Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις πολυμέσων της ΕΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με θέματα της ΕΕ από ευρωπαϊκή προοπτική.

    Πρόσωπο που διαβάζει ειδήσεις σε tablet, εκπροσωπεί ειδήσεις και πολυμέσα σε όλη την Ευρώπη

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Οι δράσειςπολυμέσων αντιστοιχούν σε ετήσιο προϋπολογισμό που η ΕΕ διανέμει μεταξύ των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, αλλά είναι περίπλοκες και συχνά δεν αναφέρονται επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, οι δράσεις πολυμέσων συμβάλλουν στη διασφάλισηότι οι πολίτες γνωρίζουν τις αποφάσειςπου λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλαθέματα που τους επηρεάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστήριξεότιτα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουνσυμβατική εγγύηση ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται χωρίς παρεμβάσεις.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες αποφάσεις χρηματοδότησης, οι οποίες αποτελούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων πολυμέσων.

Επί του παρόντος, τα ακόλουθα είδη δράσεων λαμβάνουν στήριξη:

  1. Πανευρωπαϊκές οπτικοακουστικές εκθέσεις
  2. Ηχητικέςεκθέσεις της ΕΕ
  3. Ψηφιακή υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ
  4. Η παραγωγή ειδήσεων για θέματα της ΕΕ και η διάδοσή τους από κόμβους μέσων ενημέρωσης

Η απόφαση χρηματοδότησης του 2024 για τις δράσεις πολυμέσων διαθέτει 20,7 εκατ. EUR για τη στήριξη των δράσεων του τρέχοντος έτους.

Πανευρωπαϊκές οπτικοακουστικές εκθέσεις

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποσότητας, της ποιότητας και του αντίκτυπου της ανεξάρτητης οπτικοακουστικής πληροφόρησης (AV) σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ από πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή περιεχομένου για υποθέσεις της ΕΕ σε τομείς όπου το περιεχόμενο αυτό είναι σπάνιο (για παράδειγμα, μέσω υπηρεσίας ειδήσεων AV στα ουγγρικά).

Η δράση αυτή υποστηρίζεται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από το 2024.

Μέχρι σήμερα, οι πανευρωπαϊκές οπτικοακουστικές αναφορές καλύπτονται μέσω διαδοχικών συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) που έχουν υπογραφεί απευθείας με το τηλεοπτικό κανάλι Euronews. Η τρέχουσα ΣΠΕΣ με το Euronews υπεγράφη το 2021 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2024. Η εν λόγω ΣΠΕΣ υλοποιείται μέσω ειδικών ετήσιων συμφωνιών επιχορήγησης, οι οποίες παρακολουθούνται μέσω εξωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων. Οι συμπράξεις αυτές καλύπτουν την παραγωγή και μετάδοση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ένα δίκτυο ανταποκριτών και διάφορες γλωσσικές υπηρεσίες (ουγγρικά, ελληνικά, πορτογαλικά και αραβικά).

Ηχητικές εκθέσεις της ΕΕ

Το ραδιόφωνο αποτελεί αξιόπιστη πηγή ειδήσεων για το κοινό σε πολλά κράτη μέλη και, πιο πρόσφατα, νέες μορφές ήχου, όπως τα podcasts, έχουν ενσωματωθεί στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της υποβολής καινοτόμων εκθέσεων σχετικά με θέματα της ΕΕ με τη χρήση πολλαπλών μορφών ήχου, είτε μέσω παραδοσιακών είτε ψηφιακών σταθμών και πλατφορμών. Περιλαμβάνει την παραγωγή και τη διάδοση ηχητικών προγραμμάτων για θέματα της ΕΕ από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τόσο στον αέρα όσο και/ή σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Υποστήριξη στο ραδιόφωνο παρέχεται μέσω διαδοχικών κλήσεων. Μετά την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, υπεγράφη διετής συμφωνία επιχορήγησης (4,4 εκατ. EUR) για το 2023 και το 2024 με το ραδιοφωνικό δίκτυο Euranet Plus. Βάσει αυτής της συμφωνίας, καθένας από τους 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς του δικτύου παράγει και εκπέμπει τουλάχιστον 10 λεπτά την εβδομάδα περιεχομένου που εξηγεί τις υποθέσεις της ΕΕ στους ακροατές του μέσω πολλαπλών απόψεων.  

Το 2024 θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ψηφιακή υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Οι διαδικτυακές πληροφορίες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς μεταξύ των πολιτών ως ένα από τα πιο καταναλωτικά μέσα, και οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν νέες ευκαιρίες για συζήτηση. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη αξιόπιστων και κοινών δημόσιων χώρων της ΕΕ στο διαδίκτυο, όπου οι Ευρωπαίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να συμμετέχουν σε πλουραλιστικές συζητήσεις, ξεπερνώντας τα γλωσσικά εμπόδια.  

Η Επιτροπή στηρίζει την ψηφιακή υποβολή εκθέσεων μέσω διαφόρων έργων και δράσεων. Η δράση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης Ευρωπαϊκές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. Οι δράσεις πολυμέσων κάλυψαν επίσης την παροχή ειδήσεων που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με θέματα της ΕΕ. Μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2022, δύο έργα, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ειδήσεων Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (EDJNet), θα πραγματοποιηθούν έως την άνοιξη του 2025.

Το 2024 θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την ψηφιακή υποβολή εκθέσεων.

Ειδήσεις της ΕΕ από κόμβους μέσων ενημέρωσης

Από το 2020, η Επιτροπή καλεί τους αιτούντες να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να υποβάλουν νέες ιδέες για την αύξηση της επιμέλειας, της παραγωγής και της κυκλοφορίας επαγγελματικού ειδησεογραφικού περιεχομένου και μη φανταστικού προγραμματισμού (π.χ. ντοκιμαντέρ) μέσω πλατφορμών ψηφιακών μέσων και κόμβων παραγωγής.

Το 2021, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, χορηγήθηκε στήριξη ύψους 1,76 εκατ. EUR σε κοινοπραξία 16 ειδησεογραφικών πρακτορείων, υπό τον συντονισμό του dpa (Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου). Οι εταίροι ίδρυσαν την «Ευρωπαϊκή αίθουσα ειδήσεων», έναν χώρο για τους ανταποκριτές να εργάζονται και να εκπαιδεύονται από κοινού στις Βρυξέλλες με σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση ειδήσεων σχετικά με θέματα της ΕΕ. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ κάλυψε δύο έτη (2022-2023). Σε συνέχεια αυτής της δράσης, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2023 νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 8 εκατ. EUR για τους «Ευρωπαϊκούς Κόμβους Μέσων Ενημέρωσης». Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2024 και τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Ειδήσεων

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Βλ. επίσης

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Διερεύνηση της στήριξης της ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης