Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2018.

Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2018. prvi je put u svijetu da je industrija dobrovoljno pristala na samoregulatorne standarde za borbu protiv dezinformacija.

U listopadu 2018. predstavnici internetskih platformi, vodećih tehnoloških poduzeća i aktera u oglašivačkoj industriji postigli su dogovor o samoregulatornom kodeksu prakse za borbu protiv širenja dezinformacija na internetu.

Kodeksom dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2018. industrija je prvi put u cijelom svijetu i na dobrovoljnoj osnovi postigla dogovor o samoregulatornim standardima za borbu protiv dezinformacija. Kodeks dobre prakse iz 2018. bio je usmjeren na postizanje ciljeva utvrđenih u Komunikaciji Komisije predstavljenoj u travnju 2018. utvrđivanjem 21 obveze u različitim područjima, od transparentnosti u političkom oglašavanju do demonetizacije počinitelja dezinformacija.

Kodeks dobre prakse potpisali su u listopadu 2018. internetske platforme Facebook, Google, Twitter i Mozilla te oglašivači i drugi sudionici u oglašivačkom sektoru. Microsoft se pridružio u svibnju 2019., dok je TikTok potpisao Kodeks u lipnju 2020.

Praćenje učinka Kodeksa iz 2018.

Internetske platforme i trgovinska udruženja koja predstavljaju oglašivački sektor u siječnju 2019. podnijeli su temeljno izvješće o trenutačnom stanju mjera koje su poduzeli kako bi ispunili svoje obveze u skladu s Kodeksom dobre prakse u suzbijanju dezinformacija.

Od siječnja do svibnja 2019. Europska komisija provodila je ciljano praćenje provedbe obveza Facebooka, Googlea i Twittera, s posebnim naglaskom na integritet izbora za Europski parlament.

Izvješće potpisnika o samoprocjeni objavljeno je u listopadu 2019., nakon jedne godine provedbe Kodeksa. U samoprocjeni su navedeni sveobuhvatni napori koje su potpisnici uložili u provedbu svojih obveza tijekom 12 mjeseci.

Komisija je svoju ocjenu Kodeksa objavila u rujnu 2020. Procjena je pokazala da Kodeks pruža vrijedan okvir za strukturirani dijalog među internetskim platformama i osigurava veću transparentnost i odgovornost njihovih politika o dezinformiranju. To je dovelo i do konkretnih mjera i promjena politika relevantnih dionika kako bi se pomoglo u suzbijanju dezinformacija.

Okvir kodeksa pokazao se vrlo korisnim i za praćenje i osiguravanje odgovornosti za mjere potpisnika za ograničavanje učinka dezinformacija povezanih s bolešću COVID-19. Međutim, procjena je pokazala i niz važnih nedostataka i nedostataka. S obzirom na to Komisija je u svibnju 2021. objavila Smjernice o jačanju Kodeksa u kojima se navodi kako bi potpisnici trebali ukloniti nedostatke.

Ususret jačem kodu za 2022.

Skupština koja okuplja potpisnike Kodeksa i nove potpisnike koji su bili voljni preuzeti obveze u okviru novog Kodeksa sastala se 8. srpnja 2021. kako bi započela postupak. Skupština je odobrila priručnik koji je oblikovao organizaciju i funkcioniranje postupka jačanja Kodeksa. Pokrenula je i zajednički poziv na iskaz interesa usmjeren na širok raspon dionika, pozivajući zainteresirane strane da izraze interes da postanu potpisnici i uključe se u pripremu poboljšanog Kodeksa.

Potpisnici su 16. lipnja 2022. dostavili pojačani Kodeks dobre prakse.

 

Druge jezične verzije Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2018.

BGESCSDADEETELFRHR TOLTHUMTNL. PLPTROSKSLFISV

Preuzimanja

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Preuzimanje