Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Започва първият цикъл за наблюдение и сътрудничество за постигане на целите на цифровото десетилетие на ЕС до 2030 г.

Влезе в сила политическата програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ — механизъм за наблюдение и сътрудничество за постигане на общите цели в областта на цифровата трансформация на Европа до 2030 г.

iStock photo Getty images plus