Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Pradedamas pirmasis bendradarbiavimo ir stebėsenos siekiant ES 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslų ciklas

Įsigaliojo politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ – stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmas, kad iki 2030 m. būtų pasiekti bendri Europos skaitmeninės transformacijos tikslai.

iStock photo Getty images plus

Europos Parlamentas, valstybės narės ir Komisija pirmą kartą kartu nustatė konkrečius tikslus ir uždavinius keturiose pagrindinėse srityse: skaitmeninių įgūdžių, infrastruktūros, įskaitant junglumą, įmonių skaitmeninimo ir viešųjų paslaugų internetu srityse, atsižvelgiant į Deklaraciją dėl Europos skaitmeninių teisių ir principų. Nustačius tikslus ir uždavinius šiandien taip pat pradedamas ciklinis bendradarbiavimo procesas, kuriuo siekiama įvertinti pažangą ir nustatyti tarpines reikšmes, kad tikslus būtų galima pasiekti iki 2030 m. Pagal programą taip pat sukuriama nauja daugiašalių projektų sistema, kuri sudarys sąlygas valstybėms narėms suvienyti jėgas įgyvendinant skaitmenines iniciatyvas.

Išsamus pranešimas spaudai