Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Otkrijte eIDAS

Iskoristite prekogranične poslovne prilike kako biste povećali učinkovitost i sigurnost vašeg poslovanja i poboljšali korisničko iskustvo.

  Grad s prikazom prenesenih podataka

Što je eIDAS?

eIDAS označava elektroničku identifikaciju, autentifikaciju i usluge povjerenja. Uredbom eIDAS uspostavljen je okvir kako bi se osiguralo da elektroničke interakcije među poduzećima budu sigurnije, brže i učinkovitije, bez obzira na europsku zemlju u kojoj se odvijaju. Riječ je o europskoj uredbi kojom je stvoren jedinstveni okvir za elektroničku identifikaciju (eID) i usluge povjerenja, čime je jednostavnije pružanje usluga diljem Europske unije.

eIDAS je promicao interoperabilnost u 27 država članica EU-a, osiguravajući da zemlje međusobno uzajamno priznaju prijavljene sustave elektroničke identifikacije. Njome se osigurava i da se usluge povjerenja koje pružaju pružatelji usluga koji ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe mogu prihvatiti kao dokaz u sudskim postupcima.

Uredbom eIDAS povećala se razina sigurnosti transakcija za poduzeća i nude mnoge druge pogodnosti, uključujući:

 • manje administrativnog opterećenja u elektroničkim transakcijama s drugim poduzećima, klijentima i javnim upravama;
 • učinkovitiji poslovni procesi;
 • znatno smanjenje troškova i povećanje dobiti;
 • sigurnije elektroničke transakcije koje dovode do većeg povjerenja potrošača i veće potencijalne baze potrošača.

eIDAS i poduzeća

Uvođenjem usluga elektroničke identifikacije i povjerenja u vaše poslovanje može se ostvariti niz pogodnosti za vaše poduzeće. Te se koristi mogu grupirati u tri glavna područja:

 1. bolje korisničko iskustvo: osiguravanje neometane usluge i isporuke proizvoda. Stjecanje povjerenja kupaca ključno je za svako poslovanje i doprinosi povećanju zadovoljstva kupaca usmjeravanjem napora na uspostavu odnosa s njima.
 2. povećana sigurnost i odgovornost: Uredbom eIDAS osigurava se veća sigurnost među strankama zahvaljujući sigurnim rješenjima i pravnoj sigurnosti.
 3. veća učinkovitost: kroz smanjene procesne cikluse, automatizaciju velikih razmjera, pojednostavljeno i brže izvršavanje zadataka i ukupno smanjenje troškova uz istodobno održavanje kvalitete proizvoda, usluga i podrške.

Velika i mala poduzeća mogu upotrebljavati eIDAS rješenja i u transakcijama među poduzećima i u transakcijama između poduzeća i potrošača. eIDAS poduzećima pruža priliku da provode snažnije provjere identiteta klijenata i drugih poduzeća.

To je posebno korisno pri trgovanju ograničenom robom, kao što je alkohol, za transakcije visoke vrijednosti, kao što je prodaja umjetničkih djela, i prijenos velikih količina novca. Njime se poduzećima omogućuje i da prošire svoju bazu klijenata, čime se omogućuje pouzdana identifikacija klijenata i poduzeća u drugim državama članicama EU-a.

rješenja eIDAS-a također pomažu poduzećima u obavljanju prekograničnih transakcija. U skladu s Uredbom eIDAS sve države članice EU-a morat će priznati strane sustave elektroničke identifikacije o kojima je obaviještena Europska komisija, a mnoge su već u postupku njihove provedbe. Države članice također mogu prijaviti svoje nacionalne sustave elektroničke identifikacije, ali mogu odlučiti da te sustave neće otvoriti privatnom sektoru, iako ih se potiče da to učine.

Saznajte je li u vašoj zemlji prijavljen sustav elektroničke identifikacije.

Usluge povjerenja u skladu s Uredbom eIDAS podupiru i poduzeća.

 • Elektronički potpis (e-potpis): izražavanje u elektroničkom obliku suglasnosti osobe sa sadržajem dokumenta ili skupa podataka. Kvalificirani e-potpisi imaju isti pravni učinak kao i ručno pisani potpisi.
 • Elektronički pečat (eSeal): slično u svojoj funkciji kao i tradicionalni poslovni pečat. Može se primijeniti na elektronički dokument kako bi se zajamčilo podrijetlo i cjelovitost dokumenta.
 • Elektronički Timestamp (eTimestamp): povezuje elektronički dokument, kao što je nalog za kupnju, s određenim vremenom, kojim se dokazuje da je dokument postojao u to vrijeme.
 • Certifikati o provjeri autentičnosti web-mjesta (WAC): elektronički certifikati koji dokazuju vašim klijentima da je vaša web stranica pouzdana i pouzdana. Osiguravaju da je internetska stranica povezana s osobom kojoj se izdaje potvrda. Oni također pomažu u izbjegavanju phishing podataka.
 • Elektronička registrirana dostava (e-dostava): omogućuje korisniku slanje podataka elektroničkim putem. Pruža dokaz o slanju i isporuci dokumenta i štiti vašu tvrtku od rizika od gubitka, krađe, oštećenja ili neovlaštenih izmjena.

