Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 je poprvé na světě, kdy se průmysl dobrovolně dohodl na samoregulačních normách pro boj proti dezinformacím.

V říjnu 2018 se zástupci on-line platforem, předních technologických společností a hráčů v reklamním průmyslu dohodli na samoregulačním kodexu zásad boje proti šíření dezinformací na internetu.

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 poprvé na celém světě a na dobrovolném základě schválil samoregulační normy pro boj proti dezinformacím. Kodex zásad z roku 2018 byl zaměřen na dosažení cílů stanovených ve sdělení Komise předloženém v dubnu 2018 stanovením 21 závazků v různých oblastech, od transparentnosti politické reklamy až po demonetizaci šiřitelů dezinformací.

Kodex zásad podepsaly v říjnu 2018 on-line platformy Facebook, Google, Twitter a Mozilla, jakož i inzerenti a další subjekty v reklamním průmyslu. Microsoft se připojil v květnu 2019 a společnost TikTok kodex podepsala v červnu 2020.

Monitorování dopadu kodexu z roku 2018

Online platformy a obchodní sdružení zastupující odvětví reklamy předložily v lednu 2019 základní zprávu, v níž popsaly aktuální stav opatření přijatých ke splnění jejich závazků v rámci kodexu zásad boje proti dezinformacím.

V období od ledna do května 2019 provedla Evropská komise cílené monitorování toho, jak společnosti Facebook, Google a Twitter plní závazky, se zvláštním důrazem na integritu voleb do Evropského parlamentu.

Po roce provádění kodexu byla v říjnu 2019 zveřejněna zpráva signatářů o sebehodnocení. Ze sebehodnocení vyplynulo, že signatáři v průběhu 12 měsíců vynaložili komplexní úsilí o plnění svých závazků.

Komise zveřejnila své posouzení kodexu v září 2020. Z posouzení vyplynulo, že kodex poskytl cenný rámec pro strukturovaný dialog mezi online platformami a zajistil větší transparentnost a odpovědnost jejich politik v oblasti dezinformací. Výsledkem byla rovněž konkrétní opatření a politické změny ze strany příslušných zúčastněných stran s cílem pomoci bojovat proti dezinformacím.

Rámec kodexu se ukázal jako velmi užitečný i pro monitorování opatření signatářů k omezení dopadu dezinformací souvisejících s onemocněním COVID-19 a pro zajištění jejich odpovědnosti. Hodnocení však rovněž ukázalo řadu významných nedostatků a nedostatků. Vzhledem k tomu vydala Komise v květnu 2021 pokyny k posílení kodexu, v nichž je uvedeno, jak by signatáři měli nedostatky řešit.

Na cestě k pevnějšímu kodexu pro rok 2022

Shromáždění sdružující signatáře kodexu a nové signatáře, kteří byli ochotni podepsat a přijmout závazky podle nového kodexu, se sešlo dne 8. července 2021, aby tento proces zahájilo. Shromáždění schválilo příručku, která formovala organizaci a fungování procesu směřujícího k posílení kodexu. Rovněž vyhlásila společnou výzvu k vyjádření zájmu zaměřenou na širokou škálu zúčastněných stran a vyzvala zúčastněné strany, aby projevily svůj zájem stát se signatáři a zapojit se do přípravy posíleného kodexu.

Signatáři předložili dne 16. června 2022 posílený kodex zásad.

 

Další jazykové verze kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2018

BG ES CS DA DE ET EL FR HR IT LT LV HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Ke stažení

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Stáhnout