoj

U koalicijskom sporazumu iz 2021., digitalnoj strategiji i gigabitnoj strategiji njemačke savezne vlade iz 2022. prednost se daje opskrbi FTTH i 5G mrežama na nacionalnoj razini.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit utvrđen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup internetu u Finskoj

Finska tijela prednost daju uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za nedovoljno pokrivena područja i savjetovanju lokalnih općina o tome kako uvesti širokopojasne mreže.

Širokopojasni pristup internetu u Danskoj

Niz političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom na nacionalnoj razini podupire danske ciljeve širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za iskorištavanje...

Širokopojasni pristup internetu u Češkoj

U Nacionalnom planu razvoja mreža vrlo velikog kapaciteta, odobrenom u ožujku 2021., definiran je strateški pristup Češke Republike izgradnji mreža vrlo velikog kapaciteta.

Širokopojasni pristup na Cipru

U ciparskom planu za širokopojasni pristup utvrđuju se strateški ciljevi za razdoblje 2021.–2025., a on uključuje zakonodavne i regulatorne intervencije te praktičnu potporu za razvoj širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovor je na ciljeve europskog gigabitnog društva za 2025., a djelomično na digitalne ciljeve za 2030.

Širokopojasni pristup u Bugarskoj

Nacionalni plan za širokopojasnu infrastrukturu za pristup sljedeće generacije „Povezana Bugarska” i politika o elektroničkim komunikacijama ažurirani su i doneseni u kolovozu 2020.

Širokopojasni pristup internetu u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digital Belgium. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Snižavanjem troškova i...