Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Sākas pirmais sadarbības un uzraudzības cikls, lai sasniegtu ES 2030. gada digitālās desmitgades mērķrādītājus

Ir stājusies spēkā Digitālās desmitgades politikas programma 2030. gadam, uzraudzības un sadarbības mehānisms, lai līdz 2030. gadam sasniegtu kopīgus Eiropas digitālās pārveides mērķrādītājus.

iStock photo Getty images plus

Pirmo reizi Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Komisija ir kopīgi noteikuši konkrētus mērķus un mērķrādītājus četrās galvenajās jomās: digitālās prasmes, infrastruktūra, tostarp savienojamība, uzņēmumu digitalizācija un tiešsaistes publiskie pakalpojumi, ievērojot Deklarāciju par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem. Mērķus un mērķrādītājus papildina ciklisks sadarbības process, kas sākas šodien, lai izvērtētu progresu un noteiktu atskaites punktus, lai tos varētu sasniegt līdz 2030. gadam. Programma arī rada jaunu satvaru daudzvalstu projektiem, kas ļaus dalībvalstīm apvienot spēkus digitālo iniciatīvu jomā.

Paziņojums presei (viss teksts)