Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Azzjonijiet multimedjali

l-azzjonijiet multimedjali tal-UE għandhom l-għan li jsaħħu r-rappurtar tal-aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE mill-perspettiva ta’ diversi Stati Membri tal-UE.

    Persuna li qed taqra aħbarijiet fuq tablet, li tirrappreżenta r-rappurtar tal-aħbarijiet u l-multimedja madwar l-Ewropa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Il-“Azzjonijiet Multimedia” jikkorrispondu għal baġit annwali li l-UE tqassam lill-midja, sabiex jipprovdu liċ-ċittadini b’informazzjoni indipendenti dwar suġġetti Ewropej. Dan huwa meħtieġ peress li d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE għandhom impatt fuq il-ħajja tan-nies iżda huma kumplessi u ħafna drabi mhumiex irrapportati biżżejjed mill-midja. l-Azzjonijiet Multimedjali b’hekk jgħinu biex jiżguraw li l-midja taġixxi bħala għassies tad-demokrazija Ewropea. Biex tiggarantixxi li l-midja magħżula tkun tista’ żżomm b’mod effettiv lill-politiċi jew lin-negozji responsabbli, l-UE ma għandha l-ebda vuċi f’dak li jippubblikaw dawn il-midja: l-indipendenza tagħhom hija kuntrattwalment garantita.

Bħalissa, it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin jirċievu appoġġ:

  1. L-istazzjon tat-televiżjoni Euronews
  2. Il-kopertura tal-affarijiet tal-UE permezz ta’ netwerk tar-radju
  3. Il-produzzjoni u t-tixrid ta’ aħbarijiet xprunati mid-data dwar l-affarijiet tal-UE
  4. Il-produzzjoni ta’ aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE u t-tixrid tagħhom minn ċentri tal-midja

Id- Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2023 dwar Azzjonijiet Multimedia talloka EUR 20,6 miljun biex tappoġġa l-azzjonijiet ta’ din is-sena.

l-istazzjon tat-televiżjoni Euronews

Euronews huwa stazzjon indipendenti tat-televiżjoni tal-aħbarijiet li jipproduċi l-informazzjoni mill-1993. l-offerta tagħha tinkludi kontenut fi 12-il lingwa, li minnhom 8 lingwi uffiċjali tal-UE: l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Portugiż u l-Ispanjol. Euronews huwa disponibbli f’madwar 400 miljun dar globalment fuq it-TV u huwa kkunsmat minn 6,8 miljun ċittadin kuljum (IPSOS). Hija tirreġistra medja ta’ kull xahar ta’ 28.4 miljun viżitatur uniku fil-pjattaformi diġitali tagħha.

Matul is-snin, il-Kummissjoni Ewropea u l-Euronews iffirmaw Ftehimiet Qafas ta’ Sħubija (FPAs) suċċessivi. l-aħħar Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd ġie ffirmat f’Lulju 2021 b’tul ta’ tliet snin. Is-sħubijiet huma implimentati permezz ta’ ftehimiet ta’ għotja annwali speċifiċi, li huma mmonitorjati permezz ta’ verifiki u evalwazzjonijiet esterni.

Il-Kummissjoni Ewropea bħalissa tiffinanzja l-produzzjoni u x-xandir ta’ programmi Ewropej, netwerk ta’ korrispondenti u diversi servizzi lingwistiċi (l-Ungerija, il-Grieg, il-Portugiż u l-Għarbi). l-UE tappoġġa wkoll il-produzzjoni u x-xandir tas-servizz ta’ Farsi u rivisti televiżivi tematiċi permezz ta’ linji baġitarji oħra.

Kopertura tal-affarijiet tal-UE permezz ta’ netwerk tar-radju 

Skont l-Ewrobarometrisuċċessivi , ir-radju jibqa’ l-aktar midja affidabbli fl-Ewropa u sors importanti ta’ kontenut. Fl-istess ħin, il-biċċa l-kbira tal-istazzjonijiet tar-radju joperaw f’lingwa waħda, u dan jagħmilha sfida biex jiġu koperti l-perspettivi transkonfinali. Kif previst fid-Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2022, il-Kummissjoni ppubblikat sejħa għal proposti biex tappoġġa l-kontenut tar-radju dwar l-affarijiet tal-UE. Wara dik is-sejħa, ġie ffirmat ftehim ta’ għotja ta’ sentejn b’valur ta’ EUR 4,4 miljun man-network tar-radju Euranet Plus,li jkopri l-2023 u l-2024.

