Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Rozbíhá se první cyklus spolupráce a monitorování k dosažení cílů Digitální dekády EU do roku 2030

Politický program Digitální dekáda 2030, tedy mechanismus monitorování a spolupráce, kterým se má přispět k dosažení společných cílů digitální transformace Evropy stanovených do roku 2030, již vstoupil v platnost.

iStock photo Getty images plus

Evropský parlament, členské státy a Komise poprvé společně stanovily konkrétní cíle a úkoly ve čtyřech klíčových oblastech digitálních dovedností, infrastruktury včetně konektivity, digitalizace podniků a online veřejných služeb, a to v souladu s prohlášením o evropských digitálních právech a zásadách. K dosažení cílů do roku 2030 slouží cyklický proces spolupráce, který začíná běžet právě dnes a jehož úkolem je posuzovat dosažený pokrok a definovat milníky. Na základě programu vznikl rovněž nový rámec pro projekty zahrnující více zemí, který členským státům umožní na realizaci digitálních iniciativ spolupracovat.

Kompletní tisková zpráva