Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Augstas veiktspējas datošana

Augstas veiktspējas skaitļošana attiecas uz skaitļošanas sistēmām ar ārkārtīgi augstu skaitļošanas jaudu, kas spēj atrisināt ļoti sarežģītas un sarežģītas problēmas.

Eiropas Komisija - Exscalate4Cov projekts: superdatošana jaunu Covid-19 terapiju identificēšanai
fix-empty

Digitālajā desmitgadē augstas veiktspējas datošana (HPC) ir galveno panākumu un inovācijas pamatā, kā arī stratēģisks resurss Eiropas nākotnei.

Mūsdienu pasaulē pastāvīgi tiek ģenerēts arvien vairāk datu — no 79 zettabytes visā pasaulē 2021. gadā līdz 181 zettabaitam 2025. gadā (1 zettabyte ir vienāds ar 1 triljonu gigabaitu). Tā rezultātā mainās datošanas raksturs, un arvien vairāk datu ietilpīgu kritiski svarīgu lietojumu.

HPC ir būtiska, lai apstrādātu un analizētu šo pieaugošo datu apjomu un maksimāli izmantotu to iedzīvotāju, uzņēmumu, pētnieku un valsts pārvaldes iestāžu labā.

HPC var izmantot daudzās pielietojuma jomās: no klimata pārmaiņu ietekmes uzraudzības un mazināšanas un drošāku un videi nekaitīgāku transportlīdzekļu ražošanas līdz kiberdrošības palielināšanai un zināšanu robežu attīstīšanai gandrīz visās zinātnes jomās.

Tai arī sāk būt svarīga loma medicīnā: HPC var izmantot zāļu izstrādē, sākot no zāļu kandidātmolekulu testēšanas līdz esošo zāļu pārvietošanai uz jaunām slimībām. Un tas var palīdzēt mums izprast epidēmiju un slimību izcelsmi un attīstību. Superdatori ir aktīvi iesaistīti Covid-19 ārstēšanas meklējumos.

Turklāt HPC ir izrādījies ļoti nozīmīgs jaunu lietojumu un produktu izstrādē. Tas tieši ietekmē digitālo piegādes ķēdi, piemēram, jaunu materiālu, automobiļu un lidmašīnu projektēšanu, kā arī bioinženieriju un ražošanu.

Šodien pasaules klases superdatori spēj veikt vairāk nekā 10¹s — vismaz vienu miljonu miljardu operāciju sekundē (petalīmeņa veiktspēju). Dažas augstākās klases sistēmas pārsniedz 10¹-— vismaz simts miljonus miljardu operāciju sekundē (preeksalīmeņa veiktspēja). Nākamās paaudzes (eksalīmeņa) darbības sekundē būs vairāk nekā viens miljards miljardu (10¹), kas ir skaitļošanas jaudas līmenis, kas salīdzināms ar visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu skaitļošanas spēju apkopošanu. Paredzams, ka Eiropas pirmais eksalīmeņa superdators JUPITER sāks darboties 2023. gadā.

Digitālās desmitgades ietvaros HPC ir būtiska Eiropas labklājībai, digitālajai pārveidei un noturībai. Ar 7 miljardu eiro finansējumu no programmas “Apvārsnis Eiropa”, programmas “Digitālā Eiropa” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Komisija stiprinās investīcijas superdatošanā.

Tās mērķis ir izveidot superdatošanas un datu apstrādes spējas, iegādājoties pasaules klases eksalīmeņa superdatorus, pēceksalīmeņa iekārtas un atbalstot vērienīgu HPC pētniecības un inovācijas programmu.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Spānijā atklāts jauns pasaules klases Eiropas superdators

Šodien Barselonā, Spānijā, tika atklāts jaunākais pasaules klases Eiropas superdators MareNostrum 5. Pašlaik tas ir viens no 10 jaudīgākajiem superdatoriem pasaulē, un to mitina Barselonas Superdatošanas centrā, un no 2024. gada marta tā būs pieejama plašam Eiropas zinātnisko un rūpniecības lietotāju lokam.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Progresīvā datošana

ES investīcijas augstas veiktspējas datošanā un datošanas tehnoloģijās ļaus Eiropai digitālajā desmitgadē kļūt par līderi superdatošanā.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Galamērķis Zeme

Galamērķis Zeme (DestinE), Eiropas Komisijas pamatiniciatīva ilgtspējīgai nākotnei

Fotonika

Mēs esam uz jauna fotonikas laikmeta robežas, un Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji un uzņēmumi pilnībā izmanto šīs tehnoloģijas sniegtās priekšrocības.

Kvantu

Lai atraisītu kvantu pārveidojošo spēku, ES ir jāattīsta pilnvērtīga Eiropas kvantu ekosistēma, kuras pamatā būtu tās izcilības tradīcija kvantu pētniecībā.

Saistītais saturs