Privatni sektor već ih je počeo iskorištavati u različitim sektorima, kao što je upotreba e-potpisa u sektorima profesionalnih usluga i financijskih usluga.

Sektor financijskih usluga

Sektor financijskih usluga jedan je od najvećih potencijalnih korisnika elektroničke identifikacije i usluga povjerenja jer mogu omogućiti znatne poslovne prilike i poboljšati prekogranične usluge.

Identifikacija, autentifikacija i osiguranje transakcija u sektoru financijskih usluga postaju vrlo digitalizirani kako bi se prilagodili povećanoj potražnji klijenata za internetskim uslugama i kako bi se nosili s težim obvezama usklađenosti.

Eid i usluge povjerenja omogućit će poduzećima da iskoriste mogućnosti uključivanja kao što je „upoznaj svog klijenta”. Znati svog klijenta je proces identifikacije i provjere identiteta klijenata (ili potencijalnih klijenata). Poduzeća ga provode kako bi procijenila potencijalne rizike poslovnog odnosa, kao što su aktivnosti pranja novca. Zahvaljujući rješenjima eIDAS-a, kao što je prijavljena elektronička identifikacija, to je postupak koji se može provesti gotovo u potpunosti na internetu. Digitalizacijom tih procesa poduzeća će se moći manje usredotočiti na operativnu optimizaciju i više na izgradnju odnosa sa svojim klijentima.

Primjeri upotrebe elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u sektoru financijskih usluga uključuju:

 • Eid za
  • pouzdana provjera identiteta klijenta i usklađenost sa zahtjevima u pogledu poznavanja klijenta i sprečavanja pranja novca
  • olakšavanje otvaranja novih bankovnih i financijskih računa za klijente u drugim zemljama upotrebom daljinske i pouzdane identifikacije i pristupa računima
 • e-potpis za daljinsko potpisivanje ugovora o financijskim uslugama s klijentima
 • usluga elektroničke preporučene dostave za brzu i sigurnu razmjenu važne dokumentacije kao što su ugovori

Infografika: Eid i usluge povjerenja u sektoru financijskih usluga (pdf)

Internetski maloprodajni sektor

Internetska maloprodaja prolazi kroz veliku transformaciju kako bi se prilagodila valu digitalizacije. Tvrtke moraju koristiti tehnologiju za razvoj kreativnih rješenja za privlačenje kupaca. To se može postići boljim iskustvom na internetu i uspostavljanjem povjerenja u odnos između poslovnog subjekta i potrošača.

Sigurne elektroničke transakcije posebno su važne za poslovanje koje se obavlja putem interneta. Ključna je upotreba pouzdanih rješenja za elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja. Uredbom eIDAS pruža se sveobuhvatan pravni okvir za osiguravanje takve pouzdanosti te pravne valjanosti i sigurnosti diljem EU-a.

Primjeri upotrebe elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u sektoru maloprodaje na internetu uključuju:

 • Eid za strože provjere identifikacije kupaca koji kupuju ograničenu robu (npr. alkohol) ili robu visoke vrijednosti (npr. umjetnička djela)
 • e-potpisi i eTimestampovi za smanjenje troškova s pomoću jednostavnijih postupaka i poboljšanje praćenja dokumenata
 • kvalificirani certifikati o autentikaciji internetskih stranica kako bi se povećalo povjerenje potrošača u internetske internetske stranice za maloprodaju i izbjeglo phishing podataka

Sektor prometa

U prometnom sektoru tehnološka rješenja, posebno uključujući elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, mogu pomoći u zaštiti sigurnog i neometanog poslovnog procesa kojim se uklanjaju svi suvišni koraci.

usluge Eid-a i povjerbe osiguravaju neometan i siguran protok dokumenata bez papira između pošiljatelja, prijevoznika, dobavljača i primatelja, što je od presudne važnosti za pravovremeni dolazak narudžbi i izbjegavanje kašnjenja zbog administrativnog opterećenja.

