Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.

    kameros operatorius su fotoaparatu

© image by ponsulak - Getty/iStock

Europos kino forumą (EFF) Komisija pasiūlė 2014 m. komunikate dėl Europos kino skaitmeniniame amžiuje. EŽF tikslas – parengti strateginę politikos darbotvarkę, atveriant naujas perspektyvas skaitmeninės transformacijos keliamiems iššūkiams ir galimybėms.

Yra įvairių ES iniciatyvų ir taisyklių filmų pramonei, kurioms taikomi autorių teisių teisės aktai, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, konkurencijos teisė ir programa „Kūrybiška Europa“. Tuo tarpu viešąjį finansavimą ir įvairius reguliavimo aspektus iš esmės reglamentuoja valstybės narės. Valstybės narės garso ir vaizdo sektoriui skiria 30 kartų didesnį viešąjį finansavimą nei ES.

Europos kino forumo dialogas su suinteresuotosiomis šalimis ir valstybėmis narėmis suteikia galimybių stiprinti viešųjų veiksmų bendradarbiavimą ir sudaro sąlygas keistis ekspertinėmis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Šį dialogą Europos Komisija tęsia įvairiose vietose, visų pirma kino festivaliuose ir televizijos rinkose, kuriose naudojami skirtingi formatai, pavyzdžiui, konferencijos, apskritojo stalo diskusijos ir praktiniai seminarai.

Šiame procese dalyvauja labai įvairūs subjektai, įskaitant valstybių narių valdžios institucijas, Europos Parlamentą, Europos audiovizualinę observatoriją, EFAD. Ji taip pat apima nacionalines ir Europos masto organizacijas, remiančias filmų, televizijos ir žaidimų pramonę.

Mūsų tikslas yra tai, kad, remiantis pirmiau minėtų įvykių išvadomis, forumas palengvins konkrečius Europos finansavimo sistemų pritaikymus ir pateiks aiškias rekomendacijas valstybėms narėms ir garso ir vaizdo pramonei, taip padidindamas būsimos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA peržiūros vertę.

Kokie klausimai sprendžiami Europos kino forume?

  • Finansavimas ir viešoji parama:  EŽF yra vieta aptarti šiuolaikinio kino finansavimo naudojimą, pavyzdžiui, trečiųjų šalių privačias investicijas arba sutelktinį finansavimą, kuris plėtojamas naudojant skaitmenines technologijas, irvalstybės paramą nacionaliniu, vietos ir ES lygmenimis.
  • Europos filmai ir žiūrovai: forumuosetaip pat skatinama rasti novatorišką skelbimo ir reklamos praktiką, kuri padėtų kūriniams pasiekti platesnę auditoriją.
  • Talentų ir kūrybiškumo skatinimas: EŽF yra vieta, kurioje atsižvelgiama į talentus, kompetencijas ir kūrybiškumą, atkreipiant dėmesį į besivystančio audiovizualinio sektoriaus poreikius ir remiant specialistų kvalifikacijos kėlimą.
  • Skaitmeninė pertvarka: Skaitmeninimas ir jo poveikis visuomenei yra pagrindinė MEDIA programos dalis ir į jį atsižvelgiama keliuose renginiuose, įvertinant naujų audiovizualinio verslo modelių ir technologijų keliamus iššūkius ir galimybes ir aptariant, kaip pasiūlyti naujų naudotojams ir pramonei palankių Europos audiovizualinių kūrinių propagavimo sprendimų.
  • Socialiniai pokyčiai: forumas nagrinėja horizontaliuosius klausimus, pavyzdžiui, žalinimo ir įvairovės.

Europos kino forumo leidiniai

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

Išsamiau

Europos kino naktis 2022

Europos kino naktis vėl streikuoja su 5 dienų nemokama peržiūra visoje Europoje nuo 5 iki 9 gruodžio 2022.

Taip pat žr.

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.