Skip to main content
Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú
Event report | Foilseachán

Sláinte, Folláine agus Cluichí

Déantar achoimre sa tuarascáil seo ar an bplé a rinneadh ag an 6ú ceardlann de chuid Chumann na bhFíschluichí Eorpacha maidir le Sláinte, Folláine agus Cluichí, a tionóladh an 23 Lúnasa 2022 ag Devcom (Köln, an Ghearmáin).

Ceardlann 6, Sláinte, Folláine agus Cluichí; 23 Lúnasa 2022, a tionóladh le linn Chomhdháil DEVCOM in Köln na Gearmáine. Bhí 23 pháirtí leasmhar páirteach sa séú ceardlann de chuid Chumann Eorpach na bhFíschluichí, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tacú le héiceachóras na bhfíschluichí. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal, atá á reáchtáil ag na cuideachtaí comhairleacha Ecorys agus KEA, bonn eolais a chur faoi cheapadh beartas maidir le tionchar físchluichí i réimsí éagsúla, bealaí a shainaithint chun go dtacóidh an tAontas go gníomhach leis an earnáil, agus pobal gníomhach a chothú san éiceachóras. Thug an séú ceardlann aghaidh ar thábhacht na bhfíschluichí maidir le Sláinte agus Folláine na n-imreoirí. Teideal na rannóige: Cluichí spreagadh gluaiseacht. Is féidir le cluichí imeartha gluaiseacht agus folláine fhisiciúil a chur chun cinn, agus d’fhéadfadh sé a bheith ina fhoinse scíthe freisin ag soláthar tacaíocht mhothúchánach agus faoiseamh struis. Tá cuma ar leith ar fheidhmchláir réaltachta tumtha agus sínte (VR/XR) sa réimse seo. Teideal na rannóige: Cluichí mar spás do meabhairshláinte agus naisc shóisialta. Cluichí tacaíocht imreoirí agus a n-fholláine mheabhrach. Cuireann siad escapism, féin-fhionnachtain agus léiriú. Is féidir le cluichí cabhrú le naisc phearsanta láidir agus cairdeas a fhoirmiú freisin. Tá cluichí ‘meaisíní ionbhá’ cumhachtach is féidir a chur imreoirí i duine éigin eile bróga coinníollacha demystifying agus tuiscint a ghiniúint. Ba cheart do chuideachtaí a bheith níos oscailte chun sonraí a roinnt le taighdeoirí chun staidéir a dhéanamh ar éifeachtaí fadtéarmacha na gcluichí sa mheabhairshláinte, ós rud é go bhfuil gá le tuilleadh taighde agus sonraí crua. Teideal na rannóige: Lorg an chothromaíocht cheart le haghaidh spraoi fíorúil. Is minic a bhíonn fuathchaint ar líne agus iompar tocsaineach roimh ghníomhaithe: cé go bhfuil 70 % de gamers taithí iompraíochtaí tocsaineach ar líne, ach 10 % tuairisc air. Cé go bhfuil cuideachtaí ag tosú ag gníomhú agus ag cosaint a ngníomhaithe ar eispéiris dhiúltacha, tá gá le cineálacha cur chuige iomlánaíocha le rialtóirí, le gníomhaithe tionscail agus le pobail ar líne. Ba cheart rannpháirtithe a chur ar an eolas faoi conas ciapadh a thuairisciú le linn a n-eispéireas ar líne. Beidh tuilleadh ceardlann agus agallamh á n-eagrú go luath ag Cumann Eorpach na bhFíschluichí. Is féidir leat cur lenár suirbhé tríd an nasc seo a leanas: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUGamingSociety Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal nó chun páirt a ghlacadh sa todhchaí, téigh i dteagmháil le EUvideogames@ecorys.com agus féach ar https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/value-gaming

Íoslódálacha

Workshop 6 - Summary (.pdf)
Íoslódáil 
Workshop 6 - Visual summary (.jpg)
Íoslódáil