Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

Koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji nastoje se ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programi u području umjetne inteligencije te uskladiti politika u području umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

  Robot stisne ljudsku ruku

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji nastoje se ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programi u području umjetne inteligencije te uskladiti politika u području umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Koordinirani plan o umjetnoj inteligencijiobjavljen je 2018. Riječ je o zajedničkoj obvezi Komisije, država članica EU-a, Norveške i Švicarske da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste potencijal Europe za globalnu konkurentnost. U početnom planu definirane su mjere i instrumenti financiranja za uvođenje i razvoj umjetne inteligencije u svim sektorima. Istodobno se države članice poticalo da razviju vlastite nacionalne strategije.

Najnovija verzijaplana objavljena je 2021. To pokazuje predanost Europe stvaranju globalnog vodstva u području pouzdane umjetne inteligencije. Plan za 2021. usko je usklađen i s digitalnim i zelenim prioritetimaKomisijei odgovorom Europe na pandemiju bolesti COVID-19.

Koordiniranim planom iz 2021. strategija se nastoji pretvoriti u djelovanje poticanjem na:

 • ubrzati ulaganja u tehnologije umjetne inteligencije kako bi se potaknuo otporan gospodarski i socijalni oporavak, uz pomoć uvođenja novih digitalnih rješenja
 • potpunom i brzomprovedbom strategija i programa u području umjetne inteligencije kako bi se osiguralo da EU maksimalno iskoristi prednosti ranog prihvaćanja.
 • uskladiti politiku u području umjetne inteligencije kako bi se uklonila rascjepkanost i riješili globalni izazovi.

Kako bi se to postiglo, ažuriranim planom utvrđuju se četiri ključna skupa ciljeva politike, uz potporu konkretnih mjera. U njemu se navodi i mogući mehanizam financiranja te se utvrđuje vremenski okvir za:

Plavi krug s tekstom kojim se opisuje koordinacijski plan za umjetnu inteligenciju

 

Komunikacija o poticanju novoosnovanih poduzeća i inovacija u području pouzdane umjetne inteligencije iz2024. temelji se na koordiniranim akcijskim planovima za umjetnu inteligenciju iz 2018. i 2021. To pokazuje pomak politike prema generativnoj umjetnoj inteligenciji kao odgovor na najnovija tehnološka dostignuća. Slično tome, donesena verzijaakta o umjetnoj inteligencijiuključuje i odredbe o generativnoj umjetnoj inteligenciji. Tim se pravilima proširujeizvorni prijedlog Komisije iz 2021.,čiji je cilj izgradnja pouzdanog ekosustava umjetne inteligencije za sadašnjost i budućnost.

U Komunikaciji iz 2024. predlaže se sljedeće:

 • strateški okvir za ulaganja kako bi se iskoristila sredstva EU-a, kao što je superračunalna infrastruktura, za poticanje inovativnog europskog ekosustava umjetne inteligencije.
 • suradnja novoosnovanih poduzeća, inovatora i industrijskih korisnika, čiji je cilj privući ulaganja u EU i omogućiti pristup ključnim komponentama umjetne inteligencije kao što su podaci, računalna snaga, algoritmi i talenti.
 • mjere i ulaganja za potporu novoosnovanim poduzećima i industrijama u Europi kako bi postali globalni predvodnici u pouzdanim naprednim modelima, sustavima i aplikacijama umjetne inteligencije.
 • paket mjera (pod nazivom GenAI4EU) za potporu europskim start-up poduzećima i MSP-ovima u razvoju pouzdane umjetne inteligencije koja je u skladu s vrijednostima i propisima EU-a, uključujući poštovanje pravila o privatnosti i zaštiti podataka.

Ulaganja

Komisija je predložila najmanje milijardu eura godišnjeg ulaganja u umjetnu inteligenciju iz programa Obzor Europai Digitalna Europa, koje je ostvareno za 2021. i 2022. Sredstvima EU-a za umjetnu inteligenciju nastoje se privući i konsolidirati ulaganja, čime se potiče suradnja među državama članicama kako bi se maksimalno povećao njezin učinak.

Mehanizam za oporavak i otpornost pruža dosad nezabilježenu priliku za modernizaciju umjetne inteligencije i ulaganje u nju. Time EU može postati globalni predvodnik u razvoju i uvođenju antropocentričnih, pouzdanih, sigurnih i održivih tehnologija umjetne inteligencije. Do rujna 2023. već je uložila 4,4 milijarde eura u umjetnu inteligenciju. Više informacija dostupno je u izvješću „Pregled instrumenata financiranja na razini EU-a za ciljeve digitalnog desetljeća”.

Komisija i države članice aktivno su provele mjere navedene u planovima te je ostvaren napredak u svim poglavljima. Konkretno, EU potiče ključne računalne kapacitete s pomoću nekoliko uspješnih mjera:

 1. Aktom očipovima  uspostavlja se zakonodavni temelj za povećanje otpornosti industrije poluvodiča.
 2. Zajedničko poduzeće začipove ubrzava poluvodičke tehnologije u Europi.
 3. Zajedničko poduzeće EuroHPC razvija napredne računalne kapacitete dostupne europskim MSP-ovima.
 4. Objekti za testiranje i eksperimentiranje (TEF-ovi) podupiru razvoj tehnologije umjetne inteligencije za komponente i sustave umjetne inteligencije na rubu mreže.
 5. Važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) promiče se suradnja među državama članicama u najsuvremenijim projektima u području mikroelektronike i komunikacija.

Tim se inicijativama zajedno stvara sinergijski ekosustav za unapređenje mikroelektronike i računalnih kapaciteta u Europi. Komisija prati i ocjenjuje napredak tih mjera te će u suradnji s državama članicama izvješćivati o praćenju tijekom 2024.

Kontekst

Države članice i Komisija blisko su surađivale i redovito se sastajale kako bi radile na mjerama u okviru različitih planova. Napredovali su u svim područjima plana,među ostalim predlaganjem podatkovne strategije, podupiranjem malih i srednjih poduzeća te stvaranjem uvjeta za izvrsnost u istraživanju i razvoju te uvođenju umjetne inteligencije u Europi.

Općenito, prve dvije godine provedbe potvrdile su da su zajedničko djelovanje i strukturirana suradnja između država članica i Komisije ključni za globalnu konkurentnost i vodstvo EU-a u razvoju i uvođenju umjetne inteligencije. Većina država članica donijela je nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju i počela ih provoditi. Povećana su ulaganja u umjetnu inteligenciju, a EU je uspio mobilizirati ključne resurse za potporu tim procesima.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt o umjetnoj inteligenciji

Akt o umjetnoj inteligenciji prvi je pravni okvir za umjetnu inteligenciju koji se bavi rizicima umjetne inteligencije i pozicionira Europu da preuzme vodeću ulogu na globalnoj razini.

Europski savez za umjetnu inteligenciju

Europski savez za umjetnu inteligenciju inicijativa je Europske komisije za uspostavu otvorenog političkog dijaloga o umjetnoj inteligenciji. Od svojeg pokretanja 2018. Savez za umjetnu inteligenciju angažirao je oko 6000 dionika putem redovitih događanja, javnih savjetovanja i...