Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ψηφιακή ένταξη

Η ψηφιακή ένταξη είναι μια προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν στον ψηφιακό κόσμο και να επωφεληθούν από αυτόν.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Καθημερινά χρησιμοποιούμε τον ψηφιακό κόσμο για να εκτελούμε μια σειρά δραστηριοτήτων. Η τάση αυτή έχει σαφώς ενισχυθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες για να εργαστούμε από το σπίτι, να μάθουμε νέες δεξιότητες, να παρακολουθήσουμε τηλεόραση και ταινίες και να ενημερωθούμε για τις τελευταίες ειδήσεις με ένα απλό κλικ.  

Πράγματι, η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο μάς έχει προσφέρει πολλές νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες. Για ορισμένα άτομα, ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι ακόμη πλήρως προσβάσιμος. Για άλλους, δεν είναι οικονομικά προσιτός. Και άλλοι δεν διδάχθηκαν τις δεξιότητες για να συμμετάσχουν πλήρως σ’ αυτόν.  

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να καταστήσει το διαδίκτυο πιο προσβάσιμο και έχει αναλάβει δράση στους εξής τομείς:  

  • προσβάσιμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ): βελτίωση της προσβασιμότητας των ΤΠΕ για όλους και προώθηση της ανάπτυξης προσβάσιμων τεχνολογιών· 
  • υποστηρικτικές τεχνολογίες: στήριξη της ανάπτυξης των ΤΠΕ που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία στον ψηφιακό κόσμο· 
  • βασικές και ψηφιακές δεξιότητες: ενδυνάμωση των πολιτών για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων και στην επαγγελματική εξέλιξη, μέσω των ΤΠΕ στην εκπαίδευση· 
  • κοινωνική ένταξη: αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων σε δημόσιες, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες μέσω έργων κοινωνικής ένταξης. 

Ένα άλλο εμπόδιο στην συμμετοχή στο διαδίκτυο είναι η γλώσσα. Στην ΕΕ, υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες και περισσότερες από 60 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Καμία γλώσσα δεν μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ ταυτόχρονα, και αυτό πρέπει να αντανακλάται στο διαδίκτυο.  

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στο διαδίκτυο. Έχει επενδύσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ στον τομέα αυτό κατά την τελευταία δεκαετία. Δρομολόγησε επίσης τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο οποίος διαθέτει υπηρεσία ηλεκτρονικής μετάφρασης που παρέχει πολύγλωσση υποστήριξη στις ψηφιακές υπηρεσίες και τη δημόσια διοίκηση σ’ όλη την ΕΕ.  

Η ΕΕ προωθεί την ψηφιακή ένταξη μέσω άλλων τομέων πολιτικής, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενεργός και υποστηρικτική διαβίωση και η κοινωνική ένταξη. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 2025-2027 για την έρευνα και την καινοτομία για τη στήριξη της πορείας προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε κατά τις εμβληματικές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας, καθορίζει τρεις βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ κατά τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος (2025-2027).

NEWS ARTICLE |
Ζ20: οι υπουργοί ψηφιακής τεχνολογίας συναντήθηκαν στην Ινδία για να συζητήσουν για την ψηφιακή καινοτομία και ένταξη

Στις 19 Αυγούστου 2023, οι υπουργοί ψηφιακών θεμάτων των 20 μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών συμφώνησαν σε κοινή δήλωση για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και ένταξης, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ασφάλειας στην ψηφιακή οικονομία στο Μπανγκάλερ της Ινδίας.

NEWS ARTICLE |
Ευρωπαϊκά βραβεία ψηφιακών δεξιοτήτων: ανακαλύψτε τους νικητές της έκδοσης του 2023

Η αναμονή έχει λήξει! Οι νικητές των ευρωπαϊκών βραβείων ψηφιακών δεξιοτήτων 2023 έχουν ανακοινωθεί: 6 έργα από όλη την Ευρώπη επαναφέρουν το τρόπαιο για βέλτιστες πρακτικές στις 5 κατηγορίες βραβείων.

PRESS RELEASE |
Η πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες βελτιώθηκε στην ΕΕ από το 2018

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, τέσσερα έτη μετά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη. Η επανεξέταση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2021, στην οποία συγκεντρώθηκαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, τις εκθέσεις παρακολούθησης της προσβασιμότητας των κρατών μελών και μια υποστηρικτική μελέτη.

Σχετικό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν ίσες ευκαιρίες να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή και να συμβάλουν σε αυτήν.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τι είναι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο; Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το Διαδίκτυο.

Learn more

Ψηφιακές δεξιότητες

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων...