Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-inklużjoni diġitali

L-inklużjoni diġitali hija sforz mill-UE biex jiġi żgurat li kulħadd jista’ jikkontribwixxi għad-dinja diġitali u jibbenifika minnha.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Ta’ kuljum, aħna nużaw id-dinja diġitali kuljum biex inwettqu firxa ta’ kompiti, xi ħaġa li kompliet tiżdied fil-pandemija tal-COVID-19. Nużaw l-Internet u t-teknoloġiji ġodda biex naħdmu minn djarna, biex nitgħallmu ħiliet ġodda, biex naraw it-televiżjoni u l-films, u biex insiru nafu l-aħħar aħbarijiet permezz ta’ għafsa ta’ buttuna.  

Tabilħaqq, it-tranżizzjoni għad-dinja diġitali ġabitilna għadd ta’ opportunitajiet ġodda u eċitanti. Madankollu, mhux kulħadd għandu aċċess ugwali għal dawn l-opportunitajiet. Għal xi wħud, id-dinja diġitali għadha mhix kompletament aċċessibbli. Oħrajn ma jaffordjawhiex. Imbagħad hemm min ma ġiex mgħallem il-ħiliet biex jipparteċipaw bis-sħiħ.  

L-UE qiegħda taħdem biex l-Internet isir aktar aċċessibbli. Introduċiet attivitajiet bħal:  

  • ICT aċċessibbli: l-ICT isir aktar aċċessibbli għal kulħadd u jitrawwem l-iżvilupp ta’ teknoloġiji aċċessibbli; 
  • teknoloġiji ta’ assistenza: jingħata appoġġ lill-iżvilupp ta’ ICT li jgħinu lin-nies b’diżabilitajiet fid-dinja diġitali; 
  • ħiliet bażiċi u diġitali: iċ-ċittadini jingħataw is-setgħa biex jiġġieldu l-marġinalizzazzjoni u l-esklużjoni soċjali, inkluż fil-karrieri, permezz tal-ICT fl-Edukazzjoni
  • inklużjoni soċjali: iż-żieda fir-rata ta’ parteċipazzjoni ta’ persuni żvantaġġati fl-attivitajiet pubbliċi, soċjali u ekonomiċi permezz ta’ proġetti ta’ inklużjoni soċjali. 

Ostaklu ieħor għall-parteċipazzjoni online huwa l-lingwa. Hemm 24 lingwa uffiċjali tal-UE u aktar minn 60 huma lingwi reġjonali u minoritarji. L-ebda lingwa waħedha ma tista’ tindirizza liċ-ċittadini tal-UE f’daqqa, u l-Internet għandu jirrifletti dan.  

L-UE qed tieħu azzjoni biex tippromwovi l-multilingwiżmu online. Fl-aħħar għaxar snin, investiet ’il fuq minn €200 miljun f’dan il-qasam. Nediet ukoll il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li għandha servizz tal-eTranslation li jipprovdi traduzzjoni multilingwi lis-servizzi diġitali u lill-amministrazzjoni pubblika madwar l-UE.  

L-UE qed trawwem l-inklużjoni diġitali permezz ta’ oqsma ta’ politika oħra, bħall-ħiliet diġitali, l-għajxien attiv u l-għajxien b’apparat assistiv, u l-inklużjoni soċjali. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Pjan strateġiku ta’ Orizzont Ewropa 2025–2027 għar-riċerka u l-innovazzjoni biex jirfdu l-vjaġġ lejn futur ekoloġiku, diġitali u reżiljenti

Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Kummissjoni adottat it-tieni pjan strateġiku għal Orizzont Ewropa. Il-pjan, imħabbar fil-Jiem ewlenin tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, jistabbilixxi tliet orjentazzjonijiet strateġiċi ewlenin għall-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE għall-aħħar tliet snin tal-programm (2025–2027).

PRESS RELEASE |
L-aċċess għas-servizzi pubbliċi online u għall-informazzjoni tjieb fl-UE mill-2018

Il-Kummissjoni ppubblikat ir-rieżami tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web, erba’ snin wara t-traspożizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali mill-Istati Membri. Ir-rieżami jinkludi r-riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika li saret fl-2021 li ġabret fehmiet dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva fil-prattika, ir-rapporti ta’ monitoraġġ tal-aċċessibbiltà tal-Istati Membri u studju ta’ appoġġ.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

In-nisa fil-qasam diġitali

l-UE trid tiżgura li kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru, ikollu opportunità ġusta biex jibbenefika mill-era diġitali u jikkontribwixxi għaliha.

Aċċessibbiltà għall-web

X’inhi l-aċċessibbiltà għall-internet? L-aċċessibbiltà għall-internet tippermetti lil kulħadd, inklużi l-persuni b’diżabilità, li jipperċepixxu, jifhmu, jinnavigaw u jinteraġixxu mal-Internet.

Learn more

Ħiliet diġitali

L-UE żviluppat firxa ta’ politiki u inizjattivi biex iżżid il-ħiliet diġitali kemm fil-forza tax...