Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Igaunija Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus par digitalizāciju Igaunijā, aptverot tādas tēmas kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Igaunijas karogs

2022. gada publikācijas

Igaunijas grafiskais pārskats DESI, kurā parādīts 9 un 56,5 punktu skaits

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Igaunijas EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (ET)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Igaunija ieņem 9. vietu DESI 2017. gadā. Igaunija ir Eiropas līdere sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiešsaistē, un tās rādītāji pārsniedz ES vidējo rādītāju digitālo prasmju un interneta izmantošanas jomā, ko veic iedzīvotāji. Attiecībā uz platjoslu tā ir spēcīga mobilo sakaru jomā, bet tai ir zems fiksētās platjoslas pārklājums, neraugoties uz progresu pēdējā gada laikā. Galvenais izaicinājums Igaunijā ir uzņēmumu digitalizācija.

Igaunijas Desi profils: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (ET)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (ET)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (ET)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī