Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που είναι σε θέση να λύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έργο Exscalate4Cov: υπερυπολογιστική για τον εντοπισμό νέων θεραπειών για τη νόσο COVID-19

fix-empty

Στην ψηφιακή δεκαετία, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) βρίσκεται στον πυρήνα των σημαντικών εξελίξεων και της καινοτομίας, καθώς και σε στρατηγικό πόρο για το μέλλον της Ευρώπης.

Στον σημερινό κόσμο, όλο και περισσότερα δεδομένα παράγονται συνεχώς, από 79 zettabytes παγκοσμίως το 2021 σε 181 zettabytes το 2025 (1 zettabyte ισούται με 1 τρισεκατομμύριο gigabytes). Ως αποτέλεσμα, η φύση της πληροφορικής αλλάζει, με αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών υψηλής έντασης δεδομένων.

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι το κλειδί για την επεξεργασία και την ανάλυση αυτού του αυξανόμενου όγκου δεδομένων, καθώς και για την αξιοποίησή του προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων διοικήσεων.

HPC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων εφαρμογής: από την παρακολούθηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο οικολογικών οχημάτων έως την αύξηση της κυβερνοασφάλειας και την προώθηση των συνόρων της γνώσης σε σχεδόν κάθε επιστημονικό πεδίο.

Αρχίζει επίσης να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ιατρική: HPC μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό φαρμάκων, από τη δοκιμή των υποψήφιων μορίων φαρμάκων έως την επανατοποθέτηση των υφιστάμενων φαρμάκων για νέες ασθένειες. Και, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την προέλευση και την εξέλιξη των επιδημιών και των ασθενειών. Οι υπερυπολογιστές συμμετέχουν ενεργά στην αναζήτηση θεραπειών για τη νόσο COVID-19.

Επιπλέον, η HPC έχει αποδειχθεί μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, όπως ο σχεδιασμός νέων υλικών, αυτοκινήτων και αεροπλάνων, καθώς και η βιομηχανική και η κατασκευή.

Σήμερα, οι υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης είναι σε θέση να εκτελούν περισσότερα από 10 — τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια, λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις πετακλίμακας). Μερικά κορυφαία συστήματα υπερβαίνουν τα 10 — τουλάχιστον εκατό εκατομμύρια δισεκατομμύρια, λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (απόδοση προεξακλίμακας). Η επόμενη γενιά (εξακλίμακας) θα εκτελεί περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο δραστηριότητες ανά δευτερόλεπτο, επίπεδο υπολογιστικής ισχύος συγκρίσιμο με τη συγκέντρωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων των κινητών τηλεφώνων ολόκληρου του πληθυσμού της ΕΕ. Ο πρώτος υπερυπολογιστής εξακλίμακας της Ευρώπης, ο JUPITER, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής δεκαετίας, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική ευημερία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Με χρηματοδότηση ύψους 7 δισ. EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επιτροπή θα ενισχύσει τις επενδύσεις στην υπερυπολογιστική.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων υπερυπολογιστικής και επεξεργασίας δεδομένων με την αγορά υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης εξακλίμακας, μετα-εξακλίμακας εγκαταστάσεων και την υποστήριξη μιας φιλόδοξης ατζέντας έρευνας και καινοτομίας HPC.

Τελευταίες ειδήσεις

DIGIBYTE |
Η δημιουργία εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον δυνατή μετά την τροποποίηση του κανονισμού για την EuroHPC

Η τροποποίηση του κανονισμού EuroHPC για τη δημιουργία εργοστασίων ΤΝ τέθηκε σε ισχύ επιτρέποντας τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα δραστηριοτήτων για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΚΕ EuroHPC).

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή δρομολογεί δέσμη μέτρων καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Επιτροπή δρομολόγησε αυτή την εβδομάδα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που σέβεται τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προηγμένη υπολογιστική

Οι επενδύσεις της ΕΕ στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σε τεχνολογίες υπολογιστικής θα βοηθήσουν την Ευρώπη να πρωτοστατήσει στον τομέα της υπερυπολογιστικής στην ψηφιακή δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της ΕΕ, των ευρωπαϊκών χωρών και των ιδιωτικών εταίρων για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος υπερυπολογιστών στην Ευρώπη.

Βλ. επίσης

Προορισμός Γη

Destination Earth (DestinE), μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική μας μεταφέρουν στον κόσμο σε μικρογραφία, όπου τα μεγάλα πράγματα διευκολύνονται από τα μικρότερα και πιο έξυπνα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

Φωτονική

Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας εποχής φωτονικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη αυτής της τεχνολογίας.

Κβαντική

Για να απελευθερωθεί η μετασχηματιστική δύναμη της κβαντικής ενέργειας, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό κβαντικό οικοσύστημα που θα βασίζεται στην παράδοση αριστείας στην κβαντική έρευνα.

Σχετικό περιεχόμενο