Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Estonii

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Estonii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Estonii

Organ egzekucyjny 

Urząd ds. Ochrony Konsumentów i Technicznych Regulacji

Adres pocztowy: Sõle 23A – 10614 Tallinn, ESTONIA

Telefon: +372 6 201 707

Faks: +372 6 201 701

E-mail:  info@ttja.ee

Pomoc dla organów konsumenckich

Europejskie Centrum Konsumenckie działające w Urzędzie ds. Ochrony Konsumentów i Technicznego Urzędu Regulacyjnego

 

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

 

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszenia art. 3-5 rozporządzenia zgodnie z § 701 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konsumentów:

W przypadku osób fizycznych karana jest grzywną w wysokości do 300 sztuk grzywny (1 jednostka równa się 4 EUR od 2019 r.[1]). Ten sam czyn, jeżeli został popełniony przez osobę prawną, podlega karze grzywny w wysokości do 32,000 EUR.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też