Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Opdag eIDAS

Udnyt de grænseoverskridende forretningsmuligheder for at øge effektiviteten og sikkerheden i din virksomhed og forbedre brugeroplevelsen.

  En by med en repræsentation af data overlejret

Hvad er eIDAS?

eIDAS står for elektronisk identifikation, godkendelse og tillidstjenester. EIDAS-forordningen etablerede rammerne for at sikre, at elektroniske interaktioner mellem virksomheder er sikrere, hurtigere og mere effektive, uanset hvilket europæisk land de finder sted i. Det er en europæisk forordning, der skabte en fælles ramme for elektronisk identifikation (eID) og tillidstjenester, hvilket gør det lettere at levere tjenester i hele EU.

eIDAS fremmede interoperabiliteten mellem de 27 EU-medlemsstater og sikrede, at landene gensidigt anerkender hinandens anmeldte elektroniske identifikationsordninger. Det sikrer også, at tillidstjenester, der leveres af tjenesteudbydere, der opfylder kravene i forordningen, kan accepteres som bevis i retssager.

EIDAS-forordningen øgede sikkerhedsniveauet for transaktioner for virksomheder og tilbyder mange andre fordele, herunder:

 • mindre administrativ byrde i forbindelse med elektroniske transaktioner med andre virksomheder, kunder og offentlige myndigheder
 • mere effektive forretningsprocesser;
 • betydelig reduktion af omkostninger og øget fortjeneste
 • sikrere elektroniske transaktioner, der fører til øget forbrugertillid og et større potentielt forbrugergrundlag.

eIDAS og virksomheder

Indførelse af elektronisk identifikation og tillidstjenester i din virksomhed kan generere en række fordele for din virksomhed. Disse fordele kan inddeles i tre hovedområder:

 1. bedre brugeroplevelse: sikring af problemfri service og produktlevering. At få kundernes tillid er afgørende for enhver virksomhed og bidrager til at øge kundetilfredsheden ved at fokusere indsatsen på at etablere et forhold til dem.
 2. øget sikkerhed og ansvar: eIDAS-forordningen sikrer større sikkerhed mellem parterne takket være sikre løsninger og retssikkerhed.
 3. større effektivitetsgevinster: gennem reducerede procescyklusser, storstilet automatisering, forenklet og hurtigere opgaveudførelse og samlet omkostningsreduktion, samtidig med at kvaliteten af produkter, tjenester og support bevares.

Store og små virksomheder kan bruge eIDAS-løsninger i både business-to-business og business-to-forbruger transaktioner. eIDAS giver virksomhederne mulighed for at udføre stærkere kontrol af identiteten af kunder og andre virksomheder.

Dette er især nyttigt, når handel begrænsede varer, såsom alkohol, til transaktioner af høj værdi, såsom salg af kunstværker, og overførsler af store mængder af penge. Det giver også virksomheder mulighed for at udvide deres kundebase, hvilket giver en pålidelig identifikation af kunder og virksomheder i andre EU-lande.

eIDAS-løsninger hjælper også virksomheder med at gennemføre grænseoverskridende transaktioner. I henhold til eIDAS-forordningen skal alle EU-lande anerkende udenlandske eID-ordninger, der er blevet anmeldt til Europa-Kommissionen, og mange er allerede i færd med at gennemføre dette. Medlemsstaterne kan også anmelde deres nationale eID-systemer, men kan vælge ikke at åbne disse systemer for den private sektor, selv om de opfordres til at gøre det.

Find ud af, om et eID-system er blevet anmeldt i dit land.

Tillidstjenester i henhold til eIDAS-forordningen støtter også virksomheder.

 • Elektronisk signatur (e-signatur): udtrykket i et elektronisk format af en persons samtykke til indholdet af et dokument eller datasæt. Kvalificerede e-signaturer har samme retsvirkning som håndskrevne underskrifter.
 • Elektronisk segl (eSeal): det svarer i sin funktion til det traditionelle forretningsstempel. Det kan anvendes på et elektronisk dokument for at garantere et dokuments oprindelse og integritet.
 • Elektronisk tidsstempel (eTimestamp): knytter et elektronisk dokument, f.eks. en købsordre, til et bestemt tidspunkt, der beviser, at dokumentet eksisterede på det pågældende tidspunkt.
 • Website Authentication Certificates (WAC): elektroniske certifikater, der viser dine kunder, at dit websted er troværdig og pålidelig. De sikrer, at webstedet er knyttet til den person, som certifikatet udstedes til. De hjælper også med at undgå data phishing.
 • Elektronisk registreret leveringstjeneste (eDelivery): giver brugeren mulighed for at sende data elektronisk. Det giver bevis for afsendelse og levering af dokumentet og beskytter din virksomhed mod risikoen for tab, tyveri, skade eller uautoriserede ændringer.

