Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Igaunija Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atrodama jaunākā analīze un dati par digitalizāciju Igaunijā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Igaunijas karogs

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. Varat arī īpaši atsaukties uz ziņojumiem par valstīm.

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Igauniju DESI, kurā vērtējums ir 9 un vērtējums 56,5

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

Eiropas 2017. gada Digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Igaunijas EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (ET)

EDPR telekomunikāciju faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2017. gadā

Igaunija ierindojas 9. vietā DESI 2017. gadā. Igaunija ir Eiropas līdere sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiešsaistē, un tās rādītāji pārsniedz ES vidējo rādītāju digitālo prasmju un interneta izmantošanas jomā iedzīvotāju vidū. Attiecībā uz platjoslu tā ir spēcīga mobilo sakaru jomā, taču tai ir zems fiksētās platjoslas pārklājums, neraugoties uz iepriekšējā gada progresu. Galvenais uzdevums Igaunijā ir uzņēmumu digitalizācija.

Desi profils Igaunijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (ET)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valsts profilu pdf formātā (EN); kopsavilkums pdf (ET)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā jaudas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) pdf formātā (EN) (ET)

Lejupielādējiet EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī