Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Højtydende databehandling

Højtydende databehandling refererer til computersystemer med ekstremt høj computerkraft, der er i stand til at løse enormt komplekse og krævende problemer.

Europa-Kommissionen - Exscalate4Cov-projektet: supercomputere med henblik på at identificere nye behandlinger for covid-19
fix-empty

I det digitale årti er højtydende databehandling (HPC) kernen i store fremskridt og innovation og en strategisk ressource for Europas fremtid.

I dagens verden genereres flere og flere data konstant, fra 79 zettabyte globalt i 2021 til en forventet 181 zettabyte i 2025 (1 zettabyte er lig med 1 billion gigabyte). Som følge heraf ændrer databehandlingens karakter sig med et stigende antal dataintensive kritiske applikationer.

HPC er nøglen til at behandle og analysere denne voksende mængde data og for at få mest muligt ud af det til gavn for borgere, virksomheder, forskere og offentlige forvaltninger.

HPC kan anvendes inden for en lang række anvendelsesområder: fra overvågning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og produktion af sikrere og grønnere køretøjer til øget cybersikkerhed og fremme af grænserne for viden på næsten alle videnskabelige områder.

Det er også begyndt at spille en central rolle inden for medicin: HPC kan bruges i lægemiddeldesign, fra test af lægemiddelkandidatmolekyler til omplacering af eksisterende lægemidler til nye sygdomme. Og det kan hjælpe os med at forstå oprindelsen og udviklingen af epidemier og sygdomme. Supercomputere er aktivt involveret i jagten på behandling af covid-19.

Desuden har HPC vist sig at være af stor betydning for udviklingen af nye applikationer og produkter. Det har en direkte indvirkning på den digitale forsyningskæde, f.eks. design af nye materialer, biler og fly samt bioengineering og fremstilling.

I dag er supercomputere i verdensklasse i stand til at udføre mere end 10¹ ‹ — mindst en million milliarder, operationer i sekundet (petaskala ydeevne). Nogle få top-of-the-range systemer overstiger 10¹-mindst hundrede millioner milliarder, operationer per sekund (pre-exascale performance). Den næste generation (exaskala) vil udføre mere end en milliard milliarder (10¹) operationer pr. sekund, et computerkraftniveau, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i hele EU's befolkning. Europas første exaskalasupercomputer, JUPITER, forventes at være operationel i 2023.

Som en del af det digitale årti er HPC nøglen til Europas fremtidige velstand, digitale omstilling og modstandsdygtighed. Med 7 mia. EUR i finansiering fra Horisont Europa, programmet for et digitalt Europa og Connecting Europe-faciliteten vil Kommissionen styrke investeringerne i supercomputere.

Det har til formål at opbygge supercomputere og databehandlingskapaciteter ved at købe exaskalasupercomputere i verdensklasse, post exaskala-faciliteter og støtte en ambitiøs HPC-forsknings- og innovationsdagsorden.

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Ny europæisk supercomputer i verdensklasse indviet i Spanien

I dag, MareNostrum 5, den seneste europæiske supercomputer i verdensklasse, blev indviet i Barcelona, Spanien. Den er i øjeblikket placeret som en af de 10 mest kraftfulde supercomputere i verden og hostes i Barcelona Supercomputing Centre og vil være tilgængelig for en bred vifte af europæiske videnskabelige brugere og industrielle brugere fra marts 2024.

Se også

Det store billede

Avanceret databehandling

EU's investeringer i højtydende databehandling og databehandlingsteknologier vil sætte Europa i stand til at føre an inden for supercomputere i det digitale årti.

Grav dybere

Se også

Destination Jorden

Destination Earth (DestinE), Europa-Kommissionens flagskibsinitiativ for en bæredygtig fremtid

Elektronik

Mikro- og nanoelektronik fører os til verden i miniature, hvor store ting lettes af de mindste og smarteste elektroniske komponenter og systemer.

Fotonik

Vi er på randen af en ny fotonik æra, og Europa-Kommissionen arbejder på at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af denne teknologi.

Quantum

For at frigøre kvantens transformative kraft er EU nødt til at udvikle et fuldt udbygget europæisk kvanteøkosystem, der bygger på sin tradition for ekspertise inden for kvanteforskning.

Relateret indhold