Den private sektor er allerede begyndt at udnytte disse inden for forskellige sektorer, f.eks. brugen af e-signaturer i sektoren for liberale tjenesteydelser og finansielle tjenesteydelser.

Sektoren for finansielle tjenesteydelser

Sektoren for finansielle tjenesteydelser er en af de største potentielle modtagere af eID og tillidstjenester, da de kan muliggøre betydelige forretningsmuligheder og forbedrede tjenester på tværs af grænserne.

Identifikation, autentificering og sikring af transaktioner i sektoren for finansielle tjenesteydelser er ved at blive stærkt digitaliseret for at tilpasse sig en øget efterspørgsel efter onlinetjenester fra kunderne og for at klare tungere overholdelsesforpligtelser.

Eid og tillidstjenester vil give virksomheder mulighed for at udnytte on-boarding muligheder som "Know Your Customer". Kend din kunde er processen med at identificere og verificere identiteten af kunder (eller potentielle kunder). Det udføres af virksomheder for at vurdere de potentielle risici ved en forretningsforbindelse, såsom hvidvaskning af penge. Takket være eIDAS-løsninger, såsom anmeldt eID, er det en proces, der kan gennemføres næsten udelukkende online. Ved at digitalisere disse processer vil virksomhederne kunne fokusere mindre på operationel optimering og mere på at opbygge relationer med deres kunder.

Eksempler på brugen af eID og tillidstjenester i sektoren for finansielle tjenesteydelser omfatter:

 • Eid for
  • en pålidelig verifikation af en kundes identitet og overholdelse af Kend din kunde og krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
  • lette åbningen af nye bankkonti og finansielle tjenestekonti hos kunder i andre lande ved hjælp af fjernidentifikation og pålidelig identifikation og adgang til konti
 • eSignature til fjernunderskrivelse af finansielle servicekontrakter med kunder
 • elektronisk registreret leveringstjeneste til hurtig og sikker udveksling af vigtig dokumentation som f.eks. kontraktlige aftaler

Infografik: Eid og tillidstjenester i sektoren for finansielle tjenesteydelser (pdf)

Online detailhandel

Onlinedetailhandel gennemgår en stor forandring for at tilpasse sig digitaliseringsbølgen. Virksomheder skal bruge teknologi til at udvikle kreative løsninger for at tiltrække kunder. Dette kan gøres ved at give en bedre onlineoplevelse og ved at skabe tillid til forholdet mellem virksomheder og forbrugere.

Sikre elektroniske transaktioner er særligt vigtige for virksomheder, der gennemføres online. Det er afgørende, at der anvendes pålidelige løsninger til elektronisk identifikation og tillidstjenester. EIDAS-forordningen udgør en omfattende retlig ramme for at sikre en sådan troværdighed samt juridisk gyldighed og sikkerhed i hele EU.

Eksempler på brugen af eID og tillidstjenester i onlinedetailsektoren omfatter:

 • Eid for stærkere identifikationskontrol af kunder, der køber begrænsede varer (f.eks. alkohol) eller varer af høj værdi (f.eks. kunstværker)
 • eSignaturer og eTimestamps for at reducere omkostningerne gennem mere strømlinede processer og forbedre dokumentsporing
 • kvalificerede webstedsautentifikationscertifikater for at øge forbrugernes tillid til online detailwebsteder og for at undgå data phishing

Transportsektoren

I transportsektoren kan teknologiske løsninger, herunder navnlig elektronisk identifikation og tillidstjenester, bidrage til at sikre en sikker og problemfri forretningsproces, der eliminerer overflødige skridt.

Eid og tillidstjenester sikrer en problemfri, sikker og papirløs strøm af dokumenter mellem afsendere, transportører, leverandører og modtagere, hvilket er afgørende for, at ordrer ankommer til tiden og for at undgå forsinkelser på grund af administrative byrder.

