Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

High Performance Computing

Suurteholaskenta tarkoittaa laskentajärjestelmiä, joilla on erittäin suuri laskennallinen teho, jotka pystyvät ratkaisemaan erittäin monimutkaisia ja vaativia ongelmia.

Euroopan komissio - Exscalate4Cov projekti: supertietokoneet uusien covid-19-hoitojen tunnistamiseksi
fix-empty

Digitaalisella vuosikymmenellä suurteholaskenta (HPC) on merkittävien edistysaskelten ja innovoinnin ytimessä ja Euroopan tulevaisuuden strateginen resurssi.

Nykymaailmassa tuotetaan jatkuvasti yhä enemmän dataa, 79 zettatavusta maailmanlaajuisesti vuonna 2021 odotettuun 181 zettatavuun vuonna 2025 (1 tsettatavu on 1 biljoona gigatavua). Tämän seurauksena tietojenkäsittelyn luonne on muuttumassa, ja yhä useammat dataintensiiviset kriittiset sovellukset ovat muuttuneet.

Suurteholaskenta on avain tämän kasvavan datamäärän käsittelyyn ja analysointiin sekä sen hyödyntämiseen kansalaisten, yritysten, tutkijoiden ja julkishallinnon hyödyksi.

Suurteholaskentaa voidaan käyttää useilla sovellusalueilla: seurataan ja lievennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tuotetaan turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja, lisätään kyberturvallisuutta ja edistetään tietämyksen rajoja lähes kaikilla tieteenaloilla.

Sillä on myös keskeinen rooli lääketieteessä: HPC:tä voidaan käyttää lääkesuunnittelussa lääkekandidaattimolekyylien testaamisesta olemassa olevien lääkkeiden sijoittamiseen uusiin sairauksiin. Ja se voi auttaa meitä ymmärtämään epidemioiden ja tautien alkuperää ja kehitystä. Supertietokoneet osallistuvat aktiivisesti covid-19-hoitojen etsimiseen.

Lisäksi suurteholaskenta on osoittautunut erittäin tärkeäksi uusien sovellusten ja tuotteiden kehittämisessä. Sillä on suora vaikutus digitaaliseen toimitusketjuun, kuten uusien materiaalien, autojen ja lentokoneiden suunnitteluun sekä biotekniikkaan ja valmistukseen.

Nykyään maailmanluokan supertietokoneet pystyvät suoriutumaan yli 10-vuotiaista – vähintään miljoona miljardia, toimintaa sekunnissa (peta-luokan suorituskyky). Muutamat huipputason järjestelmät ovat yli 10-vuotiaita – vähintään sata miljoonaa miljardia, toimintaa sekunnissa (esi-eksa-luokan suorituskyky). Seuraavan sukupolven (eksa-luokan) operaatiot ovat yli miljardi miljardia (100] miljardia operaatiota sekunnissa, mikä vastaa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämistä. Euroopan ensimmäisen eksa-luokan supertietokoneen, JUPITERin, odotetaan olevan toiminnassa vuonna 2023.

Osana digitaalista vuosikymmentä suurteholaskenta on avain Euroopan tulevaan vaurauteen, digitaaliseen muutokseen ja selviytymiskykyyn. Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnetään rahoitusta 7 miljardia euroa. Komissio aikoo lisätä investointeja supertietokoneisiin.

Sen tavoitteena on rakentaa supertietokoneita ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ostamalla maailmanluokan eksa-luokan supertietokoneita, post eksa-luokan laitteita ja tukemalla kunnianhimoista suurteholaskennan tutkimus- ja innovointiohjelmaa.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Suurteholaskenta

Suurteholaskentaan ja laskentateknologioihin tehtyjen EU:n investointien ansiosta Eurooppa voi näyttää tietä suurteholaskennan alalla digitaalisella vuosikymmenellä.

Syventävää tietoa

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys on EU:n, Euroopan maiden ja yksityisten kumppanien yhteinen aloite maailmanluokan supertietokoneekosysteemin kehittämiseksi Euroopassa.

Katso myös

Kohde Maa

Destination Earth (DestinE), Euroopan komission lippulaivahanke kestävää tulevaisuutta varten

Elektroniikka

Mikro- ja nanoelektroniikka vie meidät maailmaan pienoiskoossa, jossa isoja asioita helpottavat pienimmät ja älykkäimmät elektroniset komponentit ja järjestelmät.

Fotoniikka

Olemme uuden fotoniikan aikakauden partaalla, ja Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät täysimääräisesti tästä teknologiasta.

Kvantti

Kvanttivoiman vapauttamiseksi EU:n olisi kehitettävä vankka teollinen perusta, joka perustuu sen kvanttitutkimuksen huippuosaamisen perinteeseen.

Aiheeseen liittyvä sisältö