Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 je poprvé na světě, kdy se průmysl dobrovolně dohodl na samoregulačních normách pro boj proti dezinformacím.

V říjnu 2018 se zástupci on-line platforem, předních technologických společností a hráčů v reklamním průmyslu dohodli na samoregulačním kodexu zásad boje proti šíření dezinformací na internetu.

Kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 poprvé na celém světě a na dobrovolném základě schválil samoregulační normy pro boj proti dezinformacím. Kodex zásad z roku 2018 byl zaměřen na dosažení cílů stanovených ve sdělení Komise předloženém v dubnu 2018 stanovením 21 závazků v různých oblastech, od transparentnosti politické reklamy až po demonetizaci šiřitelů dezinformací.

Kodex zásad podepsaly v říjnu 2018 on-line platformy Facebook, Google, Twitter a Mozilla, jakož i inzerenti a další subjekty v reklamním průmyslu. Microsoft se připojil v květnu 2019 a společnost TikTok kodex podepsala v červnu 2020.

Monitorování dopadu kodexu z roku 2018

Online platformy a obchodní sdružení zastupující odvětví reklamy předložily v lednu 2019 základní zprávu, v níž popsaly aktuální stav opatření přijatých ke splnění jejich závazků v rámci kodexu zásad boje proti dezinformacím.

V období od ledna do května 2019 provedla Evropská komise cílené monitorování toho, jak společnosti Facebook, Google a Twitter plní závazky, se zvláštním důrazem na integritu voleb do Evropského parlamentu.

Po roce provádění kodexu byla v říjnu 2019 zveřejněna zpráva signatářů o sebehodnocení. Ze sebehodnocení vyplynulo, že signatáři v průběhu 12 měsíců vynaložili komplexní úsilí o plnění svých závazků.

Komise zveřejnila své posouzení kodexu v září 2020. Z posouzení vyplynulo, že kodex poskytl cenný rámec pro strukturovaný dialog mezi online platformami a zajistil větší transparentnost a odpovědnost jejich politik v oblasti dezinformací. Výsledkem byla rovněž konkrétní opatření a politické změny ze strany příslušných zúčastněných stran s cílem pomoci bojovat proti dezinformacím.

Rámec kodexu se ukázal jako velmi užitečný i pro monitorování opatření signatářů k omezení dopadu dezinformací souvisejících s onemocněním COVID-19 a pro zajištění jejich odpovědnosti. Hodnocení však rovněž ukázalo řadu významných nedostatků a nedostatků. Vzhledem k tomu vydala Komise v květnu 2021 pokyny k posílení kodexu, v nichž je uvedeno, jak by signatáři měli nedostatky řešit.

Na cestě k pevnějšímu kodexu pro rok 2022

Shromáždění sdružující signatáře kodexu a nové signatáře, kteří byli ochotni podepsat a přijmout závazky podle nového kodexu, se sešlo dne 8. července 2021, aby tento proces zahájilo. Shromáždění schválilo příručku, která formovala organizaci a fungování procesu směřujícího k posílení kodexu. Rovněž vyhlásila společnou výzvu k vyjádření zájmu zaměřenou na širokou škálu zúčastněných stran a vyzvala zúčastněné strany, aby projevily svůj zájem stát se signatáři a zapojit se do přípravy posíleného kodexu.

Signatáři předložili dne 16. června 2022 posílený kodex zásad.

 

Další jazykové verze kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2018

BGESCSDADEETELFRHRITLTLVHUMTNLPLPTROSKSLFISV

Ke stažení

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Stáhnout