Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Sākas pirmais sadarbības un uzraudzības cikls, lai sasniegtu ES digitālās desmitgades mērķrādītājus 2030. gadam

Ir stājusies spēkā Digitālās desmitgades politikas programma 2030. gadam — uzraudzības un sadarbības mehānisms, lai līdz 2030. gadam sasniegtu kopīgus Eiropas digitālās pārveides mērķus.

iStock photo Getty images plus

Pirmo reizi Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Komisija ir kopīgi noteikuši konkrētus mērķus un mērķrādītājus četrās galvenajās jomās: digitālās prasmes, infrastruktūra, tostarp savienojamība, uzņēmumu digitalizācija un tiešsaistes publiskie pakalpojumi, ņemot vērā Deklarāciju par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem. Mērķi un mērķrādītāji tiek papildināti ar ciklisku sadarbības procesu, kas sākas šodien, lai izvērtētu progresu un noteiktu starpposma mērķrādītājus, lai tos varētu sasniegt līdz 2030. gadam. Programma arī izveido jaunu satvaru daudzvalstu projektiem, kas ļaus dalībvalstīm apvienot spēkus digitālo iniciatīvu jomā.

Paziņojums presei (viss teksts)