Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų planas

Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų planu (MAAP) siekiama stiprinti Europos žiniasklaidą ir padėti išlaikyti Europos kultūrinį ir technologinį savarankiškumą skaitmeniniame dešimtmetyje.

  Moteris stovi priešais skirtingus ekranus, siūlanti transliacijos turinį

Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų plane daugiausia dėmesio skiriama naujienų žiniasklaidos sektoriui – spausdintinei ir internetinei spaudai, radijui ir audiovizualinėms paslaugoms – ir audiovizualinių pramogų sektoriui – kinui, televizijai, vaizdo transliavimui, vaizdo žaidimams ir novatoriškiems formatams, pavyzdžiui, virtualiosios realybės patirčiai.

Šie du sektoriai susiduria su svarbiomis tendencijomis ir iššūkiais, kurie dėl COVID-19 krizės paspartėjo. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija padės Europos žiniasklaidai ne tik būti atspariai, bet ir išlikti konkurencinga Europos ir pasaulio lygmenimis, derindama investicijas su politikos veiksmais.

Siekiant šių tikslų, komunikate aptariamos trys temos ir dešimt veiksmų:

 1. Atgauti: padėti garso ir vaizdo bei žiniasklaidos įmonėms atlaikyti dabartinę audrą ir suteikti likvidumo bei finansinę paramą:
  • interaktyvios priemonės, skirtos Europos audiovizualinės ir naujienų žiniasklaidos bendrovėms teikti rekomendacijas dėl įvairių ES paramos šaltinių, teikimas;
  • skatinti investicijas, kuriomis siekiama skatinti Europos garso ir vaizdo įrašų gamybą ir platinimą, didinant investicijas į nuosavą kapitalą šioje srityje;
  • pradėti iniciatyvą „NEWS“, kuri apjungs veiksmus ir paramą naujienų žiniasklaidos pramonei. 
 2. Transformuoti: spręsti struktūrines problemas padedant pramonei įveikti dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, atsižvelgiant į aršią pasaulinę konkurenciją. Tai bus pasiekta:
  • sukurti Europos žiniasklaidos duomenų erdvę, siekiant padėti žiniasklaidos įmonėms dalytis duomenimis ir kurti novatoriškus sprendimus;
  • skatinti Europos virtualios ir papildytos realybės (VR/AR) pramonės koaliciją, siekiant padėti ES žiniasklaidai pasinaudoti šios įtraukiančios žiniasklaidos pažanga;
  • padėti pramonei iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, sudarant palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir daugiau dėmesio skiriant aplinkos tvarumui programoje „Kūrybiška Europa“ MEDIA. 
 3. Įgalinti ir suteikti galių: nustatyti sąlygas, kad sektoriuje būtų galima diegti daugiau inovacijų, kartu užtikrinant tikrai vienodas sąlygas ir suteikiant piliečiams galimybę lengviau susipažinti su turiniu ir priimti informacija pagrįstus sprendimus:
  • pradėti dialogą su garso ir vaizdo pramone siekiant susitarti dėl konkrečių veiksmų siekiant pagerinti prieigą prie audiovizualinio turinio ir jo prieinamumą visoje ES;
  • Europos žiniasklaidos talentų puoselėjimas pasitelkiant mentorystę ir mokymą, taip pat žvalgymas ir perspektyvių Europos žiniasklaidos startuolių rėmimas;
  • didinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, siekiant suteikti daugiau galių piliečiams, parengiant valstybėms narėms skirtų priemonių rinkinį ir gaires, susijusias su naujomis Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatytomis žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo prievolėmis, ir remiant nepriklausomų alternatyvių naujienų kaupimo paslaugų, kuriomis būtų galima pasiūlyti įvairius prieinamus informacijos šaltinius, kūrimą;
  • stiprinti Europos žiniasklaidos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo sistemą Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupėje (ERGA).

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

Išsamiau

„Naujienų iniciatyva“

Laisva, gyvybinga ir pliuralistinė žiniasklaidos aplinka yra labai svarbi siekiant informuoti piliečius, išlaikyti valdžią atsiskaityti ir stiprinti atviras demokratines visuomenes.

Taip pat žr.

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.