Primjeri upotrebe elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u prometnom sektoru uključuju:

 • Eid i usluge povjerenja mogu se koristiti za dokazivanje identiteta kupca, pružanje sigurne prijave na uslugu i omogućavanje daljinskog otključavanja vozila od strane kupca
 • usluga elektroničke preporučene dostave za brzu i sigurnu razmjenu ugovorne dokumentacije
 • eTimestamps za isticanje odgovornosti ako dođe do kašnjenja kada su uključeni različiti prijevoznici
 • e-pečati o važnoj dokumentaciji kao što su ugovori o prijevozu kojima se dokazuje njihovo podrijetlo i integritet, uz istodobno smanjenje ovisnosti o dokumentima u papirnatom obliku

Infografika: Eid i usluge povjerenja u prometnom sektoru (pdf)

Sektor profesionalnih usluga

Profesionalne usluge, uključujući odvjetnike, javne bilježnike, arhitekte i računovođe, među ostalim, mogu imati koristi od usluga elektroničke identifikacije i usluga povjerenja digitalizacijom njihovih poslovnih procesa. U svojoj interakciji s drugim poduzećima i klijentima profesionalne usluge uvelike se oslanjaju na povjerenje među različitim uključenim stranama.

Upotreba eID-a i usluga povjerenja kao što su eSeals, e-potpisi i eTimestamps pojednostavnjuju za poduzeća dugotrajne formalne postupke.

Eid omogućuje profesionalnim uslugama da iskoriste mogućnosti ukrcaja kao što je provođenje „Upoznaj svog klijenta”, kao što je gore opisano. 

Digitalizacijom sektora upotrebom elektroničke identifikacije i usluga povjerenja smanjit će se ovisnost o dokumentima u papirnatom obliku, a istodobno će se zadržati valjanost i sigurnost dokumenata koji se dijele.

Primjeri upotrebe elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u sektoru profesionalnih usluga uključuju:

 • Eid za pouzdanu provjeru identiteta klijenata kako bi se uspostavio ugovorni odnos i poštovali zahtjevi Poznajte kupca
 • e-potpis i eTimestamp omogućuju odvjetnicima obavljanje digitalnih ugovora bez papira koji su pravno obvezujući
 • zaprisegnuti prevoditelji mogu koristiti eSeal za potvrđivanje valjanosti prevedenih dokumenata.
 • usluga elektroničke preporučene dostave omogućuje svim stručnjacima slanje važnih dokumenata kojima se smanjuje rizik od gubitka, krađe, oštećenja ili izmjena

Infografika: Eid i usluge povjerenja u sektoru profesionalnih usluga (pdf)

Prednosti elektroničke identifikacije i usluga povjerenja

Infografika: Prednosti uključivanja elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u vaše poduzeće (pdf)

vodič eIDAS za poduzeća

Dostupan je vodič za preuzimanje kako bi se poduzećima pomoglo da razumiju i uključe rješenja za usluge elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u svoje svakodnevno poslovanje.

Osmišljen je kao brzi referentni vodič za ključne informacije o rješenjima eID-a i usluga povjerenja te mogućnostima koje ona mogu pružiti europskim poduzećima.

Preuzmite priručnik (pdf)

kontrolni popis eIDAS-a za poduzeća

Dostupan je kontrolni popis koji se može preuzeti kako bi se poduzećima pomoglo da odaberu odgovarajuća rješenja za eID i usluge povjerenja za svoje poslovanje. Pomoći će korisniku da razumije ključne kriterije koje treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju rješenja eID-a i usluga povjerenja, u skladu s njegovim poslovnim potrebama, nizom pitanja/provjera.

Ovaj je kontrolni popis namijenjen poduzećima koja žele uključiti eID i usluge povjerenja u svoje poslovanje.

Preuzmite kontrolni popis (pdf)

Pridružite se raspravi

Raspravljajte o pitanjima povezanima s eIDAS-om s drugim organizacijama i poduzećima istomišljenicima u Opservatoriju eIDAS.

Opservatorij eIDAS virtualna je zajednica dionika koja raspravlja o pitanjima povezanima s prihvaćanjem rješenja eIDAS-a za pomoć u promicanju upotrebe prekogranične elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u Europi.

Opservatorij je otvoren svima – poduzećima, pojedincima i javnim upravama te predstavnicima iz različitih sektora radi promicanja razmjene znanja i razvoja inicijativa za inovacije.

Iako je fokus ove stranice na transakcijama između poduzeća i potrošača, postoji i niz zanimljivih slučajeva upotrebe u kontekstu poslovanja među vladama.

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Uredba eIDAS

Uredbom eIDAS olakšavaju se sigurne prekogranične transakcije uspostavom okvira za digitalni identitet i autentifikaciju. Cilj mu je stvoriti povjerenje u elektroničke interakcije i promicati neometane digitalne usluge u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Saznajte više o eIDAS-u

Program znanja i učenja eIDAS pruža informacije i pomoć poduzećima u pogledu upotrebe elektroničke identifikacije (eID) i usluga povjerenja.

opservatorij eIDAS

Opservatorij eIDAS skupina je dionika koji raspravljaju o pitanjima povezanima s Uredbom eIDAS i olakšavaju prekogranične usluge povjerenja i elektroničku identifikaciju.