Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktyva dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (TIS2 direktyva)

TIS2 direktyva yra ES masto teisės aktai dėl kibernetinio saugumo. Jame numatytos teisinės priemonės bendram kibernetinio saugumo lygiui ES padidinti.

    Skaitmeninės spynos, interneto, debesies ir skydo piktogramos

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

2016 m.nustatytos ES kibernetinio saugumo taisyklės buvo atnaujintos TIS2 direktyva, kuri įsigaliojo 2023 m. Ji modernizavo esamą teisinę sistemą, kad neatsiliktų nuo didesnio skaitmeninimo ir kintančios kibernetinio saugumo grėsmės. Išplečiant kibernetinio saugumo taisyklių taikymo sritį įtraukiant naujus sektorius ir subjektus, juo toliau didinamas viešųjų ir privačiųjų subjektų, kompetentingų institucijų ir visos ES atsparumas ir reagavimo į incidentus pajėgumai.

Direktyvoje dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (TIS2 direktyva) nustatytos teisinės priemonės bendram kibernetinio saugumo lygiui ES didinti užtikrinant:

  • Valstybių narių parengtį, reikalaujant, kad jos būtų tinkamai aprūpintos. Pavyzdžiui, su reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba (CSIRT) ir kompetentinga nacionaline tinklų ir informacinių sistemų (TIS) institucija,
  • visų valstybių narių bendradarbiavimas įsteigiant Bendradarbiavimo grupę, kuri remtų ir palengvintų valstybių narių strateginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
  • saugumo kultūra visuose sektoriuose, kurie yra gyvybiškai svarbūs mūsų ekonomikai ir visuomenei ir kurie labai priklauso nuo IRT, pavyzdžiui, energetikos, transporto, vandens, bankininkystės, finansų rinkos infrastruktūros, sveikatos priežiūros ir skaitmeninės infrastruktūros.

Įmonės, kurias valstybės narės įvardijo kaip esminių paslaugų operatorius pirmiau minėtuose sektoriuose, turės imtis atitinkamų saugumo priemonių ir pranešti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms apie rimtus incidentus. Pagrindiniai skaitmeninių paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, paieškos sistemos, debesijos kompiuterijos paslaugos ir elektroninės prekyvietės, turės laikytis direktyvoje nustatytų saugumo ir pranešimo reikalavimų.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kibernetinio saugumo politika

Europos Sąjunga dirba įvairiose srityse, kad skatintų kibernetinį atsparumą, apsaugotų mūsų komunikaciją ir duomenis ir užtikrintų interneto visuomenės ir ekonomikos saugumą.

Išsamiau

TIS bendradarbiavimo grupė

Tinklų ir informacinių sistemų bendradarbiavimo grupė įsteigta TIS direktyva siekiant užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

Taip pat žr.

Atrinkti 22 Kibernetinio saugumo projektai, kuriems skirta 10,9 mln. EUR

Esminių paslaugų (OES), nacionalinių kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijų (NCCA) ir nacionalinių kompetentingų institucijų kibernetinio saugumo srityje operatoriai yra vieni iš atrinktų pareiškėjų, kuriems bus skirtas 11 mln. EUR finansavimas pagal 2020 m. kvietimą...

ES kibernetinio saugumo aktas

Kibernetinio saugumo aktu stiprinama ES kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) ir nustatoma produktų ir paslaugų kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema.