Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

  Luxembourgs flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Luxembourg

Bredbåndsdækningen når allerede op på næsten 100 %, og Luxembourg er blandt de førende i Europa med hensyn til bredbåndsdækning og udbredelse. Luxembourgs strategi for ultrahøjhastighedsbredbånd 2021-2025 sigter mod højtydende konnektivitet for alle. Der blev oprettet en 5G-taskforce og en strategi for at holde Luxembourg på forkant med 5G-konnektivitet.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

Hovedformålet med bredbåndsudvikling

Luxembourgs strategi for ultrahøjhastighedsbredbånd 2021-2025 har til formål at opnå højkonnektivitet for alle. Mål 3 i strategien er at fremskynde udbredelsen af fremtidssikret infrastruktur, samtidig med at den teknologiske neutralitet respekteres, for at imødekomme alle husholdningers nuværende og fremtidige behov, uanset deres geografiske beliggenhed. I sidste ende vil overgangen fra alle husholdninger til skalerbare fremtidssikrede teknologier optimere nettenes energieffektivitet ved gradvist at frakoble det gamle faste net.

For at forhindre den digitale kløft fremhæver strategien vigtigheden af en overkommelig grundlæggende højhastighedsinternetforbindelse for alle, defineret som en download-internetforbindelse på mindst 100 Mbps og 20 Mbps upload-tjeneste. For at yde denne service til de dårligst stillede husstande vil målrettede foranstaltninger blive vurderet og gennemført.

Strategiens ambition er at sikre, at hver boligenhed har adgang til mindst ét VHCN-netværk (Very High Capacity Network), defineret som 1 Gbps download og 200 Mbps upload i et fast netværk. Strategien prioriterer husholdninger i fjerntliggende områder, der ikke er forbundet med et VHCN-netværk. Tilslutning af fjern- og landhjem er dyrt, og offentlig støtte kan overvejes i tilfælde, hvor private operatører ikke har planer om at udvide nettene.

Der blev oprettet en 5G-taskforce for at holde Luxembourg på forkant med konnektivitet. 5G blev lanceret af Post Luxembourg, Orange og Proximus i 2020. Luxembourg har udarbejdet en 5G -strategi.

Vigtigste foranstaltninger til udvikling af bredbånd

 • Luxembourgs genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke investeringer i konnektivitet, da det politiske fokus er på at sikre, at private investeringer er tilstrækkelige til at opfylde målene for 2025. Det er planen at revurdere situationen omkring 2022.
 • Værktøjet Checkmynet.lu måler ydeevnen og kvaliteten af internetadgangstjenester for slutbrugere og er gratis. Hvis en forbruger finder, at den målte båndbredde er lavere end den, der er indgået aftale om, kan vedkommende kontakte sin udbyder hvis forbrugeren ikke modtager et svar, eller hvis svaret er utilfredsstillende, kan forbrugeren gratis benytte ILR 's mæglingstjeneste.
 • Kortlægning af bredbånd: regeringen har udviklet et værktøj til kortlægning af bredbåndstjenester, der viser omfanget af bredbåndsdækning for hver kommune i Luxembourg. Kortet er baseret på faste netoperatørers data (Docsis, VDSL og Fibre).
 • Et andet vigtigt redskab, som regeringen har udviklet, er det nationale register over vejarbejder. Dette register indeholder alle ansøgninger om vej- og vejtilladelser, som er indsendt af virksomheder. Den indeholder også oplysninger om offentlige infrastrukturarbejder, der er planlagt af kommuner og offentlige administratorer vedrørende telekommunikation, gas, elektricitet og vandnet osv.
 • Andre foranstaltninger:
  • Indførelse af en forpligtelse til at stille modtageinfrastruktur til rådighed for fiberoptik (kommunerne er blevet anmodet om at gøre modtagelsesinfrastruktur obligatorisk)
  • Indførelse af en forpligtelse til at levere højhastighedsbredbåndsklare interne kabler i nye boliger (passende internt kabelføring er obligatorisk for alle nyopførte bygninger og allerede eksisterende flerboligbygninger i tilfælde af større renoveringsarbejder, for hvilke der er indgivet ansøgning om byggetilladelse efter den 31. december 2016)
  • Alternative operatørers adgang til den etablerede operatørs net.

Data om udvikling af bredbånd og teknologier i Luxembourg

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og pressedokumenter

Kontaktoplysninger

BCO Luxembourg (det nationale kompetencekontor for bredbånd): Statsministeriet, Ministeriet for Medier, Konnektivitet og Digital Politik

Adresse: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg Kontakt via e-mail Telefon: + 352 247 86717 Websted

Økonomiministeriet (Ministère de l'Économie)

Adresse: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Kontakt via e-mail Telefon: + 352 2478 4137 Websted

Luxembourg Reguleringsinstitut (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Adresse: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg Kontakt via e-mail Telefon: + 352 28228 228 Websted

Seneste nyheder

Grønt lys for IRIS²: satellitbaseret bredbånd til landdistrikter og fjerntliggende områder

EU-Rådet vedtog IRIS² (Infrastruktur for Modstandsdygtighed, Interkonnektivitet og Satellitsikkerhed) den 7. marts 2023 og gav det endelige grønt lys for EU's nye satellitkonstellation.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Broadband - Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgien. Formålet med den nationale plan for fastnet- og mobilbredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor der ikke er adgang til højhastighedstjenester. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.