Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés: hálózati rétegek és üzleti szerepek

A közigazgatások által betölthető szerepek megértése érdekében hasznos megtekinteni a széles sávú hálózatot alkotó különböző rétegeket, valamint a fő üzleti szerepeket.

Rede Aberta: Az első CEBF által finanszírozott projekt Galíciában, Spanyolországban

fix-empty

A széles sávú hálózat nagyrészt passzív infrastruktúrából és aktív berendezésekből áll, amelyeken a szolgáltatásokat nyújtják:

  • A fizikai infrastruktúrából (csövek, árbocok, csatornák, ellenőrző kamrák, aknák, szekrények, épületek vagy épületek bejáratai, antennaberendezések, tornyok és oszlopok) és a megfelelő széles sávú kábelekből álló passzív infrastruktúra (az átviteli közeg)
  • Az aktív berendezések (transzponderek, routerek és kapcsolók, rádió bázisállomások, vezérlő és menedzsment szerverek).
  • A végfelhasználók számára értéket biztosító tényleges szolgáltatások (internet, telefon, televízió, e-egészségügy stb.).

A három hálózati réteget különböző műszaki és gazdasági jellemzők jellemzik, és három fő üzleti szerep azonosítható:

  • A fizikai infrastruktúra-szolgáltató (PIP), amely a hálózat gerincében vagy hozzáférési részében birtokolja és karbantartja a passzív infrastruktúrát (amelyet hosszú távú beruházások és alacsony műszaki know-how-igény jellemez);
  • A hálózatszolgáltató (NP), aki működteti és jellemzően birtokolja az aktív berendezéseket (rövid távú beruházások és a műszaki know-how iránti nagy igény jellemzi);
  • A szolgáltató (SP), amely a széles sávú szolgáltatásokat, például az e-egészségügyet, az idősgondozást, a televíziót, az internetet, a telefont, a videokonferenciát, a szórakoztatást, a távmunkát, az intelligens nyomon követést stb. nyújtja (ezt rövid távú beruházások és magas végfelhasználói interakció jellemzi).

További részletek és példák a széles sávú befektetésekről szóló kézikönyvben találhatók.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

PRESS RELEASE |
A Bizottság üdvözli a gigabites hálózatok kiépítésének fellendítésére irányuló új intézkedéseket

A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács között létrejött politikai megállapodást a gigabites infrastruktúráról szóló jogszabályról, amelyet a Bizottság 2023. február 23-án javasolt. A megállapodásra a gigabites konnektivitás szabályozásának előmozdításáról szóló ajánlás (Gigabit-ajánlás) elfogadásával egyidejűleg kerül sor.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú projekttervezés

A Szélessáv-tervezési szekció segítséget nyújt az önkormányzatoknak és más szervezeteknek a sikeres szélessávú fejlesztési projektek tervezésében.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés: Hordozómodellek

Az önkormányzatok, az önkormányzati társaságok, a közös vállalkozások és a magánvállalatok részt vehetnek a széles sávú hálózatok fejlesztésének egy, két vagy mindhárom szakaszában.

Széles sávú internet: A terv meghatározása

A sikeres regionális szélessávú fejlesztés kulcsa egy politikailag támogatott helyi, regionális vagy nemzeti szintű terv, amely a célokat a konkrét szükségletekkel és érdekelt felekkel ötvözi.

Széles sávú internet: Cselekvési terv

A cselekvési terv részletezi a szélessávú stratégia végrehajtásával kapcsolatos költségeket, érdekelt feleket, tevékenységeket, koordinációt és nyomon követést.

Széles sávú internet: Hálózat és topológia

A széles sávú hálózat földrajzi részekből áll. A hálózat topológiája leírja, hogy a hálózat különböző részei hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A gerinc- és területhálózatok legfontosabb topológiái a fa topológiák, a gyűrűs topológiák és a vegyes topológiák. Az első mérföldben két fő...