Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Čehijas Republika Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Čehijas Republikā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Čehijas Republikas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Čehijas Republiku DESI, kurā parādīts 19 reitings un 49.1 punktu skaits

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums 

Eiropas digitālā progresa ziņojuma (EDPR) ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar katras valsts politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajiem panākumiem un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Čehijas Republikas EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (CS)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Čehijas Republika ierindojas 18. vietā DESI 2017. gadā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, valsts virzījās uz priekšu digitālo sabiedrisko pakalpojumu jomā un saglabājās stabila cilvēkkapitālā, bet pasliktināja tās reitingu citās dimensijās. Valstij ir vislabākie rezultāti digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmumos, galvenokārt tāpēc, ka daudzi MVU izmantoja e-komerciju. Valsts lielākais izaicinājums digitālajā jomā ir uzlabot interneta pakalpojumu izmantošanu, jo īpaši e-pārvaldei un izklaidei un sociāliem mērķiem.

Čehijas Republikas Desi profils: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (CS)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (CS)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (CS)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī