Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Højtydende databehandling

Højtydende databehandling refererer til computersystemer med ekstremt høj beregningskraft, der er i stand til at løse enormt komplekse og krævende problemer.

Europa-Kommissionen - Exscalate4Cov projekt: supercomputere til identifikation af nye behandlinger for covid-19
fix-empty

I det digitale årti er højtydende databehandling kernen i store fremskridt og innovation og en strategisk ressource for Europas fremtid.

I dagens verden genereres der konstant flere og flere data, fra 79 zettabytes globalt i 2021 til en forventet 181 zettabytes i 2025 (1 zettabyte er lig med 1 billion gigabyte). Som følge heraf ændrer karakteren af databehandling sig med et stigende antal dataintensive kritiske applikationer.

HPC er nøglen til behandling og analyse af denne voksende mængde data og for at få mest muligt ud af det til gavn for borgere, virksomheder, forskere og offentlige forvaltninger.

HPC kan anvendes på en lang række anvendelsesområder: fra overvågning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og produktion af sikrere og grønnere køretøjer til at øge cybersikkerheden og fremme grænserne for viden inden for næsten alle videnskabelige områder.

Det er også begyndt at spille en central rolle inden for medicin: HPC kan bruges i lægemiddeldesign, fra test af lægemiddelkandidatmolekyler til repositionering af eksisterende lægemidler til nye sygdomme. Og det kan hjælpe os med at forstå oprindelsen og udviklingen af epidemier og sygdomme. Supercomputere er aktivt involveret i jagten på behandling af covid-19.

Desuden har HPC vist sig at være af stor betydning for udviklingen af nye applikationer og produkter. Det har en direkte indvirkning på den digitale forsyningskæde, såsom design af nye materialer, biler og flyvemaskiner samt bioengineering og fremstilling.

I dag er supercomputere i verdensklasse i stand til at udføre mere end 10 kvm — mindst en million milliarder, operationer per sekund (petaskala ydeevne). Nogle få top-of-the-range systemer overstiger 10¹⁷ — mindst et hundrede millioner milliarder, operationer pr. sekund (pre-exaskala ydeevne). Den næste generation (exaskala) vil udføre mere end en milliard milliarder operationer pr. sekund, et computerkraftniveau, der kan sammenlignes med aggregeringen af computerkapaciteten for mobiltelefoner i hele EU's befolkning. Europas første exaskala supercomputer, JUPITER, forventes at være operationel i 2023.

Som en del af det digitale årti er HPC nøglen til Europas fremtidige velstand, digitale omstilling og modstandsdygtighed. Med 7 mia. EUR i finansiering fra Horisont Europa, programmet for et digitalt Europa og Connecting Europe-faciliteten vil Kommissionen styrke investeringerne i supercomputere.

Det sigter mod at opbygge supercomputere og databehandlingskapaciteter ved at købe exaskalasupercomputere i verdensklasse, post exaskala-faciliteter og støtte en ambitiøs HPC-forsknings- og innovationsdagsorden.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Avanceret databehandling

EU's investeringer i højtydende databehandling og databehandlingsteknologier vil sætte Europa i stand til at føre an inden for supercomputere i det digitale årti.

Grav dybere

Se også

Destination Jorden

Destination Earth (DestinE), Europa-Kommissionens flagskibsinitiativ for en bæredygtig fremtid

Elektronik

Mikro- og nanoelektronik fører os til verden i miniature, hvor store ting lettes af de mindste og smarteste elektroniske komponenter og systemer.

Fotonik

Vi er på randen af en ny fotonik æra, og Europa-Kommissionen arbejder på at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af denne teknologi.

Quantum

For at frigøre kvanteteknologiens transformative kraft bør EU udvikle et solidt industrielt grundlag, der bygger på sin tradition for ekspertise inden for kvanteforskning.

Relateret indhold