Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediální akce

Cílem multimediálních akcí EU je posílit zpravodajství o záležitostech EU z evropského hlediska.

    Osoba, která čte zprávy na tabletu, reprezentuje zpravodajství a multimédia v celé Evropě

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Akce v oblastimultimédií odpovídají ročnímu rozpočtu, který EU rozděluje mezi sdělovací prostředky, aby občané měli přístup k nezávislým informacím o evropských tématech. To je nezbytné, protože rozhodnutí na úrovni EU mají dopad na život lidí, přesto jsou komplexní a sdělovací prostředky často nedostatečně oznamují. Opatření v oblasti multimédií tak pomáhají zajistit, aby si občané bylivědomi rozhodnutí přijatých orgány EU a dalších témat, která se jich týkají na evropské úrovni. Podporovatmédia mají jejich nezávislost smluvně zaručena, aby mohly pracovat bez vměšování.

Komise zveřejňuje každoroční rozhodnutí o financování, která představují roční pracovní program pro provádění multimediálních akcí.

V současné době jsou podporovány následující typy akcí:

  1. Celoevropská audiovizuální reportáž
  2. Zvukové zprávy EU
  3. Digitální podávání zpráv o EU
  4. Tvorba zpráv o záležitostech EU a jejich šíření mediálními centry

Rozhodnutí o financování akcí voblasti multimédií z roku 2024 přiděluje 20,7 milionu EUR na podporu letošních akcí.

Celoevropská audiovizuální reportáž

Cílem této akce je zvýšit kvantitu, kvalitu a dopad nezávislého audiovizuálního podávání zpráv o záležitostech EU celoevropskými sdělovacími prostředky v co největším počtu jazyků a členských států EU. To zahrnuje poskytování obsahu o záležitostech EU v oblastech, kde je tento obsah omezený (například prostřednictvím audiovizuální zpravodajské služby v maďarštině).

Tato akce je podporována prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů od roku 2024.

Až dosud se na celoevropskou audiovizuální reportáž vztahovala řada rámcových dohod o partnerství, které byly podepsány přímo s televizním kanálem Euronews. Stávající dohoda o partnerství v oblasti rybolovu s Euronews byla podepsána v roce 2021 a bude probíhat do konce roku 2024. Tato dohoda o partnerství v odvětví rybolovu se provádí prostřednictvím zvláštních ročních grantových dohod, které jsou monitorovány prostřednictvím externích auditů a hodnocení. Tato partnerství zahrnují produkci a vysílání evropských programů, síť korespondentů a několik jazykových služeb (maďarština, řečtina, portugalština a arabština).

Zvukové zprávy EU

Rádio je důvěryhodným zdrojem zpráv pro veřejnost v mnoha členských státech a v poslední době se nové audio formáty, jako jsou podcasty, staly zakořeněny v konzumních zvyklostech lidí. Cílem této akce je stimulovat inovativní podávání zpráv o záležitostech EU za použití více audio formátů, ať už prostřednictvím tradičních nebo digitálních stanic a platforem. Zahrnuje produkci a šíření zvukových programů o záležitostech EU evropskými sdělovacími prostředky, a to jak ve vysílání, tak na digitálních platformách.

Podpora rádia byla poskytována prostřednictvím po sobě jdoucích hovorů. Po poslední výzvě byla s rádiovou sítí Euranet Plus podepsána dvouletá grantová dohoda (4,4 milionu EUR) pokrývající roky 2023 a 2024. Podle této dohody každá z 15 rozhlasových stanic ze sítě produkuje a vysílá nejméně 10 minut týdně obsah, který vysvětluje záležitosti EU svým posluchačům z více hledisek.  

V roce 2024 bude zveřejněna nová výzva k předkládání návrhů.

Digitální podávání zpráv o EU

On-line informace jsou stále populárnější mezi občany jako jedno z nejspotřebovanějších médií a digitální technologie poskytují nové příležitosti k diskusi. Cílem této akce je podpořit důvěryhodné a sdílené veřejné prostory EU on-line, v nichž mohou Evropané získat přístup k informacím a účastnit se pluralistických diskusí a překonávat jazykové bariéry.  

Komise podporuje digitální podávání zpráv prostřednictvím různých projektů a opatření. Tato akce vychází z výsledků přípravné akce Evropské mediální platformy. Opatření v oblasti multimédií se rovněž týkala poskytování zpráv založených na datech o záležitostech EU. V návaznosti na výzvu z roku 2022 budou dva projekty, European Data News Hub a European Data Journalism Network (EDJNet), probíhat do jara 2025.

V roce 2024 bude zveřejněna nová výzva k předkládání návrhů týkajících se digitálního podávání zpráv.

Zprávy o EU podle mediálních center

Od roku 2020 Komise vyzývá žadatele, aby spojili své úsilí a předložili nové nápady na zvýšení kurátorství, produkce a oběhu profesionálního zpravodajského obsahu a nefiktivního programování (např. dokumentárních filmů) prostřednictvím platforem digitálních médií a výrobních center.

V roce 2021 byla na základě výzvy k předkládání návrhů poskytnuta podpora ve výši 1,76 milionu EUR konsorciu 16 zpravodajských agentur, které koordinuje DPA (německá tisková agentura). Partneři zřídili „Evropskou zpravodajskou místnost“, prostor pro spolupráci a odbornou přípravu korespondentů v Bruselu s cílem vytvářet a šířit zprávy o záležitostech EU. Spolufinancování EU se týkalo dvou let (2022–2023). V návaznosti na toto opatření zahájila Komise v roce 2023 novou výzvu k předkládání návrhů ve výši 8 milionů EUR „Evropská mediální centra“. Výsledky budou oznámeny v dubnu 2024 a projekty budou probíhat do konce roku 2026.

Tato akce je součástí iniciativy News

Související obsah

Souvislosti

Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků

Evropská unie prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků jako pilíře moderní demokracie a faktory umožňující svobodnou a otevřenou diskusi.

Viz také

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost nikdy nebyla tak důležitá jako dnes. Umožňuje občanům všech věkových kategorií se orientovat v moderním zpravodajském prostředí a přijímat informovaná rozhodnutí.

Boj proti dezinformacím na internetu

Komise bojuje proti šíření dezinformací a dezinformací na internetu s cílem zajistit ochranu evropských hodnot a demokratických systémů.

Prozkoumat podporu EU pro mediální odvětví