Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Széles sávú internet: Állami támogatás

Egyes olyan helyeken, ahol a piac nem biztosítja a szükséges infrastrukturális beruházásokat, szükség lehet a széles sávú hálózatok állami támogatására.

A katalán Gigabit Társaság terve, Spanyolország

fix-empty

2023. január 31-én a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatást közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL C 36., 2023.1.31., 1–42. o.), és a közzétételüket követő naptól alkalmazzák. Az iránymutatások ismertetik, hogy a Bizottság hogyan fogja értékelni a tagállamok által bejelentett olyan állami támogatási intézkedéseket, amelyek támogatják a széles sávú hálózatok kiépítését és elterjedését az EU-ban.

A széles sávú hálózatokba történő beruházások többsége magánüzemeltetőktől származik, de egyes területeken állami támogatásra lehet szükség a széles sávú hálózatok kiépítéséhez vagy a fogyasztók és a vállalkozások széles sávú szolgáltatásokra való előfizetésének ösztönzéséhez.

Az iránymutatások segíteni fogják a hatóságokat abban, hogy az egységes piaccal összeegyeztethető támogatási intézkedéseket dolgozzanak ki, amelyek hozzájárulnak az európai digitális évtized szakpolitikai program 2030-as konnektivitási célkitűzéseinek megvalósításához, és biztosítják a gigabitalapú konnektivitást mindenki számára, valamint az 5G lefedettséget valamennyi lakott területen.

Az új iránymutatások a jelenlegi szabályozási, piaci és technikai fejleményeket tükrözik. Ennek eredményeként a beavatkozási küszöbértékeket felülvizsgálták. A tagállamok támogathatják a helyhez kötött hálózatokba történő beruházásokat azokon a területeken, ahol a piac valószínűleg nem biztosít legalább 1 Gbps letöltési sebességet és legalább 150 Mbps feltöltési sebességet a végfelhasználók számára.

Az iránymutatás első alkalommal nyújt keretet a mobilhálózatok (beleértve az 5G-t is) kiépítéséhez és a bevezetési intézkedésekhez nyújtott támogatás értékeléséhez.

Bizonyos szabályokat egyszerűsítettek. A támogatott hálózathoz való nagykereskedelmi hozzáférési termékek kialakítása jobban figyelembe veheti az érintett terület versenyhelyzetét és bizonyos hozzáférési termékek iránti keresletet. Ennek eredményeként bizonyos kiépítési költségek a verseny befolyásolása nélkül csökkenthetők.

Ezen túlmenően az iránymutatások további iránymutatást nyújtanak számos kulcsfontosságú területhez, például a feltérképezéshez, a nyilvános konzultációhoz, a kiválasztási eljáráshoz, a nagykereskedelmi hozzáférési árképzéshez és a visszakövetelési mechanizmusokhoz.

A felülvizsgált iránymutatás elismeri különösen, hogy a széles sávú hálózatok feltérképezésének módjában fennálló túlzott különbségek elkerülése érdekében (amely lényeges elem a piaci hiányosság meglétének ellenőrzéséhez), több kulcsfontosságú elemet össze kell hangolni (például a hálózat teljesítményét a letöltési sebesség és adott esetben a végfelhasználók rendelkezésére álló feltöltési sebességek alapján kell mérni csúcsidőben és a vezeték nélküli hálózatok esetében áthaladt helyiségekben vagy 100 m²-es hálózaton). Ezen túlmenően az iránymutatások melléklete részletesebb, de önkéntesebb módszertant javasol.

További részletek és szabályok a széles sávú hálózatokról szóló iránymutatásban találhatók.

 

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság elfogadta a széles sávú hálózatokra vonatkozó felülvizsgált állami támogatási szabályokat

Az Európai Bizottság felülvizsgált közleményt fogadott el a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásról. A széles sávú hálózatokról szóló felülvizsgált iránymutatás meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a Bizottság értékelni fogja a tagállamok által bejelentett, a széles sávú hálózatok EU-n belüli kiépítését és elterjedését támogató állami támogatási intézkedéseket.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Lásd még

Széles sávú internet: A terv meghatározása

A sikeres regionális szélessávú fejlesztés kulcsa egy politikailag támogatott helyi, regionális vagy nemzeti szintű terv, amely a célokat a konkrét szükségletekkel és érdekelt felekkel ötvözi.

Széles sávú internet: Cselekvési terv

A cselekvési terv részletezi a szélessávú stratégia végrehajtásával kapcsolatos költségeket, érdekelt feleket, tevékenységeket, koordinációt és nyomon követést.

Széles sávú internet: Hálózat és topológia

A széles sávú hálózat földrajzi részekből áll. A hálózat topológiája leírja, hogy a hálózat különböző részei hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A gerinc- és területhálózatok legfontosabb topológiái a fa topológiák, a gyűrűs topológiák és a vegyes topológiák. Az első mérföldben két fő...