Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimedijske akcije

Multimedijski ukrepi EU so namenjeni krepitvi poročanja o zadevah EU z vseevropskega vidika.

    Oseba, ki bere novice na tabličnem računalniku, predstavlja poročanje o novicah in multimedijske vsebine po vsej Evropi

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

EUželi s svojimi „multimedijskimi ukrepi“ državljanom zagotoviti neodvisne informacije o evropskih temah, ki presegajo lokalne in nacionalne vidike, s čimer krepi evropska demokratična načela. Mediji, ki se financirajo iz tega razdelka, ohranjajo popolno uredniško neodvisnost, ki jo zagotavlja uredniška listina o neodvisnosti pri vseh subvencijah.

Podporo trenutno prejemajo naslednje vrste ukrepov:

  1. televizijski kanal Euronews
  2. poročanje o zadevah EU prek radijskega omrežja
  3. informacije o zadevah EU, ki temeljijo na podatkih
  4. večjezične vsebine na evropskih platformah

Televizijski kanal Euronews

 

Euronews je neodvisni televizijski kanal, ki proizvaja informacije od leta 1993. Ponudba vključuje vsebino v 12 jezikih, od tega 8 uradnih jezikov EU: Angleščina, francoščina, nemščina, grščina, madžarščina, italijanščina, portugalščina in španščina. Euronews je na voljo v približno 400 milijonih gospodinjstev po vsem svetu na televiziji. Mesečno beleži 25,5 milijona edinstvenih obiskovalcev na svojih digitalnih platformah.

Evropska komisija in Euronews sta zleti podpisala zaporedne okvirne sporazume o partnerstvu. Zadnji sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju je bil podpisan julija 2021 s trajanjem treh let. Partnerstva se izvajajo s posebnimi, letnimi sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se spremljajo z zunanjimi revizijami in ocenami.

Evropska komisija trenutno financira produkcijo in oddajanje evropskih programov, mrežo dopisnikov in več jezikovnih služb (madžarščina, grščina, portugalščina in arabščina). EU podpira tudi produkcijo in oddajanje storitev Farsi in tematskih televizijskih revij prek drugih proračunskih vrstic.

V sklepu o financiranju multimedijskih ukrepov iz leta 2022je 14,6 milijona EUR dodeljenih za podporo ukrepom v okviru obstoječega okvirnega sporazuma o partnerstvu.

Poročanje o zadevah EU prek radijskega omrežja 

Glede na zaporedne raziskave Eurobarometra je radio še vedno najbolj zaupanja vreden medij v Evropi in pomemben vir vsebin. Hkrati večina radijskih postaj deluje v enem jeziku, zaradi česar je to izziv za pokrivanje čezmejnih perspektiv. Kot je predvideno v sklepu o financiranju iz leta 2022, je Komisija objavila razpis za zbiranje predlogov, ki podpira radijske vsebine o zadevah EU. Po tem razpisu je bil z radijskim omrežjem Euranet Pluspodpisan dvoletni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v vrednosti 4,4 milijona EUR,ki zajema leti 2023 in 2024.

V skladu s to pogodbo mora vsaka od radijskih postaj, ki so del omrežja Euranet Plus, proizvajati in oddajati vsaj 10 minut na teden. Člani pripravljajo poročila, pogovorne oddaje in intervjuje, ki svojim poslušalcem razlagajo zadeve EU s pomočjo več pogledov. Euranet Plus trenutno zbira 15 radijskih postaj iz 15 držav članic. Ti člani dosežejo približno 11 milijonov dnevnih poslušalcev, od katerih Euranet Plus pričakuje, da bo vsak teden dosegel vsaj 1,7 milijona poslušalcev. Mreža ima v Bruslju osrednjo pisarno za pomoč radijskim postajam pri njihovem novinarskem delu, izmenjavo najboljših praks in izdelavo večjezičnih poddaj.

Informacije o zadevah EU, ki temeljijo na podatkih

V času vse hitrejše porabe novic in vse večjega zbliževanja medijev se nove oblike produkcije (kot je podatkovno novinarstvo) širijo po različnih kanalih. Komisija podpira pripravo in razširjanje podatkovno vodenih novic o zadevah EU prek meja. Kot je predvideno v sklepu o financiranju iz leta 2022, je bil leta 2022 objavljen razpis za zbiranje predlogovza podporo dvema medijskima konzorcijema. Zmagovalna projekta, European Data News Hub in European Data Journalism Network (EDJNet), bosta potekala do pomladi 2025. Skupni znesek sofinanciranja EU znaša 700 000 EUR na projekt v dveh letih. Več informacij o projektih.

Večjezične vsebine na evropskih platformah

Komisija od leta 2020 vabi prijavitelje, naj predložijo nove zamisli za povečanje kuracije, produkcije in kroženja strokovnih novičarskih vsebin in nefikativnega programiranja prek evropskih odprtih in digitalnih medijskih platform in produkcijskih vozlišč.

Leta 2021 je bila pojavnem razpisuzazbiranje predlogovpodpora v višini 1,76 milijona EUR dodeljena konzorciju 16 tiskovnih agencij, ki ga usklajuje nemška tiskovna agencija. Partnerji so ustanovili „Evropsko glasilo“,prostor, v katerem lahko dopisniki sodelujejo in se usposabljajo v Bruslju, da bi pripravili in razširjali novice o zadevah EU. Sofinanciranje EU zajema dve leti (2022–2023).

Povezane vsebine

Širša slika

Medijska svoboda in pluralizem

Evropska unija podpira medijsko svobodo in pluralizem kot stebra sodobne demokracije ter omogočata svobodno in odprto razpravo.

Glej tudi

Medijska pismenost

Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. Državljanom vseh starosti omogoča krmarjenje po sodobnem medijskem okolju in sprejemanje informiranih odločitev.

Boj proti dezinformacijam na spletu

Komisija se bori proti širjenju dezinformacij in napačnih informacij na spletu, da bi zagotovila zaščito evropskih vrednot in demokratičnih sistemov.

Proučitev podpore EU medijskemu sektorju