Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Działania multimedialne

Działania multimedialne UE mają na celu wzmocnienie sprawozdawczości informacyjnej na temat spraw UE z ogólnoeuropejskiego punktu widzenia.

    Osoba czytająca wiadomości na tablecie, reprezentująca reportaże i multimedia w całej Europie

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Poprzez swoje „działania wieloczasowe” UE dąży do zapewnienia obywatelom niezależnych informacji na temat zagadnień europejskich poza aspektami lokalnymi i krajowymi, wzmacniając tym samym europejskie zasady demokratyczne. Media finansowane w ramach tego działu zachowują pełną niezależność redakcyjną, zagwarantowaną kartą niezależności redakcyjnej we wszystkich grantach.

Obecnie wsparcie otrzymują następujące rodzaje działań:

  1. kanał telewizyjny Euronews
  2. zasięg spraw UE za pośrednictwem sieci radiowej
  3. wiadomości oparte na danych na temat spraw UE
  4. wielojęzyczne treści na platformach europejskich

Kanał telewizyjny Euronews

Euronews jest niezależnym kanałem telewizyjnym produkującym informacje od 1993 roku. W ofercie znajdują się treści w 12 językach, z czego 8 języków urzędowych UE: Angielski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, portugalski i hiszpański. Euronews jest dostępny w około 400 milionach gospodarstw domowych na całym świecie w telewizji. Rejestruje średnio 25,5 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie na swoich platformach cyfrowych.

Na przestrzeni lat Komisja Europejska i Euronews podpisały kolejne umowy ramowe o partnerstwie (FPA). Ostatnia umowa o partnerstwie w sprawie połowów została podpisana w lipcu 2021 r. na okres trzech lat. Partnerstwa realizowane są za pośrednictwem konkretnych, rocznych umów o udzielenie dotacji, które są monitorowane w drodze audytów i ocen zewnętrznych.

Komisja Europejska finansuje obecnie produkcję i transmisję programów europejskich, sieci korespondentów i kilku służb językowych (węgierskich, greckich, portugalskich i arabskich). UE wspiera również produkcję i transmisję usług Farsi i czasopism tematycznych w innych liniach budżetowych.

W decyzji w sprawie finansowania działań multimedialnych z 2022 r. przeznaczono 14,6 mln EUR na wsparcie działań w ramach istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

Zasięg spraw UE za pośrednictwem sieci radiowej 

Według kolejnych badań Eurobarometrów radio pozostaje najbardziej zaufanymi mediami w Europie i ważnym źródłem treści. Jednocześnie większość stacji radiowych działa w jednym języku, co sprawia, że wyzwaniem jest uwzględnienie perspektyw transgranicznych. W lipcu 2021 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w celu wspierania treści radiowych dotyczących spraw UE. W następstwie tego zaproszenia do składania wniosków z siecią radiową Euranet Plus podpisano roczną umowę o dotację o wartości 2,2 mln EUR, obejmującą 2022 r.

Zgodnie z tą umową każda stacja radiowa wchodząca w skład sieci Euranet Plus musi produkować i nadawać co najmniej 10 minut tygodniowo. Członkowie sporządzają sprawozdania, pokazy rozmów i wywiady, które wyjaśniają swoim słuchaczom sprawy UE za pośrednictwem wielu punktów widzenia. Obecnie Euranet Plus gromadzi 13 stacji radiowych z 13 państw członkowskich. Członkowie ci docierają do około 9 milionów słuchaczy dziennie, z czego Euranet Plus spodziewa się dotrzeć do co najmniej 1,1 miliona słuchaczy miesięcznie. Sieć ma centralne biuro w Brukseli, aby pomagać rozgłośniom radiowym w ich pracy dziennikarskiej, wymieniać się najlepszymi praktykami i tworzyć wielojęzyczne podcasty.

W decyzji w sprawie finansowania działań multimedialnych z 2022 r. przeznaczono 4,4 mln EUR na nowe zaproszenie do składania wniosków w 2022 r. na wsparcie sieci radiowej w ciągu dwóch lat (2023–2024).

Wiadomości oparte na danych na temat spraw UE

W czasach coraz szybszej konsumpcji wiadomości i rosnącej konwergencji mediów, nowe formy produkcji (takie jak dziennikarstwo danych) zyskują na popularności w różnych kanałach. Komisja wspiera produkcję i dystrybucję informacji opartych na danych na temat spraw UE za granicą. W następstwie zaproszenia do składania wniosków w 2020 r. Komisja wspiera obecnie dwa konsorcja medialne. Projekty, European Data News Hub i European Data Journalism Network (EDJNet), potrwają do 2023 r. Łączna kwota współfinansowania UE wynosi 700 000 EUR na projekt. Więcej informacji na temat projektów.

W decyzji w sprawie finansowania działań multimedialnych z 2022 r. przeznaczono 1,4 mln EUR na nowe zaproszenie do składania wniosków w 2022 r. na wsparcie informacji opartych na danych w ciągu dwóch lat (2023–2024).

Wielojęzyczne treści na platformach europejskich

Od 2020 r. Komisja zachęca wnioskodawców do przedstawienia nowych pomysłów w celu zwiększenia kuracji, produkcji i obiegu profesjonalnych treści informacyjnych i programów niefikcyjnych za pośrednictwem europejskich otwartych i cyfrowych platform medialnych i centrów produkcyjnych.

W 2021 r., w następstwie otwartego zaproszenia do składania wniosków, wsparcie w wysokości 1,76 mln EUR zostało przyznane konsorcjum 16 agencji informacyjnych koordynowanym przez Niemiecką Agencję Prasową. Partnerzy stworzyli „European Newsroom”, przestrzeń dla korespondentów do wspólnej pracy i szkolenia w Brukseli w celu tworzenia i rozpowszechniania informacji na temat spraw UE. Współfinansowanie UE obejmuje dwa lata (2022–2023).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska podtrzymuje wolność i pluralizm mediów jako filary nowoczesnej demokracji i umożliwia wolną i otwartą debatę.

Zobacz też

Umiejętność korzystania z mediów

Umiejętność korzystania z mediów nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Umożliwia obywatelom w każdym wieku poruszanie się po nowoczesnym środowisku informacyjnym i podejmowanie świadomych decyzji.

Zwalczanie dezinformacji w internecie

Komisja zajmuje się rozpowszechnianiem dezinformacji i dezinformacji w internecie w celu zapewnienia ochrony wartości europejskich i systemów demokratycznych.

Zbadanie wsparcia UE dla sektora mediów