Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.

Način na koji pristupamo umjetnoj inteligenciji definirat će svijet u kojem živimo u budućnosti. Kako bi se doprinijelo izgradnji otporne Europe za digitalno desetljeće, građani i poduzeća trebali bi moći iskoristiti prednosti umjetne inteligencije i pritom se osjećati sigurno i zaštićeno.

Cilj je europske strategije za umjetnu inteligenciju učiniti EU vrhunskim središtem za umjetnu inteligenciju i osigurati da umjetna inteligencija bude antropocentrična i pouzdana. Taj se cilj prenosi u europski pristup izvrsnosti i povjerenju s pomoću konkretnih pravila i mjera.

Komisija je u travnju 2021. predstavila svoj paket o umjetnoj inteligenciji, koji uključuje:

Komisija je u siječnju 2024. pokrenulainovacijski paket zaumjetnu inteligenciju za potporu novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima u području umjetne inteligencije. Paket uključuje nekoliko mjera za potporu europskim start-up poduzećima i MSP-ovima u razvoju pouzdane umjetne inteligencije kojom se poštuju vrijednosti i pravila EU-a.

Jedan je od ključnih elemenata tog paketa Komunikacija o poticanju novoosnovanih poduzeća i inovacija u području pouzdane umjetne inteligencije, u kojoj se utvrđuje strateški okvir za ulaganja u pouzdanu umjetnu inteligenciju kako bi Unija mogla iskoristiti svoje resurse, posebno svoju vodeću svjetsku superračunalnu infrastrukturu, i poticati inovativni europski ekosustav umjetne inteligencije.

Glavna ključna inicijativa Komunikacije jest „GenAI4EU” za poticanje prihvaćanja generativne umjetne inteligencije u ključnim strateškim industrijskim ekosustavima Unije i poticanje razvoja velikih otvorenih inovacijskih ekosustava kojima će se poticati suradnja start-up poduzeća koja se bave umjetnom inteligencijom i subjekata koji primjenjuju umjetnu inteligenciju u industriji i javnom sektoru.

Europski pristup izvrsnosti u području umjetne inteligencije

Poticanjem izvrsnosti u području umjetne inteligencije ojačat će se potencijal Europe za globalnu konkurentnost.

EU će to postići:

  1. omogućivanje razvoja i primjene umjetne inteligencije u EU-u
  2. postati mjesto gdjeumjetna inteligencijanapreduje od laboratorija do tržišta
  3. osiguravanje da umjetna inteligencija radi za ljude i da je snaga za dobro u društvu
  4. izgradnja strateškog vodstva u sektorima s velikim učinkom

Komisija i države članice dogovorile su se da će zajedničkim snagama u području politika i ulaganja poticati izvrsnost u području umjetne inteligencije. U preispitivanju Koordiniranog plana o umjetnoj inteligenciji iz 2021. iznosi se vizija ubrzavanja, djelovanja i usklađivanja prioriteta s trenutačnim europskim i globalnim okruženjem za umjetnu inteligenciju te provedbe strategije za umjetnu inteligenciju.

Maksimalno iskorištavanje resursa i koordinacija ulaganja ključna su sastavnica izvrsnosti u području umjetne inteligencije. U okviruprograma Obzor Europa i Digitalna Europauložit će se milijarda eura godišnje u umjetnu inteligenciju. Komisija će mobilizirati i dodatna ulaganja iz privatnog sektora i država članica kako bi se tijekom digitalnog desetljeća ostvario godišnji obujam ulaganja od 20 milijardi eura. 

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost na raspolaganje su stavljene 134 milijarde eura za digitalizaciju. To će biti prekretnica koja će Europi omogućiti da poveća svoje ambicije i postane globalni predvodnik u razvoju najsuvremenije, pouzdane umjetne inteligencije.

Pristup visokokvalitetnim podacima ključan je čimbenik u izgradnji snažnih sustava umjetne inteligencije visokih performansi. Inicijative kao što su Strategija EU-a za kibersigurnost, Akt o podacima iAkt o upravljanju podacima  pružaju pravu infrastrukturu za izgradnju takvih sustava. 

Europski pristup povjerenju u umjetnu inteligenciju

Izgradnjom pouzdane umjetne inteligencije stvorit će se sigurno okruženje pogodno za inovacije za korisnike, razvojne programere i subjekte za uvođenje.

Komisija je predložila tri međusobno povezane pravne inicijative koje će pridonijeti izgradnji pouzdane umjetne inteligencije:

  1. europski pravni okvir za umjetnu inteligenciju kojim se poštuju temeljna prava i rješavaju sigurnosni rizici specifični za sustave umjetne inteligencije;
  2. okvir građanskopravne odgovornosti – prilagodba pravila o odgovornosti digitalnom dobu i umjetnoj inteligenciji;
  3. revizija sektorskog zakonodavstva o sigurnosti (npr. Uredba o strojevima, Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda).

Europski pravni okvir za umjetnu inteligenciju

Komisija nastoji ukloniti rizike koji proizlaze iz određenih primjena umjetne inteligencije nizom komplementarnih, proporcionalnih i fleksibilnih pravila. Tim se pravilima Europi daje i vodeća uloga u postavljanju globalnog zlatnog standarda.

Tim se okvirom razvojnim programerima, subjektima za uvođenje i korisnicima umjetne inteligencije pruža potrebna jasnoća tako što se intervenira samo u slučajevima koji nisu obuhvaćeni postojećim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a. Akt o umjetnoj inteligenciji ima jasan i lako razumljiv pristup koji se temelji na četiri različite razine rizika: minimalan rizik, visok rizik, neprihvatljiv rizik i poseban rizik u pogledu transparentnosti. Uvode se i posebna pravila za modele umjetne inteligencije opće namjene.

Važne prekretnice

  1.  

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija

EU nastoji izgraditi pouzdanu umjetnu inteligenciju (UI) koja ljude stavlja na prvo mjesto.

Dublji pogled

Akt o umjetnoj inteligenciji

Akt o umjetnoj inteligenciji prvi je pravni okvir za umjetnu inteligenciju koji se bavi rizicima umjetne inteligencije i pozicionira Europu da preuzme vodeću ulogu na globalnoj razini.

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

Koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji nastoje se ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programi u području umjetne inteligencije te uskladiti politika u području umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Europski savez za umjetnu inteligenciju

Europski savez za umjetnu inteligenciju inicijativa je Europske komisije za uspostavu otvorenog političkog dijaloga o umjetnoj inteligenciji. Od svojeg pokretanja 2018. Savez za umjetnu inteligenciju angažirao je oko 6000 dionika putem redovitih događanja, javnih savjetovanja i...

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Tvornice umjetne inteligencije

Tvornice umjetne inteligencije iskorištavaju superračunalni kapacitet Zajedničkog poduzeća EuroHPC kako bi razvile pouzdane najnovije generativne modele umjetne inteligencije.

Europski ured za umjetnu inteligenciju

Europski ured za umjetnu inteligenciju bit će središte stručnog znanja o umjetnoj inteligenciji u cijelom EU-u. Imat će ključnu ulogu u provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji, posebno za umjetnu inteligenciju opće namjene, poticanje razvoja i upotrebe pouzdane umjetne...

Jezične tehnologije

Jezične tehnologije otvaraju pristup prema povezanijoj, inovativnijoj i pristupačnijoj Europi.

Robotika

EU aktivno promiče istraživanje, otvaranje radnih mjesta i inovacije s pomoću boljih i sigurnijih robota, uz istodobnu zaštitu etičkih aspekata postignutog napretka.

Povezani sadržaj