Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

direktivet om e-handel

Direktivet om e-handel er den grundlæggende retlige ramme for onlinetjenester i EU. Den har til formål at fjerne hindringerne for grænseoverskridende onlinetjenester.

  Et computertastatur med et ikon af en indkøbskurv i stedet for Enter-knappen

Thinkstrock - Online shopping

Direktivet om e-handel

Direktivet fastsætter harmoniserede regler om f.eks.:

 • gennemsigtigheds- og oplysningskrav for udbydere af onlinetjenester
 • kommerciel kommunikation;
 • elektroniske kontrakter og ansvarsbegrænsninger for formidlende tjenesteydere.

Det styrker også det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne og den rolle, som selvregulering spiller.

Grundlæggende regler for e-handel

Direktivet fastsætter grundlæggende krav til obligatorisk forbrugeroplysning, foranstaltninger, der skal følges i forbindelse med onlineaftaler, og regler om kommerciel kommunikation. Dette omfatter onlinereklamer, uopfordret kommerciel kommunikation og meget mere.

Klausulen om det indre marked

Bestemmelsen om det indre marked er et centralt princip i direktivet om e-handel. Den sikrer, at udbydere af onlinetjenester er underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er etableret, og ikke lovgivningen i de medlemsstater, hvor tjenesten er tilgængelig.

Mellemmænds ansvar

Direktivet fritager mellemmænd for ansvar for det indhold, de forvalter, hvis de opfylder visse betingelser. Tjenesteudbydere, der hoster ulovligt, skal fjerne det eller deaktivere adgangen hertil så hurtigt som muligt, når de er klar over, at det er ulovligt. Ansvarsfritagelsen omfatter kun tjenester, der spiller en neutral, rent teknisk og passiv rolle i forhold til det hostede indhold.

Medlemsstaterne kan ikke pålægge formidlere nogen generel indholdsovervågningsforpligtelse.

Tjenesteydelser, der er omfattet af direktivet

EU fokuserer på at fastlægge en passende ramme for e-handel og forebygge urimelig forskelsbehandling af forbrugere og virksomheder, der får adgang til indhold eller køber varer og tjenesteydelser online i EU.

Eksempler på tjenesteydelser, der er omfattet af direktivet, omfatter:

 • online informationstjenester
 • onlinesalg af produkter og tjenester
 • online annoncering
 • professionel service
 • underholdningstjenester og grundlæggende formidlingstjenester, herunder tjenester, der leveres gratis til modtageren, f.eks. dem, der finansieres ved reklame

Retsakten om digitale tjenester

Retsakten om digitale tjenester, som Kommissionen har foreslået, bygger på direktivet om e-handel med henblik på at tackle nye udfordringer online.

Selv om direktivet om e-handel fortsat er hjørnestenen i den digitale regulering, har meget ændret sig, siden det blev vedtaget for 20 år siden. DSA vil tage fat på disse ændringer og de udfordringer, der er kommet med dem, især i forbindelse med onlineformidlere.

Offentlige høringer

Kommissionen samarbejder med forbrugere, offentlige myndigheder, ikkestatslige organisationer (NGO'er), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og andre interesserede parter om at forme den digitale verden.

Kommissionen iværksatte to offentlige høringer 5 som led i revisionen af direktivet om e-handel:

Kommissionen vurderede, om EU's regler om e-handel stadig er opdaterede, og om de har hjulpet europæiske borgere og virksomheder, når de køber varer og tjenesteydelser online.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppens mål er:

 • at styrke og lette det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne og medlemsstaterne og Kommissionen
 • at drøfte problemer i forbindelse med anvendelsen af direktivet
 • at drøfte nye spørgsmål inden for e-handel.

Se dens medlemmer i registret over Kommissionens ekspertgrupper.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Unionens tilstand: Kommissionen foreslår en vej mod det digitale årti, som skal bidrage til realiseringen af EU's digitale omstilling inden 2030

Kommissionen har i denne uge foreslået en vej mod det digitale årti, en konkret plan for at opnå den digitale omstilling af vores samfund og økonomi senest i 2030. Den foreslåede vej mod det digitale årti vil omsætte EU's digitale ambitioner for 2030 til en konkret gennemførelsesmekanisme. Den vil etablere en forvaltningsramme baseret på en årlig mekanisme for samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at nå 2030-målene for det digitale årti på EU-niveau inden for digitale færdigheder og digitale infrastrukturer samt digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester. Målet er også at

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Se også

Det store billede

regler for e-handel i EU

Europa-Kommissionen nedbryder onlinebarrierer, så folk kan få fuld adgang til alle varer og tjenester, der tilbydes online af virksomheder i EU.