Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δράσεις πολυμέσων

Οι δράσεις της ΕΕ για τα πολυμέσα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειδησεογραφίας σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ από πανευρωπαϊκή άποψη.

    Πρόσωπο που διαβάζει ειδήσεις σε ταμπλέτα, που αντιπροσωπεύει ειδήσεις και πολυμέσα σε όλη την Ευρώπη

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Μέσω των «πολυχρονικών δράσεών της», η ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες ανεξάρτητη πληροφόρηση σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα πέρα από τις τοπικές και εθνικές οπτικές γωνίες, ενισχύοντας έτσι τις δημοκρατικές αρχές της Ευρώπης. Τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του τομέα διατηρούν πλήρη συντακτική ανεξαρτησία, την οποία εγγυάται ένας συντακτικός χάρτης ανεξαρτησίας σε όλες τις επιχορηγήσεις.

Επί του παρόντος, υποστηρίζονται τα ακόλουθα είδη δράσεων:

  1. το τηλεοπτικό κανάλι Euronews
  2. κάλυψη των υποθέσεων της ΕΕ μέσω ραδιοφωνικού δικτύου
  3. ειδήσεις που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ
  4. πολυγλωσσικό περιεχόμενο σε όλες τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες

Το τηλεοπτικό κανάλι Euronews

ΤοEuronews είναι ένα ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι που παράγει πληροφορίες από το 1993. Η προσφορά του περιλαμβάνει περιεχόμενο σε 12 γλώσσες, εκ των οποίων 8 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ισπανικά. Το Euronews είναι διαθέσιμο σε περίπου 400 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως στην τηλεόραση. Καταγράφει μηνιαίο μέσο όρο 25,5 εκατομμυρίων μοναδικών επισκεπτών στις ψηφιακές πλατφόρμες της.

Με την πάροδο των ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Euronews υπέγραψαν διαδοχικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ). Η τελευταία ΣΑΣ υπεγράφη τον Ιούλιο του 2021 με διάρκεια τριών ετών. Οι εταιρικές σχέσεις υλοποιούνται μέσω ειδικών, ετήσιων συμφωνιών επιχορήγησης, οι οποίες παρακολουθούνται μέσω εξωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επί του παρόντος την παραγωγή και μετάδοση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ένα δίκτυο ανταποκριτών και διάφορες γλωσσικές υπηρεσίες (ουγγρικά, ελληνικά, πορτογαλικά και αραβικά). Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την παραγωγή και τη μετάδοση της υπηρεσίας Φαρσί και των θεματικών τηλεοπτικών περιοδικών μέσω άλλων γραμμών του προϋπολογισμού.

Η απόφαση χρηματοδότησης του 2022 για τις δράσεις πολυμέσων προβλέπει 14,6 εκατ. EUR για τη στήριξη δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης ΣΑΣ.

Κάλυψη των υποθέσεων της ΕΕ μέσω ραδιοφωνικού δικτύου 

Σύμφωνα με διαδοχικά Ευρωβαρόμετρα, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης στην Ευρώπη και σημαντική πηγή περιεχομένου. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν σε μία γλώσσα, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την κάλυψη διασυνοριακών προοπτικών. Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη ραδιοφωνικού περιεχομένου σε θέματα της ΕΕ. Μετά την πρόσκληση αυτή, υπεγράφη μονοετής συμφωνία επιχορήγησης ύψους 2,2 εκατ. EUR με το ραδιοφωνικό δίκτυο Euranet Plus, η οποία καλύπτει το 2022.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, κάθε ένας από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποτελούν μέρος του δικτύου Euranet Plus πρέπει να παράγει και να εκπέμπει τουλάχιστον 10 λεπτά την εβδομάδα. Τα μέλη εκπονούν εκθέσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις που εξηγούν τις υποθέσεις της ΕΕ στους ακροατές τους μέσω πολλαπλών απόψεων. Το Euranet Plus συγκεντρώνει επί του παρόντος 13 ραδιοφωνικούς σταθμούς από 13 κράτη μέλη. Τα μέλη αυτά προσεγγίζουν περίπου 9 εκατομμύρια ακροατές καθημερινά, εκ των οποίων το Euranet Plus αναμένει να φτάσει τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα. Το δίκτυο διαθέτει κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες για να βοηθήσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο δημοσιογραφικό τους έργο, να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και να παράγει πολύγλωσσα podcasts.

Η απόφαση χρηματοδότησης του 2022 για τις δράσεις πολυμέσων προβλέπει τη διάθεση 4,4 εκατ. EUR για νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2022, για τη στήριξη ραδιοφωνικού δικτύου σε διάστημα δύο ετών (2023-2024).

Ειδήσεις που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ

Σε μια εποχή ολοένα ταχύτερης κατανάλωσης ειδήσεων και αυξανόμενης σύγκλισης των μέσων ενημέρωσης, νέες μορφές παραγωγής (όπως η δημοσιογραφία δεδομένων) κερδίζουν έδαφος σε διάφορα κανάλια. Η Επιτροπή στηρίζει την παραγωγή και τη διανομή ειδήσεων που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο. Μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2020, η Επιτροπή υποστηρίζει επί του παρόντος δύο κοινοπραξίες μέσων ενημέρωσης. Τα έργα, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ειδήσεων Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (EDJNet), θα διαρκέσουν έως το 2023. Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται σε 700,000 EUR ανά έργο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια.

Η απόφαση χρηματοδότησης του 2022 για τις δράσεις πολυμέσων προβλέπει τη διάθεση 1,4 εκατ. EUR για νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2022, με σκοπό την υποστήριξη ειδήσεων που βασίζονται σε δεδομένα σε διάστημα δύο ετών (2023-2024).

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο σε όλες τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες

Από το 2020, η Επιτροπή καλεί τους αιτούντες να υποβάλουν νέες ιδέες για να αυξήσουν την επιμέλεια, την παραγωγή και την κυκλοφορία επαγγελματικού ειδησεογραφικού περιεχομένου και μη φανταστικού προγραμματισμού μέσω ευρωπαϊκών πλατφορμών ανοικτών και ψηφιακών μέσων και κόμβων παραγωγής.

Το 2021, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, χορηγήθηκε στήριξη ύψους 1,76 εκατ. EUR σε κοινοπραξία 16 πρακτορείων ειδήσεων, υπό τον συντονισμό του γερμανικού πρακτορείου Τύπου. Οι εταίροι δημιούργησαν την «ευρωπαϊκή αίθουσα ειδήσεων», έναν χώρο για τους ανταποκριτές να εργάζονται και να εκπαιδεύονται από κοινού στις Βρυξέλλες με σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση ειδήσεων σχετικά με θέματα της ΕΕ. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει δύο έτη (2022-2023).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.

Βλ. επίσης

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός όσο είναι σήμερα. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών να περιηγηθούν στο σύγχρονο ειδησεογραφικό περιβάλλον και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Εξερευνήστε τη στήριξη της ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης