Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok az EU-ban

Az Európai Bizottság lebontja az online akadályokat, hogy az emberek teljes mértékben hozzáférhessenek az uniós vállalkozások által online kínált valamennyi áruhoz és szolgáltatáshoz.

Az EU megkönnyítette és biztonságosabbá tette az európai fogyasztók számára az online vásárlást, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak az EU-ban. Az e-kereskedelemben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében az EU a következőkön dolgozott:

  • a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó, már hatályban lévő új szabályok;
  • az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetését célzó új szabályok;
  • felülvizsgált fogyasztóvédelmi szabályok;
  • az áruk és szolgáltatások online értékesítésére vonatkozó új héaszabályok.

Új szabályok az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetése érdekében az EU-ban

A területi alapú tartalomkorlátozás megakadályozza, hogy egy másik uniós tagállamban található webhelyről vásároljunk. Ez akadályozza a fogyasztókat a határokon átnyúló vásárlásban.

Mit tesz a Bizottság ezzel kapcsolatban?

A Bizottság uniós szintű szabályokat jelentett be az állampolgárság vagy lakóhely alapján történő online megkülönböztetés megszüntetése érdekében. Szabályokat vezet be annak biztosítására is, hogy többé ne szembesüljünk olyan indokolatlan akadályokkal, mint például az országspecifikus weboldalakra történő visszairányítás, vagy egy adott országból származó betéti vagy hitelkártyával történő fizetés.

Ezek a szabályok segíteni fognak annak biztosításában, hogy az online eladók minden uniós fogyasztót egyenlő bánásmódban részesítsenek, függetlenül attól, hogy hol vásárolnak.

Tudjon meg többet a területi alapú tartalomkorlátozásról a Q &A-n keresztül, amely a következő nyelveken érhető el: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

A határokon átnyúló csomagkézbesítés olcsóbbá tétele

A határokon átnyúló csomagkézbesítési árak átlagosan 3–5-ször magasabbak, mint az összes termék belföldi szállítási árai. Az interneten értékesíteni kívánó vállalatok mintegy 62 százaléka problémaként azonosítja a magas szállítási költségeket. Ez akadályozza a határokon átnyúló e-kereskedelem fejlődését.

A határokon átnyúló online csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó új szabályok megkönnyítik a csomagküldés legolcsóbb módját az egyik tagállamból a másikba.

Miben változnak az új szabályok?

Nincs felső határ a szállítási árakra, de a vállalkozásoknak most egyértelműen közzé kell tenniük az áraikat, hogy a fogyasztó könnyen összehasonlíthassa az opciókat. A fogyasztók az Európai Bizottság honlapján található külön weboldalon tájékozódhatnak a csomagkézbesítési árakról.

A nemzeti hatóságok minden évben információt gyűjtenek a csomagkézbesítési vállalkozásoktól. Amennyiben a csomagkézbesítésre egyetemes szolgáltatási kötelezettség vonatkozik, a nemzeti szabályozó hatóságoknak értékelniük kell, hogy a díjak ésszerűtlenül magasak-e.

Az Ön jogainak védelme online fogyasztóként

Az uniós szintű szabályok megkönnyítik a tagállamok számára a fogyasztók online védelmét. Ezek a szabályok lehetővé teszik a webhelyek vagy a közösségi média fiókok eltávolítását, ahol csalásokat azonosítottak. Lehetővé teszik továbbá, hogy információkat kérjenek az internetszolgáltatóktól vagy bankoktól annak érdekében, hogy nyomon kövessék a csaló online kereskedők személyazonosságát.

A Bizottság új szabályokat javasolt a digitális szerződésekre vonatkozóan, amelyek 2021 végén lépnek hatályba. A szabályok világosabb jogokat teremtenek a fogyasztók számára a digitális tartalomhoz és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés során.

Például, ha a digitális tartalom felhasználói nem felelnek meg a megállapodásnak, vagy ahogy ésszerűen elvárják, konkrét szerződéses jogokkal rendelkeznek. Ezek a jogok akkor is érvényesek, ha a fogyasztó ár megfizetése nélkül adta meg a kereskedőnek a személyes adatokat.

A Bizottság 2018-ban új megállapodást javasolt a fogyasztók számára az online fogyasztói jogok további erősítése érdekében. Az új megállapodás azt sugallja, hogy: 

  • az online piactereknek tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől vásárolnak-e, hogy tisztában legyenek jogaikkal, ha valami rosszul sül el;
  • az online keresés során a fogyasztókat egyértelműen tájékoztatják arról, ha a kereskedő fizeti a keresési eredményt, és az online piactereknek tájékoztatniuk kell az eredmények rangsorolását meghatározó fő paraméterekről;
  • amikor a fogyasztók fizetnek egy digitális szolgáltatásért, akkor 14 nap áll rendelkezésükre, hogy elálljanak a szerződéstől.

A fogyasztói jogokkal és az uniós polgárként való jogokkal kapcsolatos további információk az EU valamennyi nyelvén elérhetők.

Az audiovizuális szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése

Az európaiak az EU-n belüli utazásaik során felhasználhatják online előfizetéseiket filmekre, sporteseményekre, e-könyvekre, videojátékokra vagy zenére. A Bizottság azon dolgozik, hogy az EU-ban olyan modern szerzői jogi keretet hozzon létre, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló online tartalmakhoz való hozzáférést azáltal, hogy egyszerűbbé teszi az online közvetítések engedélyezését.

Megállapodás született az audiovizuális médiára vonatkozó új uniós szabályokról, a meglévő szabályoknak a digitális korhoz való igazításáról, valamint az európai alkotások előmozdításáról és a kulturális sokszínűség megőrzéséről. Ezek a szabályok még nincsenek hatályban.

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény 

A Bizottság elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatot. A digitális piacokról szóló intézkedéscsomaggal együtt ez a javaslat biztonságosabb és nyitottabb digitális teret teremt valamennyi felhasználó számára, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít a vállalkozások számára.

A DSA-nak három konkrét célja van: 

  • a fogyasztók és alapvető jogaik online hatékonyabb védelme;
  • hatékony átláthatósági és elszámoltathatósági keret létrehozása az online platformok számára;
  • az innováció, a növekedés és a versenyképesség előmozdítása az egységes piacon.

Bár az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv továbbra is a digitális szabályozás sarokköve, sok minden megváltozott a 20 évvel ezelőtti elfogadása óta. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály foglalkozni fog ezekkel a változásokkal és az azokkal járó kihívásokkal, különösen az online közvetítők tekintetében.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság sablont tesz közzé a digitális piacokról szóló jogszabály kapuőrei számára a fogyasztói profilalkotási technikákkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeik tekintetében

A Bizottság a mai napon közzétette a fogyasztói profilalkotási technikákra vonatkozó jelentéstételi sablont és az ilyen jelentések független ellenőrzését. A kapuőrök a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) 15. cikke szerinti kötelezettségeik részeként kötelesek benyújtani a jelentéseket a Bizottságnak.

PRESS RELEASE |
Az Unió helyzete: A Bizottság javaslatot tesz a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében

A Bizottság ezen a héten javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra, amely konkrét terv a társadalmunk és gazdaságunk digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítására. A digitális évtizedhez vezető útra irányuló javaslat konkrét megvalósítási mechanizmusba ülteti át az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit. A tagállamokkal való éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet hoz létre a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja területén a digitális évtized 2030-ra kitűzött céljainak uniós

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Online platformok és e-kereskedelem

Az EU biztosítani kívánja, hogy a vállalkozások és a polgárok Unió-szerte bárhol használhassák az online platformokat és az e-kereskedelmi szolgáltatásokat.

Mélyedjen el alaposabban a témában

az e-kereskedelemről szóló irányelv

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv az online szolgáltatások alapvető jogi kerete az EU-ban. Célja a határokon átnyúló online szolgáltatások előtt álló akadályok felszámolása.

Lásd még

Online platformok

Az Európai Bizottság célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben az online platformok gyarapodnak, tisztességes bánásmódban részesítik a felhasználókat, és lépéseket tesznek a jogellenes tartalmak terjedésének korlátozása érdekében.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy biztonságosabb digitális teret hozzon létre, ahol a felhasználók alapvető jogai védelemben részesülnek, és egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a vállalkozások számára.