Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blokķēdes tiesiskais un tiesiskais regulējums

Eiropas Komisija atzīst juridiskās noteiktības un skaidra regulatīvā režīma nozīmi jomās, kas attiecas uz blokķēdes lietojumprogrammām.

ES stingri atbalsta ES mēroga noteikumus par blokķēdi, lai izvairītos no juridiskās un regulatīvās sadrumstalotības. Komisija pieņēma visaptverošu tiesību aktu priekšlikumu kopumu kriptoaktīvu regulēšanai, lai palielinātu ieguldījumus un nodrošinātu patērētāju un ieguldītāju aizsardzību. 

Ar šo tiesību aktu kopumu atjaunina dažus finanšu tirgus noteikumus attiecībā uz kriptoaktīviem un izveido tiesisko regulējumu ES finanšu uzraudzības iestāžu regulatīvajām smilškastēm attiecībā uz blokķēžu izmantošanu vērtspapīru tirdzniecībā un pēctirdzniecībā.

Digitālais eiro

Eiropas Centrālā banka (ECB) un Eiropas Komisijas dienesti kopīgi izskata dažādus politikas, juridiskus un tehniskus jautājumus saistībā ar iespējamu digitāla euro ieviešanu. Tās to apsver saistībā ar savām attiecīgajām pilnvarām un neatkarību, kas paredzēta Līgumos.

Eiropas Komisijas un ECB kopīgā paziņojumā ir izklāstīta to sadarbība digitālā euro jomā.

Priekšlikums jaunam ES tiesību aktam par kriptoaktīviem

Kriptoaktīvi, kas kvalificējami kā “finanšu instrumenti” saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu, iepriekš ir bijuši pakļauti ES vērtspapīru tirgu tiesību aktiem.

Tomēr šie noteikumi bija pirms kriptoaktīvu un SVT rašanās. Tas varētu kavēt inovāciju. Tāpēc Komisija ierosināja izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kas vēlas mēģināt tirgot un nokārtot darījumus ar finanšu instrumentiem kriptoaktīvu veidā. Izmēģinājuma režīms pieļauj izņēmumus no spēkā esošajiem noteikumiem un ļauj regulatoriem un uzņēmumiem izmēģināt inovatīvus risinājumus, izmantojot blokķēdi.

Attiecībā uz kriptoaktīviem, kas nav kvalificējami kā “finanšu instrumenti”, piemēram, lietderības žetoni vai maksājumu tokeni, Komisija ierosināja īpašu jaunu satvaru. Šis regulējums aizstātu visus pārējos ES un valstu noteikumus, kas pašlaik reglamentē šādu kriptoaktīvu emisiju, tirdzniecību un uzglabāšanu.

Kriptoaktīvu tirgus (MiCA) atbalstīs inovāciju, vienlaikus aizsargājot patērētājus un kriptovalūtu apmaiņas integritāti. Tas ietver noteikumus, piemēram, nav iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai priekšējo darbību. Ierosinātā regula attiecas uz vienībām, kas emitē kriptoaktīvus, brokeru sabiedrībām, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar šiem kriptoaktīviem, uzņēmumiem, kas pārvalda digitālos makus, un kriptovalūtu apmaiņu.

Sīkāka informācija atrodama Komisijas paziņojumā presei un tam pievienotajā paziņojumā presei.

Eiropas mēroga blokķēdes regulatīvā smilškaste

Smilškaste ir iekārta, kas apvieno regulatorus, uzņēmumus un tehnoloģiju ekspertus, lai pārbaudītu inovatīvus risinājumus un noteiktu šķēršļus, kas rodas to ieviešanā.

Eiropas blokķēžu partnerība sadarbībā ar Eiropas Komisiju plāno Eiropas mēroga regulatīvo smilškasti izmantošanai EBSI un ārpus EBSI, tostarp attiecībā uz datu pārnesamību, uzņēmumu savstarpējām datu telpām, viedajiem līgumiem un digitālo identitāti. Tas attieksies uz nozarēm, tostarp veselību, vidi, mobilitāti, enerģētiku un citām jomām. Paredzams, ka smilškaste sāks darboties 2021./22. gadā.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Blokķēdes stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģiju jomā, kļūstot par novatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietotnēm un uzņēmumiem.

Skatīt arī

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēdes standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.