Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Estonii

Niniejsza strona przedstawia aktualną sytuację w zakresie wdrażania geoblokowania w Estonii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Estonii

Organ egzekucyjny 

Organ ds. ochrony konsumentów i techniczny organ regulacyjny

Adres pocztowy: Sõle 23A – 10614 Tallinn, ESTONIA

Telefon komórkowy: +372 6 201 707

Numer faksu: +372 6 201 701

Adres e-mail:  info@ttja.ee

Pomoc dla organów konsumenckich

Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy Urzędzie Regulacji Ochrony Konsumentów i Technicznych

 

Środki mające zastosowanie do naruszeń

 

Środki mające zastosowanie do naruszeń art. 3-5 Rozporządzenia zgodnie z § 701 ust. 1, 2 ustawy o ochronie konsumentów:

W przypadku osób fizycznych kara grzywny wynosi do 300 sztuk (1 jednostka równa się 4 EUR od 2019 r.[1]). Ten sam czyn, jeżeli został popełniony przez osobę prawną, podlega karze grzywny w wysokości do 32 000 EUR.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też