Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.

    Digitalni mozak

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Način na koji pristupamo umjetnoj inteligenciji definirat će svijet u kojem živimo u budućnosti. Kako bi se pomoglo u izgradnji otporne Europe za digitalno desetljeće, građani i poduzeća trebali bi moći uživati u prednostima umjetne inteligencije i osjećati se sigurnima i zaštićenima.

Cilj je Europske strategije za umjetnu inteligenciju učiniti EU vrhunskim središtem za umjetnu inteligenciju i osigurati da umjetna inteligencija bude antropocentrična i pouzdana. Takav cilj pretvara se u europski pristup izvrsnosti i povjerenju putem konkretnih pravila i mjera.

Komisija je u travnju 2021. predstavila svoj paket o umjetnoj inteligenciji, koji uključuje:

Europski pristup izvrsnosti u području umjetne inteligencije

Poticanje izvrsnosti u području umjetne inteligencije ojačat će potencijal Europe za globalno natjecanje.

EU će to postići na sljedeći način:

  1. omogućivanje razvoja i primjene umjetne inteligencije u EU-u;
  2. pretvaranje EU-a u mjesto na kojem umjetna inteligencija napreduje od laboratorija do tržišta;
  3. osiguravanje da umjetna inteligencija djeluje za ljude i da je sila dobra u društvu;
  4. izgradnja strateškog vodstva u sektorima s velikim utjecajem.

Komisija i države članice složile su se da će povećati izvrsnost u području umjetne inteligencije udruživanjem snaga u području politike i ulaganja. U preispitivanju Koordiniranog plana o umjetnoj inteligenciji za 2021. iznesena je vizija za ubrzavanje, djelovanje i usklađivanje prioriteta s trenutačnim europskim i globalnim okruženjem umjetne inteligencije te za provedbu strategije za umjetnu inteligenciju.

Povećanje resursa i koordinacija ulaganja ključna su sastavnica izvrsnosti umjetne inteligencije. U okviru programa Obzor Europai Digitalna Europa Komisija planira uložiti milijardu EUR godišnje u umjetnu inteligenciju. Njime će se mobilizirati dodatna ulaganja iz privatnog sektora i država članica kako bi se tijekom digitalnog desetljeća ostvario godišnji obujam ulaganja od 20 milijardi EUR.

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dostupno je 134 milijarde EUR za digitalizaciju. To će biti prekretnica koja će Europi omogućiti da poveća svoje ambicije i postane globalni predvodnik u razvoju najsuvremenije i pouzdane umjetne inteligencije.

Pristup visokokvalitetnim podacima ključan je čimbenik u izgradnji robusnih sustava umjetne inteligencije visokih performansi. Inicijative kao što su strategija EU-a za kibersigurnost, Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima te Akt o upravljanju podacima osiguravaju odgovarajuću infrastrukturu za izgradnju takvih sustava.

Europski pristup povjerenju u umjetnu inteligenciju

Izgradnjom pouzdane umjetne inteligencije stvorit će se sigurno okruženje pogodno za inovacije za korisnike, programere i subjekte za uvođenje.

Komisija je predložila tri međusobno povezane pravne inicijative kojima će se doprinijeti izgradnji pouzdane umjetne inteligencije:

  1. Europski pravni okvir za umjetnu inteligenciju za rješavanje temeljnih prava i sigurnosnih rizika specifičnih za UI sustave;
  2. okvir građanskopravne odgovornosti – prilagodba pravila o odgovornosti digitalnom dobu i umjetnoj inteligenciji;
  3. revizija sektorskog zakonodavstva o sigurnosti (npr. Uredba o strojevima, Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda).

Europski prijedlog pravnog okvira za umjetnu inteligenciju

Komisija nastoji riješiti rizike koji proizlaze iz posebnih uporaba umjetne inteligencije nizom komplementarnih, razmjernih i fleksibilnih pravila. Tim će se pravilima Europi pružiti i vodeća uloga u određivanju globalnog zlatnog standarda.

Tim se okvirom razvijateljima umjetne inteligencije, subjektima za uvođenje i korisnicima pruža potrebna jasnoća tako što će intervenirati samo u onim slučajevima koje nisu obuhvaćene postojećim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a. Pravnim okvirom za umjetnu inteligenciju predlaže se jasan i lako razumljiv pristup koji se temelji na četiri različite razine rizika: neprihvatljiv rizik, visok rizik, ograničen rizik i minimalan rizik.

Važne prekretnice

  1.  

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija

EU želi stvoriti pouzdanu umjetnu inteligenciju u kojoj je čovjek na prvom mjestu.

Dublji pogled

Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju

Cilj je koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, djelovati na strategijama i programima umjetne inteligencije i uskladiti politiku umjetne inteligencije kako bi se izbjegla fragmentacija u Europi.

Europski savez za umjetnu inteligenciju

The European AI Alliance is an initiative of the European Commission to establish an open policy dialogue on Artificial Intelligence. Since its launch in 2018, the AI Alliance has engaged around 6000 stakeholders through regular events, public consultations and online forum...

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Jezične tehnologije

Jezične tehnologije, poznate i kao obrada prirodnog jezika (NLP), čine digitalno desetljeće Europe pristupačnim svakom od nas.

Robotika

EU aktivno promiče istraživanje, otvaranje radnih mjesta i inovacije s pomoću boljih i sigurnijih robota, uz istodobnu zaštitu etičkih aspekata postignutog napretka.

Povezani sadržaji