Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimedijski ukrepi

Multimedijski ukrepi EU so namenjeni okrepitvi poročanja o zadevah EU z evropskega vidika.

    Oseba, ki bere novice na tabličnem računalniku, predstavlja poročanje o novicah in multimedije po vsej Evropi

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Multimedijski ukrepi ustrezajo letnemu proračunu, ki ga EU razdeli med medije, da bi državljanom zagotovila dostop do neodvisnih informacij o evropskih temah. To je potrebno, saj odločitve na ravni EU vplivajo na življenje ljudi, vendar so kompleksne in jih mediji pogosto premalo poročajo. Multimedijski ukrepi tako pomagajo državljanom zagotoviti, daso seznanjeni z odločitvamiinstitucij EU in drugimi temami, ki jih zadevajo na evropski ravni. Podpiralje, da imajo medijipogodbeno zagotovljeno neodvisnost, tako da lahko delujejo brez vmešavanja.

Komisija objavi letne sklepe o financiranju, ki predstavljajo letni delovni program za izvajanje multimedijskih ukrepov.

Trenutno podporo prejemajo naslednje vrste ukrepov:

  1. Vseevropsko avdiovizualno poročanje
  2. Zvočno poročanje EU
  3. Digitalno poročanje EU
  4. Priprava novic o zadevah EU in njihovo razširjanje v medijskih središčih

V sklepu o financiranju multimedijskih ukrepov iz leta 2024je dodeljenih 20,7 milijona EUR za podporo letošnjim ukrepom.

Vseevropsko avdiovizualno poročanje

Cilj tega ukrepa je povečati količino, kakovost in vpliv neodvisnega avdiovizualnega poročanja o zadevah EU s strani vseevropskih medijskih hiš v čim več jezikih in državah članicah EU. To vključuje zagotavljanje vsebin o zadevah EU na področjih, na katerih je takih vsebin malo (na primer prek medijskega obveščanja v madžarščini).

Ta ukrep je podprt z razpisom za zbiranje predlogov od leta 2024.

Vseevropsko avdiovizualno poročanje je bilo doslej zajeto v zaporednih okvirnih sporazumih o partnerstvu, podpisanih neposredno s televizijskim kanalom Euronews. Sedanji sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Euronewsom je bil podpisan leta 2021 in bo trajal do konca leta 2024. Ta okvirni sporazum se izvaja s posebnimi letnimi sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se spremljajo z zunanjimi revizijami in ocenami. Ta partnerstva zajemajo produkcijo in oddajanje evropskih programov, mrežo dopisnikov in več jezikovnih storitev (madžarščina, grščina, portugalščina in arabščina).

Zvočno poročanje EU

Radio je zaupanja vreden vir novic za javnost v številnih državah članicah, v zadnjem času pa so novi zvočni formati, kot so podkasti, postali zakoreninjeni v navadah ljudi pri porabi novic. Cilj tega ukrepa je spodbuditi inovativno poročanje o zadevah EU z uporabo več avdio formatov, bodisi prek tradicionalnih ali digitalnih postaj in platform. Zajema pripravo in razširjanje avdio programov o zadevah EU s strani evropskih medijev, tako v zraku kot na digitalnih platformah.

Podpora radiu je bila zagotovljena z zaporednimi klici. Po zadnjem razpisu je bil z radijskim omrežjem Euranet Plus podpisan dvoletni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev (4,4 milijona EUR) za leti 2023 in 2024. V skladu s tem sporazumom vsaka od 15 radijskih postaj iz omrežja proizvaja in oddaja vsaj 10 minut na teden vsebine, ki poslušalcem pojasnijo zadeve EU prek več pogledov.  

Nov razpis za zbiranje predlogov bo objavljen leta 2024.

Digitalno poročanje EU

Spletne informacije postajajo vse bolj priljubljene med državljani kot eden najbolj porabljenih medijev, digitalne tehnologije pa ponujajo nove priložnosti za razpravo. Cilj tega ukrepa je podpreti zaupanja vredne in skupne javne prostore EU na spletu, kjer lahko Evropejci dostopajo do informacij in sodelujejo v pluralističnih razpravah, s čimer se odpravijo jezikovne ovire.  

Komisija podpira digitalno poročanje z različnimi projekti in ukrepi. Ta ukrep temelji na rezultatih pripravljalnega ukrepa Evropske medijske platforme. Multimedijski ukrepi so zajemali tudi zagotavljanje podatkovno vodenih novic o zadevah EU. Po razpisu leta 2022 bosta do pomladi 2025 potekala dva projekta, Evropsko vozlišče za podatkovne novice in Evropska mreža za podatkovno novinarstvo (EDJNet).

Nov razpis za zbiranje predlogov o digitalnem poročanju bo objavljen leta 2024.

Novice EU po medijskih središčih

Komisija od leta 2020 vložnike poziva, naj se pridružijo prizadevanjem in oblikujejo nove zamisli za povečanje kuracije, produkcije in kroženja strokovnih informativnih vsebin in nefiktivnega programiranja (npr. dokumentarnih filmov) prek digitalnih medijskih platform in proizvodnih središč.

Leta 2021 je bila po razpisu za zbiranje predlogov podpora v vrednosti 1,76 milijona EUR dodeljena konzorciju 16 tiskovnih agencij, ki ga je usklajevala nemška tiskovna agencija. Partnerji so ustanovili „European Newsroom“, prostor za korespondente za skupno delo in usposabljanje v Bruslju, da bi pripravili in razširjali novice o zadevah EU. Sofinanciranje EU je zajemalo dve leti (2022–2023). Na podlagi tega ukrepa je Komisija leta 2023 objavila nov razpis za zbiranje predlogov v vrednosti 8 milijonov EUR „Evropska medijska vozlišča“. Rezultati bodo objavljeni aprila 2024, projekti pa bodo potekali do konca leta 2026.

Ta ukrep je del pobude Novice

Povezane vsebine

Širša slika

Svoboda in pluralnost medijev

Evropska unija podpira svobodo in pluralnost medijev kot stebra sodobne demokracije ter omogoča svobodno in odprto razpravo.

Glej tudi

Medijska pismenost

Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. Državljanom vseh starosti omogoča krmarjenje po sodobnem medijskem okolju in sprejemanje informiranih odločitev.

Boj proti dezinformacijam na spletu

Komisija se bori proti širjenju dezinformacij in napačnih informacij na spletu, da bi zagotovila zaščito evropskih vrednot in demokratičnih sistemov.

Raziskati podporo EU medijskemu sektorju