Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Calcul de înaltă performanță

Calculul de înaltă performanță se referă la sisteme de calcul cu putere de calcul extrem de mare, care sunt capabile să rezolve probleme extrem de complexe și solicitante.

Comisia Europeană - Proiectul Exscalate4Cov: supercalcul pentru identificarea de noi terapii pentru COVID-19
fix-empty

În deceniul digital, calculul de înaltă performanță (HPC) se află în centrul progreselor majore și al inovării, precum și o resursă strategică pentru viitorul Europei.

În lumea de astăzi, din ce în ce mai multe date sunt generate în mod constant, de la 79 zettabytes la nivel global în 2021 la 181 de zettabytes în 2025 (1 zettabyte este egal cu 1 trilion de gigabytes). Ca urmare, natura calculului este în schimbare, cu un număr tot mai mare de aplicații critice cu consum intensiv de date.

HPC este esențială pentru prelucrarea și analizarea acestui volum tot mai mare de date și pentru valorificarea la maximum a acestora în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice.

HPC poate fi utilizat într-un număr mare de domenii de aplicare: de la monitorizarea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice și producerea de vehicule mai sigure și mai ecologice, până la creșterea securității cibernetice și avansarea frontierelor cunoașterii în aproape toate domeniile științifice.

De asemenea, începe să joace un rol-cheie în medicină: HPC poate fi utilizat în proiectarea medicamentelor, de la testarea moleculelor candidate la repoziționarea medicamentelor existente pentru boli noi. Și ne poate ajuta să înțelegem originea și evoluția epidemiilor și a bolilor. Supercalculatoarele sunt implicate activ în căutarea de tratamente pentru COVID-19.

În plus, HPC s-a dovedit a fi de mare importanță în dezvoltarea de noi aplicații și produse. Ea are un impact direct asupra lanțului de aprovizionare digital, cum ar fi proiectarea de noi materiale, mașini și avioane, precum și bioinginerie și fabricație.

În prezent, supercalculatoarele de clasă mondială sunt capabile să efectueze mai mult de 10¹, adică cel puțin un milion de miliarde, operațiuni pe secundă (performanță pe scară largă). Câteva sisteme de vârf depășesc 10¹... cel puțin o sută de milioane de miliarde, operațiuni pe secundă (performanță pre-exascale). Următoarea generație (exascale) va efectua peste un miliard de operațiuni pe secundă, un nivel al puterii de calcul comparabil cu agregarea capacităților de calcul ale telefoanelor mobile ale întregii populații a UE. Se preconizează că primul supercalculator exascale din Europa, JUPITER, va fi operațional în 2023.

Ca parte a deceniului digital, HPC este esențială pentru prosperitatea viitoare, transformarea digitală și reziliența Europei. Cu o finanțare de 7 miliarde EUR din partea programului Orizont Europa, a programului Europa digitală și a Mecanismului pentru interconectarea Europei, Comisia va consolida investițiile în supercalcul.

Scopul său este de a construi capacități de supercalcul și de prelucrare a datelor prin achiziționarea de supercalculatoare exascale de clasă mondială, instalații post exascale și sprijinirea unei agende ambițioase de cercetare și inovare HPC.

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
Comisia deschide accesul la supercalculatoarele din UE pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale

Astăzi, Comisia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC) s-au angajat să deschidă și să extindă accesul la resursele de supercalcul de talie mondială ale UE pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul inteligenței artificiale (IA), pentru IMM-uri și pentru comunitatea mai largă a IA, ca parte a Inițiativei UE privind întreprinderile nou-înființate din domeniul IA.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Tehnica de calcul avansată

Investițiile UE în calculul de înaltă performanță și în tehnologiile de calcul vor permite Europei să joace un rol de deschizător de drumuri în ceea ce privește supercalculul în deceniul digital.

Aprofundați subiectul

Citiți și

Destinație Pământ

Destine Earth (DestinE), o inițiativă emblematică a Comisiei Europene pentru un viitor durabil

Electronică

Micro-electronica și nanoelectronica ne duc în lume în miniatură, unde lucrurile mari sunt facilitate de cele mai mici și mai inteligente componente și sisteme electronice.

Fotonică

Suntem în pragul unei noi ere fotonice, iar Comisia Europeană depune eforturi pentru a se asigura că cetățenii și întreprinderile se bucură pe deplin de beneficiile acestei tehnologii.

Cuantică

Pentru a debloca puterea transformatoare a cuantului, UE ar trebui să dezvolte o bază industrială solidă care să se bazeze pe tradiția sa de excelență în domeniul cercetării cuantice.

Conținut conex