Skont dan il-ftehim, kull wieħed mill-istazzjonijiet tar-radju li huma parti min-netwerk Euranet Plus għandu jipproduċi u jxandar mill-inqas 10 minuti fil-ġimgħa. Il-Membri jipproduċu rapporti, wirjiet ta’ diskussjoni u intervisti li jispjegaw l-affarijiet tal-UE lis-semmiegħa tagħhom permezz ta’ opinjonijiet multipli. Euranet Plus bħalissa jiġbor 15-il stazzjon tar-radju minn 15-il Stat Membru. Dawn il-membri jilħqu madwar 11-il miljun semmiegħa ta’ kuljum, li minnhom Euranet Plus jistenna li jilħaq mill-inqas 1.7 miljun semmiegħa kull ġimgħa. In-netwerk għandu uffiċċju ċentrali fi Brussell biex jgħin lill-istazzjonijiet tar-radju fil-ħidma ġurnalistika tagħhom, jiskambjaw l-aħjar prattiki u jipproduċu podcasts multilingwi.

Aħbarijiet xprunati mid-data dwar l-affarijiet tal-UE

Fi żmien ta’ konsum tal-aħbarijiet dejjem aktar mgħaġġel u konverġenza dejjem akbar tal-midja, qed jiżdiedu forom ġodda ta’ produzzjoni (bħall-ġurnaliżmu tad-data) b’mezzi differenti. Il-Kummissjoni qed tappoġġa l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ aħbarijiet xprunati mid-data dwar l-affarijiet tal-UE bejn il-fruntieri.

Kif previst fid-Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2022,fl-2022 ġiet ippubblikata sejħagħal proposti biex tappoġġa żewġ konsorzji tal-media. Il-proġetti rebbieħa,iċ-Ċentru Ewropew tal-Aħbarijiet tad-Data u n-Network Ewropew tal-Ġurnaliżmu tad-Data (EDJNet), se jibqgħu għaddejjin sar-rebbiegħa tal-2025. l-ammont totali ta’ kofinanzjament tal-UE huwa ta’ EUR 700.000 għal kull proġett fuq sentejn. Aktar informazzjoni dwar il-proġetti.

Produzzjoni u tixrid ta’ aħbarijiet minn ċentri tal-midja

Mill-2020, il-Kummissjoni qed tistieden lill-applikanti biex joħorġu b’ideat ġodda biex iżidu l-kurazzjoni, il-produzzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tal-kontenut tal-aħbarijiet professjonali u l-ipprogrammar mhux fittizju permezz ta’ pjattaformi Ewropej tal-midja miftuħa u diġitali u ċentri tal-produzzjoni.

Fl-2021, warasejħa miftuħagħall-proposti, ingħata appoġġ b’valur ta’ EUR 1,76 miljun lil konsorzju ta’ 16-il aġenzija tal-aħbarijiet, ikkoordinat mill-Aġenzija Ġermaniża għall-Istampa. l-imsieħba stabbilixxew il- “Kamra tal-AħbarijietEwropea”, spazju għall-korrispondenti biex jaħdmu u jitħarrġu flimkien fi Brussell bl-għan li jipproduċu u jxerrdu aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE. Il-kofinanzjament tal-UE qed ikopri sentejn (2022–2023).

Fl-2023, il-Kummissjoni qed tniedi sejħa ġdida għal proposti ta’ EUR 8 miljun, “European Media Hubs”, li se ssegwi din l-azzjoni.

 

Din l-azzjoni hija parti mill-Inizjattiva tal-Aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja

L-Unjoni Ewropea tiddefendi l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu liberu u miftuħ.

Ara Wkoll

Il-litteriżmu medjatiku

Il-litteriżmu medjatiku qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum. Dan jippermetti liċ-ċittadini ta’ kull età jinnavigaw l-ambjent modern tal-aħbarijiet u jieħdu deċiżjonijiet infurmati.

L-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni online u l-miżinformazzjoni biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri u tas-sistemi demokratiċi Ewropej.

l-esplorazzjoni tal-appoġġ tal-UE għas-settur tal-media