Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Začetek prvega cikla sodelovanja in spremljanja za uresničitev digitalnih ciljev EU do leta 2030

Veljati je začel program politike za digitalno desetletje do leta 2030, mehanizem spremljanja in sodelovanja za uresničitev skupnih ciljev za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030.

iStock photo Getty images plus

Evropski parlament, države članice in Komisija so prvič skupaj določili konkretne cilje na štirih ključnih področjih digitalnih znanj in spretnosti, infrastrukture, vključno s povezljivostjo, digitalizacije podjetij in spletnih javnih storitev v skladu z deklaracijo o evropskih digitalnih pravicah in načelih. Te cilje bo od danes naprej spremljal cikličen postopek sodelovanja, namenjen spremljanju napredka in določitvi mejnikov, da jih bo mogoče doseči do leta 2030. V okviru programa se vzpostavlja tudi nov okvir za večdržavne projekte, ki bo državam članicam omogočil, da združijo moči pri digitalnih pobudah.

Sporočilo za javnost v celoti