Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Széles sávú internet: Állami támogatás

Egyes olyan helyeken, ahol a piac nem biztosítja a szükséges infrastrukturális beruházásokat, szükség lehet a széles sávú hálózatok állami támogatására.

A katalán Gigabit Társaság terve, Spanyolország

fix-empty

2023. január 31-én a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatást közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL C 36., 2023.1.31., 1–42. o.), és a közzétételüket követő naptól alkalmazzák. Az iránymutatások ismertetik, hogy a Bizottság hogyan fogja értékelni a tagállamok által bejelentett olyan állami támogatási intézkedéseket, amelyek támogatják a széles sávú hálózatok kiépítését és elterjedését az EU-ban.

A széles sávú hálózatokba történő beruházások többsége magánüzemeltetőktől származik, de egyes területeken állami támogatásra lehet szükség a széles sávú hálózatok kiépítéséhez vagy a fogyasztók és a vállalkozások széles sávú szolgáltatásokra való előfizetésének ösztönzéséhez.

Az iránymutatások segíteni fogják a hatóságokat abban, hogy az egységes piaccal összeegyeztethető támogatási intézkedéseket dolgozzanak ki, amelyek hozzájárulnak az európai digitális évtized szakpolitikai program 2030-as konnektivitási célkitűzéseinek megvalósításához, és biztosítják a gigabitalapú konnektivitást mindenki számára, valamint az 5G lefedettséget valamennyi lakott területen.

Az új iránymutatások a jelenlegi szabályozási, piaci és technikai fejleményeket tükrözik. Ennek eredményeként a beavatkozási küszöbértékeket felülvizsgálták. A tagállamok támogathatják a helyhez kötött hálózatokba történő beruházásokat azokon a területeken, ahol a piac valószínűleg nem biztosít legalább 1 Gbps letöltési sebességet és legalább 150 Mbps feltöltési sebességet a végfelhasználók számára.

Az iránymutatás első alkalommal nyújt keretet a mobilhálózatok (beleértve az 5G-t is) kiépítéséhez és a bevezetési intézkedésekhez nyújtott támogatás értékeléséhez.

Bizonyos szabályokat egyszerűsítettek. A támogatott hálózathoz való nagykereskedelmi hozzáférési termékek kialakítása jobban figyelembe veheti az érintett terület versenyhelyzetét és bizonyos hozzáférési termékek iránti keresletet. Ennek eredményeként bizonyos kiépítési költségek a verseny befolyásolása nélkül csökkenthetők.

Ezen túlmenően az iránymutatások további iránymutatást nyújtanak számos kulcsfontosságú területhez, például a feltérképezéshez, a nyilvános konzultációhoz, a kiválasztási eljáráshoz, a nagykereskedelmi hozzáférési árképzéshez és a visszakövetelési mechanizmusokhoz.

A felülvizsgált iránymutatás elismeri különösen, hogy a széles sávú hálózatok feltérképezésének módjában fennálló túlzott különbségek elkerülése érdekében (amely lényeges elem a piaci hiányosság meglétének ellenőrzéséhez), több kulcsfontosságú elemet össze kell hangolni (például a hálózat teljesítményét a letöltési sebesség és adott esetben a végfelhasználók rendelkezésére álló feltöltési sebességek alapján kell mérni csúcsidőben és a vezeték nélküli hálózatok esetében áthaladt helyiségekben vagy 100 m²-es hálózaton). Ezen túlmenően az iránymutatások melléklete részletesebb, de önkéntesebb módszertant javasol.

További részletek és szabályok a széles sávú hálózatokról szóló iránymutatásban találhatók.

 

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az EU-n belüli felhívásokra vonatkozó uniós szabályok hatékonyan védik a polgárokat a túlzott áraktól

Mind a Bizottság értékelő jelentése, mind a megfizethető EU-n belüli kommunikációt biztosító szabályok hatásáról szóló Eurobarométer felmérés eredményei azt mutatják, hogy az uniós szabályok hatékonynak bizonyultak: 2019 óta az európaiak alacsonyabb kiskereskedelmi árakat élveznek az egyik tagállamból kezdeményezett és más tagállamokban végződtetett hívások esetében.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú projekttervezés

A Szélessáv-tervezési szekció segítséget nyújt az önkormányzatoknak és más szervezeteknek a sikeres szélessávú fejlesztési projektek tervezésében.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés: Hordozómodellek

Az önkormányzatok, az önkormányzati társaságok, a közös vállalkozások és a magánvállalatok részt vehetnek a széles sávú hálózatok fejlesztésének egy, két vagy mindhárom szakaszában.

Széles sávú internet: A terv meghatározása

A sikeres regionális szélessávú fejlesztés kulcsa egy politikailag támogatott helyi, regionális vagy nemzeti szintű terv, amely a célokat a konkrét szükségletekkel és érdekelt felekkel ötvözi.

Széles sávú internet: Cselekvési terv

A cselekvési terv részletezi a szélessávú stratégia végrehajtásával kapcsolatos költségeket, érdekelt feleket, tevékenységeket, koordinációt és nyomon követést.

Széles sávú internet: Hálózat és topológia

A széles sávú hálózat földrajzi részekből áll. A hálózat topológiája leírja, hogy a hálózat különböző részei hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A gerinc- és területhálózatok legfontosabb topológiái a fa topológiák, a gyűrűs topológiák és a vegyes topológiák. Az első mérföldben két fő...