Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Kodeks ravnanja glede dezinformacij iz leta 2018

Kodeks ravnanja glede dezinformacij iz leta 2018 je prvič po vsem svetu, da se je industrija prostovoljno dogovorila o samoregulativnih standardih za boj proti dezinformacijam.

Oktobra 2018 so se predstavniki spletnih platform, vodilnih tehnoloških podjetij in akterjev v oglaševalski industriji dogovorili o samoregulativnem kodeksu ravnanja za obravnavanje širjenja dezinformacij na spletu.

Industrija se je s kodeksom ravnanja glede dezinformacij iz leta 2018 prvič po vsem svetu in prostovoljno dogovorila o samoregulativnih standardih za boj proti dezinformacijam. Namen kodeksa ravnanja iz leta 2018 je bil doseči cilje, določene v sporočilu Komisije iz aprila 2018, in sicer z določitvijo 21 zavez na različnih področjih, od preglednosti političnega oglaševanja do demonetizacije virov dezinformacij.

Kodeks ravnanja so oktobra 2018 podpisale spletne platforme Facebook, Google, Twitter in Mozilla ter oglaševalci in drugi akterji v oglaševalski industriji. Microsoft se je pridružil maja 2019, TikTok pa je kodeks podpisal junija 2020.

Spremljanje učinka kodeksa iz leta 2018

Spletne platforme in trgovinska združenja, ki zastopajo oglaševalski sektor, so januarja 2019 predložili izhodiščno poročilo, v katerem so opisali stanje ukrepov, sprejetih za izpolnitev njihovih zavez iz kodeksa ravnanja glede dezinformacij.

Evropska komisija je med januarjem in majem 2019 izvajala ciljno usmerjeno spremljanje izvajanja zavez s strani Facebooka, Googlea in Twitterja, s posebnim poudarkom na integriteti volitev v Evropski parlament.

Oktobra 2019 je bilo po enem letu izvajanja kodeksa objavljeno poročilo podpisnikov o samoocenjevanju. Samoocenjevanje kaže na obsežna prizadevanja podpisnikov za izvajanje njihovih zavez v 12 mesecih.

Komisija je oceno kodeksa objavila septembra 2020. Ocena je pokazala, da je kodeks dragocen okvir za strukturiran dialog med spletnimi platformami ter zagotavlja večjo preglednost in odgovornost njihovih politik v zvezi z dezinformacijami. Na podlagi tega so bili sprejeti tudi konkretni ukrepi in spremembe politike s strani ustreznih deležnikov za pomoč pri boju proti dezinformacijam.

Izkazalo se je, da je okvir kodeksa zelo koristen tudi za spremljanje in zagotavljanje odgovornosti za ukrepe podpisnikov za omejitev učinka dezinformacij, povezanih s COVID-19. Vendar je ocena pokazala tudi vrsto pomembnih vrzeli in pomanjkljivosti. Glede na navedeno je Komisija maja 2021 izdala smernice za okrepitev kodeksa, v katerih je navedla, kako bi morali podpisniki odpraviti pomanjkljivosti.

Na poti k močnejšemu kodeksu za leto 2022

Skupščina podpisnikov kodeksa in novih podpisnikov, ki so bili pripravljeni podpisati in prevzeti zaveze v skladu z novim kodeksom, se je sestala 8. julija 2021, da bi začela postopek. Skupščina je odobrila priročnik, ki je oblikoval organizacijo in delovanje procesa krepitve kodeksa. Objavila je tudi skupni razpis za prijavo interesa, namenjen širokemu krogu deležnikov, pri čemer je zainteresirane strani pozvala, naj izrazijo svoj interes, da postanejo podpisniki in se vključijo v pripravo okrepljenega kodeksa.

Podpisniki so 16. junija 2022 sprejeli okrepljeni kodeks ravnanja.

 

Druge jezikovne različice kodeksa ravnanja glede dezinformacij iz leta 2018

BGESCSDADEETELFRHRITLTLVHUMTNLPLPTROSKSLFISV

Datoteke za prenos

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Prenesi