Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nīderlande digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Nīderlandē, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Nīderlandes karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Nīderlandi DESI, kurā parādīts vērtējums 3 ar 67,4 punktu skaitu

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra Nīderlandē: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (NL)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Nīderlande ieņem 4. vietu DESI 2017. gadā. Nīderlande ir visaugstākā savienojamības ziņā; Nīderlandes pilsoņi ir ļoti aktīvi interneta lietotāji, un viņiem ir atbilstošas prasmes to darīt. Sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija ir viena no visprogresīvākajām ES, savukārt valsts uzdevums ir uzlabot tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, lai gan jau virs ES vidējā rādītāja.

Desi profils Nīderlandē: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (NL)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (NL)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (NL)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī