Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimedijske akcije

Multimedijske aktivnosti EU-a usmjerene su na jačanje izvješćivanja o pitanjima EU-a s paneuropskog stajališta.

    Osoba koja čita vijesti na tabletu, predstavlja izvještavanje o vijestima i multimediju diljem Europe

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

EU svojim „multimedijskim djelovanjem” nastoji građanima pružiti neovisne informacije o europskim temama izvan lokalne i nacionalne perspektive, čime se jačaju europska demokratska načela. Mediji koji se financiraju u okviru ovog naslova zadržavaju potpunu uredničku neovisnost, zajamčenu uredničkom poveljom o neovisnosti u svim bespovratnim sredstvima.

Trenutačno se podupiru sljedeće vrste mjera:

  1. TV kanal Euronews
  2. pokrivenost poslova EU-a putem radijske mreže
  3. vijesti o pitanjima EU-a temeljene na podacima
  4. višejezični sadržaj na europskim platformama

TV kanal Euronews

Euronews je neovisni televizijski kanal koji proizvodi informacije od 1993. godine. Ponuda uključuje sadržaj na 12 jezika, od čega 8 službenih jezika EU-a: Engleski, francuski, njemački, grčki, mađarski, talijanski, portugalski i španjolski. Euronews je dostupan u oko 400 milijuna kućanstava diljem svijeta na televiziji. Mjesečno bilježi 25,5 milijuna jedinstvenih posjetitelja na svojim digitalnim platformama.

Tijekom godina Europska komisija i Euronews potpisali su uzastopne okvirne sporazume o partnerstvu. Posljednji okvirni sporazum o partnerstvu potpisan je u srpnju 2021. u trajanju od tri godine. Partnerstva se provode putem posebnih godišnjih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, koji se prate vanjskim revizijama i evaluacijama.

Europska komisija trenutačno financira produkciju i emitiranje europskih programa, mreže dopisnika i nekoliko jezičnih službi (mađarske, grčke, portugalske i arapske). EU podupire i produkciju i emitiranje usluga Farsija i tematskih televizijskih časopisa putem drugih proračunskih linija.

Odlukom o financiranju za multimedijske aktivnosti iz 2022. dodijeljeno je 14,6 milijuna EUR za potporu djelovanjima u okviru postojećeg okvirnog sporazuma o partnerstvu.

Pokrivenost poslova EU-a putem radijske mreže 

Prema uzastopnim istraživanjima Eurobarometra, radio je i dalje najpouzdaniji medij u Europi i važan je izvor sadržaja. Istodobno, većina radijskih postaja radi na jednom jeziku, zbog čega je teško obuhvatiti prekogranične perspektive. Komisija je u srpnju 2021. objavila poziv na podnošenje prijedloga za potporu radijskom sadržaju o pitanjima EU-a. Nakon tog poziva potpisan je jednogodišnji ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 2,2 milijuna EUR s radijskom mrežom Euranet Plus, koja obuhvaća 2022.

Prema tom sporazumu, svaka od radijskih postaja koje su dio mreže Euranet Plus mora proizvoditi i emitirati najmanje 10 minuta tjedno. Članovi sastavljaju izvješća, emisije i intervjue koji svojim slušateljima objašnjavaju pitanja EU-a na više stajališta. Euranet Plus trenutačno okuplja 13 radijskih postaja iz 13 država članica. Ti članovi dolaze do otprilike 9 milijuna slušatelja dnevno, od čega Euranet Plus očekuje da će svaki mjesec doseći najmanje 1,1 milijun slušatelja. Mreža ima središnji ured u Bruxellesu koji pomaže radijskim postajama u njihovom novinarskom radu, razmjenjuje najbolje prakse i proizvodi višejezične podcaste.

Odlukom o financiranju za multimedijske aktivnosti za 2022. dodijeljeno je 4,4 milijuna EUR za novi poziv na podnošenje prijedloga u 2022. za potporu radijskoj mreži u razdoblju od dvije godine (2023. – 2024.).

Vijesti o pitanjima EU-a temeljene na podacima

U vrijeme sve brže potrošnje vijesti i sve veće konvergencije medija, novi oblici proizvodnje (kao što je podatkovno novinarstvo) postaju sve prisutniji na različitim kanalima. Komisija podupire izradu i distribuciju vijesti o pitanjima EU-a koje se temelje na podacima preko granica. Nakon poziva na podnošenje prijedloga 2020. Komisija trenutačno podupire dva medijska konzorcija. Projekti, European Data News Hub i European Data Journalism Network (EDJNet), trajat će do 2023. godine. Ukupni iznos sufinanciranja EU-a iznosi 700,000 EUR po projektu. Više informacija o projektima.

Odlukom o financiranju za multimedijske aktivnosti za 2022. dodijeljeno je 1,4 milijuna EUR za novi poziv na podnošenje prijedloga u 2022. kako bi se poduprle vijesti temeljene na podacima u razdoblju od dvije godine (2023. – 2024.).

Višejezični sadržaj na europskim platformama

Komisija od 2020. poziva podnositelje zahtjeva da iznesu nove ideje za povećanje kuracije, proizvodnje i optjecaja profesionalnih informativnih sadržaja i nefikcionalnog programiranja putem europskih otvorenih i digitalnih medijskih platformi i proizvodnih centara.

Nakon otvorenog poziva na podnošenje prijedloga 2021., konzorciju od 16 novinskih agencija odobrena je potpora u vrijednosti od 1,76 milijuna EUR, koju koordinira njemačka agencija za medije. Partneri su uspostavili „Europsku novinu”, prostor za korespondente za zajednički rad i osposobljavanje u Bruxellesu s ciljem stvaranja i širenja vijesti o pitanjima EU-a. Sufinanciranjem EU-a obuhvaćene su dvije godine (2022. – 2023.).

Povezani sadržaj

Šira slika

Sloboda i pluralizam medija

The European Union upholds media freedom and pluralism as pillars of modern democracy and enablers of free and open debate.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Medijska pismenost

Medijska pismenost nikada nije bila toliko važna kao danas. Omogućuje građanima svih dobnih skupina da se snalaze u modernom medijskom okruženju i donose informirane odluke.

Istraživanje potpore EU-a medijskom sektoru