Eksempler på brugen af eID og tillidstjenester i transportsektoren omfatter:

 • Eid og tillidstjenester kan bruges til at bevise kundens identitet, give et sikkert login til tjenesten og muliggøre fjernoplåsning af en kunde
 • elektronisk registreret leveringstjeneste til hurtig og sikker udveksling af kontraktdokumentation
 • eTimestamps for at fremhæve ansvarlighed, hvis der opstår forsinkelser, når forskellige luftfartsselskaber er involveret
 • eSeals om vigtig dokumentation såsom transportkontrakter, der beviser deres oprindelse og integritet, samtidig med at afhængigheden af papirbaserede dokumenter mindskes

Infografik: Eid og tillidstjenester i transportsektoren (pdf)

Sektoren for liberale tjenesteydelser

Professionelle tjenester, herunder advokater, notarer, arkitekter og revisorer, kan drage fordel af eID og tillidstjenester gennem digitalisering af deres forretningsprocesser. I deres interaktion med andre virksomheder og kunder er professionelle tjenester stærkt afhængige af tillid mellem de forskellige involverede parter.

Brugen af eID og tillidstjenester såsom eSeals, eSignaturer og eTimestamps forenkler virksomhedernes tidskrævende formelle procedurer.

Eid tillader professionelle tjenester at drage fordel af on-boarding muligheder såsom at udføre "Know Your Customer", som beskrevet ovenfor. 

Digitaliseringen af sektoren gennem brug af eID og tillidstjenester vil mindske afhængigheden af papirbaserede dokumenter og samtidig bevare gyldigheden og sikkerheden af de dokumenter, der deles.

Eksempler på brugen af eID og tillidstjenester i sektoren for liberale tjenesteydelser omfatter:

 • Eid for en pålidelig verifikation af kundernes identitet med henblik på at etablere et kontraktforhold og overholde Kend din kundes krav
 • eSignature og eTimestamp giver advokater mulighed for at udføre papirløse, digitale kontraktlige aftaler, der er juridisk bindende
 • edsvorne oversættere kan bruge eSeal til at bekræfte gyldigheden af oversatte dokumenter.
 • elektronisk registreret leveringstjeneste giver enhver professionel mulighed for at sende vigtige dokumenter, der reducerer risikoen for tab, tyveri, skader eller ændringer

Infografik: Eid og tillidstjenester i sektoren for liberale tjenesteydelser (pdf)

Fordele ved elektronisk identifikation og tillidstjenester

Infografik: Fordelene ved at integrere eID og tillidstjenester i din virksomhed (pdf)

eIDAS guidebog til virksomheder

En vejledning, der kan downloades, er tilgængelig for at hjælpe virksomheder med at forstå og indarbejde eID- og tillidsserviceløsninger i deres daglige forretningsdrift.

Den er udformet som en hurtig vejledning om vigtige oplysninger om eID- og tillidstjenesteløsninger og de muligheder, de kan give europæiske virksomheder.

Download guidebogen (pdf)

eIDAS-tjekliste for virksomheder

En tjekliste, der kan downloades, er tilgængelig for at hjælpe virksomheder med at vælge de relevante eID- og tillidsserviceløsninger til deres virksomhed. Det vil hjælpe brugeren med at forstå de centrale kriterier, der skal tages i betragtning ved evaluering af eID- og tillidstjenesteløsninger, alt efter deres forretningsmæssige behov gennem en række spørgsmål/kontroller.

Denne tjekliste er rettet mod de virksomheder, der søger at indarbejde eID og tillidstjenester i deres virksomhed.

Download tjeklisten (pdf)

Deltag i diskussionen

Drøfte eIDAS-relaterede spørgsmål med andre organisationer og ligesindede virksomheder i eIDAS-observatoriet.

EIDAS-observatoriet er et virtuelt fællesskab af interessenter, der drøfter spørgsmål vedrørende udbredelsen af eIDAS-løsninger for at bidrage til at fremme brugen af grænseoverskridende elektronisk identifikation og tillidstjenester i Europa.

Observatoriet er åbent for alle — virksomheder, enkeltpersoner og offentlige myndigheder samt repræsentanter fra forskellige sektorer for at fremme vidensdeling og udvikle initiativer til innovation.

Mens fokus på denne side er på business-to-business/business-to-forbruger transaktioner, er der også en række interessante use-cases i en business-to-regering sammenhæng.

 

Se også

Det store billede

eIDAS-forordningen

eIDAS er en vigtig katalysator for sikre grænseoverskridende transaktioner.

Se også

Læs om eIDAS

EIDAS-videns- og læringsprogrammet giver oplysninger og bistand til virksomheder om brugen af elektronisk identifikation (eID) og tillidstjenester.

eIDAS-observatoriet

EIDAS-observatoriet er en gruppe interessenter, der drøfter spørgsmål vedrørende eIDAS-forordningen og letter grænseoverskridende tillidstjenester og eID.