Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronikus azonosítás

Az elektronikus azonosítás (eID) az online szolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés és az elektronikus tranzakciók biztonságosabb lebonyolításának egyik eszköze.

    digitális emberek a digitális világban

A biztonságos elektronikus azonosítás alapvető eleme a mindennapi életnek a digitális világban. Az e-mailek ellenőrzésére, az online vásárlásra és a telefonok feloldására használják. A Covid19-világjárvány még inkább rávilágított ennek fontosságára, mivel a kormányok és a magánvállalkozások a fizikai interakciókat a minimumra csökkentették.

Az elektronikus azonosítás garantálhatja egy személy egyértelmű azonosítását, és biztosítja, hogy a megfelelő szolgáltatást annak a személynek nyújtsák, aki valóban jogosult rá, például banki célokra. A közös jogalap hiánya azonban megakadályozta a tagállamokat abban, hogy elismerjék és elfogadják a más tagállamokban kiadott elektronikus azonosítási rendszereket. A nemzeti rendszerek nem megfelelő határokon átnyúló interoperabilitása megakadályozza a polgárokat és a vállalkozásokat abban, hogy teljes mértékben kihasználják a digitális EU előnyeit.

A Bizottság a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűről szóló közleményében számos célt és mérföldkövet határozott meg az elektronikus azonosításra vonatkozóan: A digitális évtized európai útja (.pdf). 2030-ra például az összes kulcsfontosságú közszolgáltatásnak online elérhetővé kell válnia, és minden polgár hozzáférhet az elektronikus orvosi dokumentációhoz; a polgárok 80%-ának pedig elektronikus azonosítási megoldást kellene alkalmaznia.

eIDAS-rendelet

Az elektronikus azonosításról, hitelesítésről és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (eIDAS) képezi a határokon átnyúló elektronikus azonosítás, hitelesítés és weboldal-tanúsítás alapját az EU-n belül.

Az uniós tagállamok önkéntes alapon bejelenthetik és elismerhetik tagállamukban a nemzeti elektronikus azonosítási rendszereket. 2018-ban kötelezővé vált a bejelentett elektronikus azonosítás elismerése. Az európaiak 60%-a már most is profitálhat a jelenlegi rendszer előnyeiből, de az igénybevétel alacsony, használatuk nehézkes és az üzleti ügyek korlátozottak.

A tagállamok számára azonban nem követelmény, hogy nemzeti elektronikus azonosítást dolgozzanak ki, és azt interoperábilissá tegyék a többi tagállambeliekkel. Ez az országok közötti eltérésekhez vezetett.

A digitális személyazonosságról szóló európai rendelet

A digitális identitásról szóló rendeletre irányuló új javaslat orvosolni fogja az eIDAS hiányosságait azáltal, hogy javítja a keret hatékonyságát és kiterjeszti annak előnyeit a magánszektorra.

A tagállamok digitális pénztárcákat kínálnak majd a polgároknak és a vállalkozásoknak, amelyek képesek lesznek összekapcsolni nemzeti digitális identitásuk különböző aspektusait. Ezeket a hatóságok vagy a magánszektor is megadhatja, amennyiben azokat a tagállamok elismerik.

A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatásokhoz online hozzáférjenek anélkül, hogy magánplatformokat kellene használniuk vagy szükségtelenül személyes adatokat kellene megosztaniuk. Teljes mértékben ellenőrzik az általuk megosztott adatokat.

Infografika, amely elmagyarázza, hogyan kell használni az eID-t a járatfoglaláshoz – kapcsolódjon az eID-hez, és egyszerűen továbbítsa adatait

Az európai digitális identitás a következő lesz:

  • bárki számára elérhető, aki használni kívánja:  Minden olyan uniós polgár, aki az EU-ban lakóhellyel rendelkezik és üzleti tevékenységet folytat, aki élni kíván az európai digitális identitással, képes lesz erre.
  • széles körben használják: Az európai digitális személyazonosító pénztárcákat arra használják majd, hogy azonosítsák a felhasználókat, amikor az egész EU-ban hozzáférést biztosítanak számukra a köz- és magán digitális szolgáltatásokhoz.
  • a felhasználók által ellenőrzött: Az európai digitális személyazonosító pénztárcák lehetővé teszik az emberek számára, hogy megválasszák és nyomon kövessék személyazonosságukat, adataikat és tanúsítványaikat, amelyeket harmadik felekkel megosztanak. Bármi, ami nem szükséges a megosztáshoz, nem lesz megosztva.

Az ajánlás

Annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb valósággá váljon, a rendeletjavaslatot ajánlás kíséri. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy 2022 szeptemberéig hozzanak létre közös eszköztárat, és haladéktalanul kezdjék meg a szükséges előkészítő munkát. Ennek az eszköztárnak tartalmaznia kell a műszaki architektúrát, a szabványokat és a bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokat, és lehetővé kell tennie a rendelet zökkenőmentes hatálybalépését, amint azt az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja.

Konzultáció

A Bizottság online platformot indított az érdekelt felek visszajelzéseinek összegyűjtésére a jövőbeli európai digitális személyazonosító pénztárcák kialakítása érdekében.

Legfrissebb hírek

Új Interoperábilis Európai Törvény a nemzeti közigazgatások közötti adatcsere és informatikai megoldások jobb együttműködése révén hatékonyabb közszolgáltatások biztosítása érdekében

A Bizottság elfogadta az interoperábilis európai jogszabályra irányuló javaslatot és az azt kísérő közleményt, amelynek célja a határokon átnyúló interoperabilitás és együttműködés erősítése a közszférában az egész EU-ban.

Related Content

Big Picture

Digitális közszolgáltatások és környezet

A Bizottság digitális technológiákat használ a közszolgáltatások javítására és az intelligens városok fejlesztésére.

See Also

IKT-innováció beszerzése

Az Európai Bizottság támogatja az innovációs közbeszerzést, mint a gazdasági és társadalmi kihívások megoldásának eszközét.

Intelligens városok és közösségek

Az Európai Bizottság együttműködik az intelligens városokkal és közösségekkel a helyi kihívások kezelése, a polgárok számára jobb szolgáltatások nyújtása és az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében.

Bizalmi szolgáltatások

Az EU szabályokat vezetett be a bizalmi szolgáltatások megerősítése és annak biztosítása érdekében, hogy online tevékenységünk EU-szerte biztonságos legyen.

Elektronikus aláírások

Az elektronikus aláírásról szóló irányelv európai szintű jogi keretet hozott létre az elektronikus aláírások és hitelesítési szolgáltatások tekintetében.

e-egészségügy

Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy a polgárok számára biztonságos és csúcsminőségű digitális szolgáltatásokat biztosítson az egészségügyben és az ellátásban.