Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitální začlenění

Digitální začlenění je celounijní úsilí o zajištění toho, aby každý mohl přispívat k digitálnímu světu a využívat jeho přínosů.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Digitální svět každodenně využíváme k mnoha věcem. Pandemie COVID-19 to ještě posílila. Internet a nové technologie používáme k práci z domova, učení se novým dovednostem, sledování televize a filmů a vyhledávání nejnovějších zpráv pouhým kliknutím.  

Přechod k digitálnímu světu nám nepochybně přinesl mnoho nových a vzrušujících příležitostí. K těmto příležitostem však nemají všichni rovný přístup. Pro některé lidi není digitální svět dosud plně přístupný. Pro jiné není dostupný cenově. A někteří nezískali dovednosti potřebné k tomu, aby se mohli plně zapojit.  

EU pracuje na tom, aby byl internet přístupnější. Zahájila aktivity, jako jsou:  

  • přístupné informační a komunikační technologie (IKT): zpřístupnění IKT všem a podpora rozvoje dostupných technologií, 
  • pomocné technologie: podpora vývoje IKT, které v digitálním světě pomáhají osobám se zdravotním postižením, 
  • dovednosti a digitální dovednosti: posílení postavení občanů prostřednictvím vzdělávání v oblasti IKT, aby mohli bojovat proti marginalizaci a sociálnímu vyloučení, a to i v profesní dráze, 
  • sociální začleňování: podpora účasti znevýhodněných osob na veřejných, sociálních a hospodářských činnostech prostřednictvím projektů sociálního začleňování. 

Další překážkou pro zapojení se online je jazyk: v EU je 24 úředních jazyků a více než 60 regionálních a menšinových jazyků. Všechny občany EU nelze oslovit jen jedním jazykem a internet to musí zohledňovat.  

EU podniká kroky na podporu mnohojazyčnosti online. V posledním desetiletí investovala do této oblasti více než 200 milionů EUR. Rovněž spustila Nástroj pro propojení Evropy, který poskytuje službu eTranslation, jež nabízí mnohojazyčnou podporu pro digitální služby a veřejnou správu v celé EU.  

EU také podporuje digitální začleňování prostřednictvím dalších oblastí politiky, jako jsou digitální dovednosti, aktivní a asistované žití a sociální začleňování.

Latest News

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Od roku 2018 se v EU zlepšil přístup k veřejným službám a informacím on-line

Komise dnes zveřejnila přezkum směrnice o přístupnosti internetových stránek čtyři roky poté, co ji členské státy provedly do vnitrostátního práva. Přezkum zahrnuje výsledky veřejné konzultace konané v roce 2021, v jejímž rámci byly shromážděny názory na uplatňování směrnice v praxi, zprávy členských států o monitorování přístupnosti a podpůrná studie.

Související obsah

Hlubší pohled

Ženy v digitálním světě

EU chce zajistit, aby všichni, bez ohledu na pohlaví, měli spravedlivou šanci těžit z digitálního věku a přispívat k němu.

Přístupnost webu

Co je to přístupnost webu? Přístupnost webu umožňuje každému, včetně osob se zdravotním postižením, vnímat internet, porozumět mu, navigovat a komunikovat s ním.

Learn more

Digitální dovednosti

EU vypracovala řadu politik a iniciativ na zlepšení digitálních dovedností pracovní síly i...