Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju

Cilj je koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, djelovati na strategijama i programima umjetne inteligencije i uskladiti politiku umjetne inteligencije kako bi se izbjegla fragmentacija u Europi.

    Robot rukovao ljudskom rukom

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji odražava predanost Europe stvaranju globalnog vodstva u području pouzdane umjetne inteligencije. Najnovije ažuriranje plana objavljeno je 2021. i usko je usklađeno s Komisijinim digitalnim i zelenim prioritetima te odgovorom Europe na pandemiju bolesti COVID-19.

Koordinirani plan prvotno je objavljen 2018. kao zajednička obveza Komisije, država članica EU-a, Norveške i Švicarske da maksimalno povećaju potencijal Europe za globalno natjecanje. Kao prvi korak prema takvoj obvezi, u početnom planu utvrđene su mjere i instrumenti financiranja za uvođenje i razvoj UI-ja u svim sektorima. Istodobno, države članice potaknute su da razviju vlastite nacionalne strategije.

Cilj je koordiniranog plana za 2021. strategiju pretvoriti u djelovanje poticanjem:

  • ubrzavanje ulaganja u tehnologije umjetne inteligencije kako bi se potaknuo otporan gospodarski i socijalni oporavak uz pomoć uvođenja novih digitalnih rješenja
  • djelujteo strategijama i programima umjetne inteligencije njihovom potpunom i pravodobnom provedbom kako bi se osiguralo da EU u potpunosti iskoristi prednosti koje proizlaze iz prvog uvođenja novih rješenja.
  • usklađivanje politike umjetne inteligencije kako bi se uklonila rascjepkanost i riješili globalni izazovi

Kako bi se to postiglo, u ažuriranom planu utvrđena su četiri ključna skupa ciljeva politike, uz potporu konkretnih mjera, uz navođenje mogućeg mehanizma financiranja i vremenskog okvira za:

  1. utvrđivanje uvjeta koji omogućuju razvoj i primjenu umjetne inteligencije u EU-u
  2. učiniti EU mjestom u kojem izvrsnost napreduje od laboratorija do tržišta
  3. osigurati da tehnologije umjetne inteligencije funkcioniraju za ljude
  4. izgradnja strateškog vodstva u sektorima s velikim utjecajem

Plavi krug s tekstom koji ocrnjuje koordinacijski plan za umjetnu inteligenciju

 

Ulaganje

Komisijaje predložila da EU ulaže u umjetnu inteligenciju najmanje milijardu EUR godišnje iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa. Financiranje umjetne inteligencije na razini EU-a trebalo bi privući i udružiti ulaganja radi poticanja suradnje među državama članicama i povećanja učinka udruživanjem snaga.

Mehanizam za oporavak i otpornost pruža dosad nezabilježenu priliku za modernizaciju umjetne inteligencije i ulaganje u nju. Time EU može postati globalni predvodnik u razvoju i primjeni antropocentričnih, pouzdanih, sigurnih i održivih tehnologija umjetne inteligencije.

Pozadina

Države članice i Komisija blisko su surađivali i redovito se sastajali kako bi radili na glavnim mjerama predloženima u koordiniranom planu za 2018. Napredovale su u svim područjima plana, među ostalim predlaganjem podatkovne strategije, podupiranjem malih i srednjih poduzeća i stvaranjem uvjeta za izvrsnost u istraživanju i razvoju te uvođenju umjetne inteligencije u Europi.

Općenito, prve dvije godine provedbe potvrdile su da su zajednička djelovanja i strukturirana suradnja između država članica i Komisije ključni za globalnu konkurentnost i vodeću ulogu EU-a u razvoju i prihvaćanju umjetne inteligencije. Većina država članica donijela je nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju i počela ih provoditi. Ulaganja u umjetnu inteligenciju povećala su se, a EU je uspio mobilizirati ključne resurse za potporu tim procesima.

Koordiniranim planom iz 2021. države članice pozivaju se da prema potrebi preispitaju i ažuriraju nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju. Neke države članice već su ažurirale svoje početne strategije.

U tablici u nastavku prikazano je kako su 23 od 27 država članica EU-a te Norveška i Švicarska napredovale u provedbi svojih nacionalnih strategija. Očekuje se da će i preostale nacionalne strategije uskoro biti objavljene.

 

Zemlja

Status strategije

Datum

Povezani dokumenti

Austrija

Objavljeno

Kolovoz 2021.

Prilog Strategiji

Belgija

U tijeku

JOŠ NIJE POTVRĐENO

Strateško izvješće

Bugarska

Objavljeno

Prosinac 2020

Strategija digitalne transformacije

Hrvatska

U tijeku

JOŠ NIJE POTVRĐENO

 

Cipar

Objavljeno

Siječanj 2020

Izvješće o konkurentnosti

Češka Republika

Objavljeno

Svibanj 2019

 

Danska

Objavljeno

Ožujak 2019

Strategija digitalnog rasta

Estonija

Objavljeno

Srpanj 2019

Izvješće radne skupine

Finska

Objavljeno

Listopad 2017.

Privremeno izvješće

Francuska

Objavljeno

Ožujak 2018

Ažuriranje strategije

Njemačka

Objavljeno

Studeni 2018.

Ažuriranje strategije

Podatkovna strategija

Grčka

U tijeku

JOŠ NIJE POTVRĐENO

Preliminarna strategija

Mađarska

Objavljeno

Rujan 2020

 

Irska

Objavljeno

Srpanj 2021.

Strategija otvorenih podataka

Italija

Objavljeno

Rujan 2020

Ažuriranje strategije

Akcijski plan za otvorenu vlast

Latvija

Objavljeno

Veljača 2020

 

Litva

Objavljeno

Ožujak 2019

 

Luksemburg

Objavljeno

Svibanj 2019

 

Malta

Objavljeno

Listopad 2019

Plan za 2025.

Etički okvir

Nizozemska

Objavljeno

Listopad 2019

Ained program

Norveška

Objavljeno

Siječanj 2020

Naš novi digitalni svijet

Podaci kao Resourse

Poljska

Objavljeno

Prosinac 2020

Vodič za otvorene podatke

Portugal

Objavljeno

Lipanj 2019

Strategija naprednog računarstva

Rumunjska

U tijeku

JOŠ NIJE POTVRĐENO

Nacrt nacionalne strategije

Slovačka

Objavljeno

Srpanj 2019

Akcijski plan za digitalnu transformaciju

Državni programi za istraživanje i razvoj

Slovenija

Objavljeno

Svibanj 2021.

 

Španjolska

Objavljeno

Prosinac 2020

Digitalna agenda

Plan za digitalne vještine

Švedska

Objavljeno

Svibanj 2018

 

Švicarska

Objavljeno

Prosinac 2019.

Umjetna inteligencija u obrazovanju

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Europski savez za umjetnu inteligenciju

The European AI Alliance is an initiative of the European Commission to establish an open policy dialogue on Artificial Intelligence. Since its launch in 2018, the AI Alliance has engaged around 6000 stakeholders through regular events, public consultations and online forum...