Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multivides darbības

ES multivides darbību mērķis ir stiprināt ziņu sniegšanu par ES lietām no vairāku ES dalībvalstu viedokļa.

    Persona, kas lasa ziņas planšetdatorā, pārstāv ziņu reportāžus un multimedijus visā Eiropā

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

“Multimedia Actions” atbilst gada budžetam, ko ES izplata plašsaziņas līdzekļiem, tādējādi sniedzot iedzīvotājiem neatkarīgu informāciju par Eiropas tēmām. Tas ir nepieciešams, jo lēmumi ES līmenī ietekmē cilvēku dzīvi, tomēr tie ir sarežģīti un plašsaziņas līdzekļi par tiem bieži vien nepietiekami ziņo. Tādējādi multivides darbības palīdz nodrošināt, ka plašsaziņas līdzekļi darbojas kā Eiropas demokrātijas sargs. Lai nodrošinātu, ka izvēlētie plašsaziņas līdzekļi var efektīvi uzturēt politiķu vai uzņēmumu atbildību, ES nav teikusi, ko šie plašsaziņas līdzekļi publicē: viņu neatkarība ir garantēta ar līgumu.

Pašlaik atbalstu saņem šādi darbību veidi:

  1. TV kanāls Euronews
  2. ES lietu aptvērums, izmantojot radiotīklu
  3. Uz datiem balstītu ziņu par ES jautājumiem sagatavošana un izplatīšana
  4. Ziņu sagatavošana par ES jautājumiem un to izplatīšana plašsaziņas līdzekļu centros

2023. gada finansēšanas lēmumā par multivides darbībām ir piešķirti 20,6 miljoni EUR šā gada darbību atbalstam.

TV kanāls Euronews

Euronews ir neatkarīgs ziņu kanāls, kas ražo informāciju kopš 1993. gada. Tās piedāvājums ietver saturu 12 valodās, no kurām 8 oficiālās ES valodas: Angļu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāliešu, portugāļu un spāņu. Euronews ir pieejams aptuveni 400 miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē televīzijā, un to patērē 6,8 miljoni iedzīvotāju dienā (IPSOS). Tā savās digitālajās platformās reģistrē vidēji 28,4 miljonus unikālu apmeklētāju mēnesī.

Gadu gaitā Eiropas Komisija un Euronews ir parakstījušas secīgus partnerības pamatnolīgumus (FPA). Pēdējais ZPN tika parakstīts 2021. gada jūlijā ar trīs gadu termiņu. Partnerības tiek īstenotas, izmantojot īpašus ikgadējos dotāciju nolīgumus, kurus uzrauga, izmantojot ārējās revīzijas un novērtējumus.

EiropasKomisija pašlaik finansē Eiropas programmu izstrādi un pārraidi, korespondentu tīklu un vairākus valodu pakalpojumus (Ungārijas, grieķu, portugāļu un arābu). ES atbalsta arī Farsi pakalpojumu un tematisko TV žurnālu ražošanu un pārraidi, izmantojot citas budžeta pozīcijas.

ES lietu atspoguļojums, izmantojot radiotīklu 

Saskaņā ar secīgām Eirobarometra aptaujāmradio joprojām ir visvairāk uzticamākie plašsaziņas līdzekļi Eiropā un svarīgs satura avots. Tajā pašā laikā lielākā daļa radiostaciju darbojas vienā valodā, tāpēc ir grūti aptvert pārrobežu perspektīvas. Kā paredzēts 2022. gada finansēšanas lēmumā, Komisija publicēja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu radio saturu ES lietās. Pēc šā uzaicinājuma tika parakstīts divu gadu dotācijas nolīgums 4,4 miljonu EUR apmērā ar radiotīklu Euranet Plus, kas aptver 2023. un 2024. gadu.

Saskaņā ar šo līgumu katrai radiostacijai, kas ietilpst Euranet Plus tīklā, ir jāproducē un jāpārraida vismaz 10 minūtes nedēļā. Locekļi sagatavo ziņojumus, sarunu šovus un intervijas, kurās ES jautājumi tiek izskaidroti klausītājiem, izmantojot dažādus viedokļus. Euranet Plus pašlaik pulcē 15 radiostacijas no 15 dalībvalstīm. Šie dalībnieki sasniedz aptuveni 11 miljonus ikdienas klausītāju, no kuriem Euranet Plus plāno sasniegt vismaz 1,7 miljonus klausītāju katru nedēļu. Tīklam ir centrālais birojs Briselē, lai palīdzētu radiostacijām žurnālistikas darbā, lai apmainītos ar paraugpraksi un sagatavotu daudzvalodu aplādes.

Uz datiem balstītas ziņas par ES jautājumiem

Laikā, kad ziņu patēriņš kļūst arvien straujāks un pieaug plašsaziņas līdzekļu konverģence, dažādos kanālos parādās jauni ražošanas veidi (piemēram, datu žurnālistika). Komisija atbalsta uz datiem balstītu ziņu sagatavošanu un izplatīšanu par ES jautājumiem pāri robežām.

Kā paredzēts 2022. gada finansēšanas lēmumā, 2022.gadā tika publicēts uzaicinājumsiesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu divus mediju konsorcijus. Uzvarējušie projekti, Eiropas Datu ziņu centrs un Eiropas Datu žurnālistikas tīkls (EDJNet), darbosies līdz 2025. gada pavasarim. Kopējais ES līdzfinansējums ir EUR 700.000 vienam projektam divu gadu laikā. Vairāk informācijas par projektiem.

Ziņu sagatavošana un izplatīšana plašsaziņas līdzekļu centros

Kopš 2020. gada Komisija aicina pieteikuma iesniedzējus nākt klajā ar jaunām idejām, lai, izmantojot Eiropas atvērto un digitālo plašsaziņas līdzekļu platformas un ražošanas centrus, palielinātu profesionālo ziņu satura un nefikcionālo programmu pārzināšanu, sagatavošanu un apriti.

Pēc atklāta uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2021.gadāatbalsts 1,76 miljonu EUR apmērā tika piešķirts 16 ziņu aģentūru konsorcijam, ko koordinēja Vācijas Preses aģentūra. Partneri izveidoja “Eiropas ziņu telpu”, kas ir telpa korespondentiem kopīgi strādāt un apmācīties Briselē, lai sagatavotu un izplatītu ziņas par ES jautājumiem. ES līdzfinansējums aptver divus gadus (2022.–2023. gads).

2023. gadā Komisija izsludina jaunu 8 miljonu eiro vērtu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus “Eiropas plašsaziņas līdzekļu centri”, kas sekos šai darbībai.

 

Šī darbība ir daļa no iniciatīvas “Ziņas”.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms

Eiropas Savienība uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir mūsdienu demokrātijas pīlāri un brīvu un atklātu debašu veicinātāji.

Skatīt arī

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme nekad nav bijusi tik svarīga kā šodien. Tas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem orientēties mūsdienu ziņu vidē un pieņemt apzinātus lēmumus.

Cīņa pret dezinformāciju tiešsaistē

Komisija vēršas pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē, lai nodrošinātu Eiropas vērtību un demokrātisko sistēmu aizsardzību.

Izpētīt ES atbalstu plašsaziņas līdzekļu nozarei