Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Działania multimedialne

Działania multimedialne UE mają na celu wzmocnienie informacji o sprawach UE z perspektywy europejskiej.

    Osoba czytająca wiadomości na tablecie, reprezentująca reportaże informacyjne i multimedialne w całej Europie

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Działania multimedialne odpowiadają rocznemu budżetowi, który UE rozdziela między media, aby zapewnić obywatelom dostęp do niezależnych informacji na tematy europejskie. Jest to konieczne, ponieważ decyzje na szczeblu UE mają wpływ na życie ludzi, ale są złożone i często niedoceniane przez media. Działania multimedialne pomagają zatem zapewnić obywatelom świadomość decyzji podejmowanychprzez instytucje UE i innych tematów,które ich dotyczą na szczeblu europejskim. Wspierany przezniegomedia majągwarancję niezależnościkontraktowo, dzięki czemu mogą pracować bez ingerencji.

Komisja publikuje roczne decyzje w sprawie finansowania, stanowiące roczny program prac na rzecz realizacji działań multimedialnych.

Obecnie wsparcie otrzymują następujące rodzaje działań:

  1. Ogólnounijna sprawozdawczość audiowizualna
  2. Sprawozdawczość audio w UE
  3. Sprawozdawczość cyfrowa UE
  4. Tworzenie wiadomości o sprawach UE i ich rozpowszechnianie przez centra medialne

W decyzji w sprawie finansowania działań multimedialnych z 2024r. przeznaczono 20,7 mln EUR na wsparcie działań tegorocznych.

Ogólnounijna sprawozdawczość audiowizualna

Działanie to ma na celu zwiększenie ilości, jakości i wpływu niezależnych sprawozdań audiowizualnych dotyczących spraw UE przez ogólnoeuropejskie media w jak największej liczbie języków i państw członkowskich UE. Obejmuje to dostarczanie treści dotyczących spraw UE w obszarach, w których takie treści są ograniczone (na przykład za pośrednictwem serwisów informacyjnych w języku węgierskim).

Działanie to jest wspierane poprzez zaproszenie do składania wniosków od 2024 r.

Do tej pory ogólnounijna sprawozdawczość audiowizualna była objęta kolejnymi umowami ramowymi o partnerstwie (FPA) podpisanymi bezpośrednio z kanałem telewizyjnym Euronews. Obecna umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Euronews została podpisana w 2021 r. i potrwa do końca 2024 r. Niniejsza umowa o partnerstwie w sprawie połowów jest wdrażana w drodze szczegółowych, rocznych umów o udzielenie dotacji, które są monitorowane w drodze audytów zewnętrznych i ocen. Partnerstwa te obejmują produkcję i transmisję programów europejskich, sieć korespondentów oraz kilka usług językowych (węgierski, grecki, portugalski i arabski).

Sprawozdawczość audio w UE

Radio jest wiarygodnym źródłem informacji dla społeczeństwa w wielu państwach członkowskich, a ostatnio nowe formaty audio, takie jak podcasty, stały się zakorzenione w nawykach konsumpcji wiadomości. Działanie to ma na celu stymulowanie innowacyjnej sprawozdawczości w sprawach UE z wykorzystaniem wielu formatów audio, zarówno za pośrednictwem tradycyjnych, jak i cyfrowych stacji i platform. Obejmuje ona produkcję i rozpowszechnianie programów audio dotyczących spraw UE przez media europejskie, zarówno w powietrzu, jak i na platformach cyfrowych.

Wsparcie dla radia zapewniono poprzez kolejne rozmowy. W następstwie ostatniego zaproszenia do składania wniosków podpisano 2-letnią umowę o udzielenie dotacji (4,4 mln EUR) obejmującą lata 2023 i 2024 r. z siecią radiową Euranet Plus. Zgodnie z tą umową każda z 15 stacji radiowych z sieci produkuje i nadaje co najmniej 10 minut tygodniowo treści, które wyjaśniają swoim słuchaczom sprawy UE za pośrednictwem wielu punktów widzenia.  

Nowe zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane w 2024 r.

Sprawozdawczość cyfrowa UE

Informacje online stają się coraz bardziej popularne wśród obywateli jako jeden z najbardziej zużywanych mediów, a technologie cyfrowe zapewniają nowe możliwości debaty. Działanie to ma na celu wspieranie zaufanych, wspólnych przestrzeni publicznych UE w internecie, w których Europejczycy mogą uzyskać dostęp do informacji i uczestniczyć w pluralistycznych debatach, przezwyciężając bariery językowe.  

Komisja wspiera sprawozdawczość cyfrową poprzez różne projekty i działania. Działanie to opiera się na wynikach działania przygotowawczego „ Europejskie platformy medialne”. Działania multimedialne obejmowały również dostarczanie informacji opartych na danych na temat spraw UE. W następstwie zaproszenia do składania wniosków w 2022 r. do wiosny 2025 r. potrwają dwa projekty: European Data News Hub i European Data Journalism Network (EDJNet).

Nowe zaproszenie do składania wniosków w sprawie sprawozdawczości cyfrowej zostanie opublikowane w 2024 r.

Wiadomości z UE według centrów medialnych

Od 2020 r. Komisja zachęca wnioskodawców do przyłączenia się do wysiłków i przedstawienia nowych pomysłów w celu zwiększenia kuratorstwa, produkcji i obiegu profesjonalnych treści informacyjnych i programów niefikcyjnych (np. filmów dokumentalnych) za pośrednictwem cyfrowych platform medialnych i centrów produkcji.

W 2021 r., w następstwie zaproszenia do składania wniosków, wsparcie o wartości 1,76 mln EUR przyznano konsorcjum 16 agencji informacyjnych koordynowanych przez Dpa (niemiecką Agencję Prasową). Partnerzy stworzyli „European Newsroom” – przestrzeń dla korespondentów do wspólnej pracy i szkolenia w Brukseli w celu tworzenia i rozpowszechniania informacji na temat spraw UE. Współfinansowanie UE obejmowało dwa lata (2022–2023). W następstwie tego działania Komisja ogłosiła w 2023 r. nowe zaproszenie do składania wniosków w wysokości 8 mln EUR „Europejskie centra mediów”. Wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r., a projekty potrwają do końca 2026 r.

Ta akcja jest częścią inicjatywy informacyjnej

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska podtrzymuje wolność i pluralizm mediów jako filary nowoczesnej demokracji oraz umożliwia swobodne i otwarte debaty.

Zobacz też

Umiejętność korzystania z mediów

Umiejętność korzystania z mediów nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Umożliwia obywatelom w każdym wieku poruszanie się po nowoczesnym środowisku informacyjnym i podejmowanie świadomych decyzji.

Zwalczanie dezinformacji w internecie

Komisja zajmuje się rozpowszechnianiem dezinformacji i dezinformacji w internecie w celu zapewnienia ochrony wartości europejskich i systemów demokratycznych.

Zbadanie wsparcia UE dla sektora mediów