Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

az e-kereskedelemről szóló irányelv

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv az online szolgáltatások alapvető jogi kerete az EU-ban. Célja a határokon átnyúló online szolgáltatások előtt álló akadályok felszámolása.

  Számítógép-billentyűzet a bevásárlókosár ikonjával az Enter gomb helyett

Thinkstrock - Online shopping

Az e-kereskedelemről szóló irányelv

Az irányelv harmonizált szabályokat állapít meg olyan kérdésekben, mint:

 • az online szolgáltatókra vonatkozó átláthatósági és tájékoztatási követelmények;
 • kereskedelmi kommunikáció;
 • elektronikus szerződések és a közvetítő szolgáltatók felelősségének korlátozása.

Erősíti továbbá a tagállamok közötti közigazgatási együttműködést és az önszabályozás szerepét.

Az e-kereskedelemre vonatkozó alapvető szabályok

Az irányelv meghatározza a fogyasztók kötelező tájékoztatására vonatkozó alapvető követelményeket, az online szerződéskötés során követendő lépéseket és a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályokat. Ez magában foglalja az online hirdetéseket, a kéretlen kereskedelmi kommunikációt és egyebeket.

A belső piaci záradék

A belső piaci záradék az e-kereskedelemről szóló irányelv egyik alapelve. Biztosítja, hogy az online szolgáltatókra a letelepedésük helye szerinti tagállam joga, és ne azon tagállamok joga vonatkozzon, ahol a szolgáltatás elérhető.

A közvetítők felelőssége

Az irányelv mentesíti a közvetítőket az általuk kezelt tartalomért való felelősség alól, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Az illegálisnak otthont adó szolgáltatóknak a lehető leggyorsabban el kell távolítaniuk vagy le kell tiltaniuk az ahhoz való hozzáférést, amint tudomást szereznek a jogellenes jellegről. A felelősség alóli mentesség csak azokra a szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek semleges, pusztán technikai és passzív szerepet játszanak a tárolt tartalom tekintetében.

A tagállamok nem írhatnak elő általános tartalomellenőrzési kötelezettséget a közvetítőkre.

Az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások

Az EU arra összpontosít, hogy meghatározza a megfelelő e-kereskedelmi keretet, és megakadályozza az Unión belül tartalmakhoz hozzáférő vagy online árukat és szolgáltatásokat vásárló fogyasztókkal és vállalkozásokkal szembeni tisztességtelen megkülönböztetést.

Az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások például a következők:

 • online információs szolgáltatások
 • termékek és szolgáltatások online értékesítése
 • online hirdetés
 • szakmai szolgáltatások
 • szórakoztató szolgáltatások és alapvető közvetítő szolgáltatások, beleértve a szolgáltatás igénybe vevője számára ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat is, mint például a reklámból finanszírozott szolgáltatások

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény

A digitális szolgáltatásokról szóló, a Bizottság által javasolt jogszabály az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvre épül az új online kihívások kezelése érdekében.

Bár az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv továbbra is a digitális szabályozás sarokköve, sok minden megváltozott a 20 évvel ezelőtti elfogadása óta. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály foglalkozni fog ezekkel a változásokkal és az azokkal járó kihívásokkal, különösen az online közvetítők tekintetében.

Nyilvános konzultációk

A Bizottság együttműködik a fogyasztókkal, a hatóságokkal, a nem kormányzati szervezetekkel, a kis- és középvállalkozásokkal (kkv-k) és más érdekelt felekkel a digitális világ alakításában.

A Bizottság az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv felülvizsgálata keretében két nyilvános konzultációt indított 5:

A Bizottság megvizsgálta, hogy az e-kereskedelmi keretre vonatkozó uniós szabályok még mindig naprakészek-e, és hogy segítettek-e az európai polgároknak és vállalkozásoknak az áruk és szolgáltatások online vásárlása során.

Szakértői csoport

A szakértői csoport célkitűzései a következők:

 • a tagállamok, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti igazgatási együttműködés fokozása és megkönnyítése
 • az irányelv alkalmazásával kapcsolatos problémák megvitatása
 • az e-kereskedelem területén felmerülő kérdések megvitatása.

A tagok látogatásához lásd a Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartását.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az Unió helyzete: A Bizottság javaslatot tesz a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében

A Bizottság ezen a héten javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra, amely konkrét terv a társadalmunk és gazdaságunk digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítására. A digitális évtizedhez vezető útra irányuló javaslat konkrét megvalósítási mechanizmusba ülteti át az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit. A tagállamokkal való éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet hoz létre a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja területén a digitális évtized 2030-ra kitűzött céljainak uniós

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok az EU-ban

Az Európai Bizottság lebontja az online akadályokat, hogy az emberek teljes mértékben hozzáférhessenek az uniós vállalkozások által online kínált valamennyi áruhoz és szolgáltatáshoz.