Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nīderlande digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Nīderlandē, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Nīderlandes karogs

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. Varat arī īpaši atsaukties uz ziņojumiem par valstīm.

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Nīderlandi DESI, kas parāda 3 rangu ar 67,4 punktu skaitu

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

Eiropas 2017. gada Digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Nīderlandes EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai Lejupielādēt PDF (NL)

EDPR telekomunikāciju faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2017. gadā

Nīderlande ierindojas ceturtajā vietā DESI 2017. gadā. Nīderlande savienojamības ziņā ierindojas visaugstākajā vietā; Nīderlandes pilsoņi ir ļoti aktīvi interneta lietotāji, un viņiem ir vajadzīgās prasmes, lai to izdarītu. Sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija ir viena no visprogresīvākajām ES, savukārt valsts uzdevums ir uzlabot tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā, lai gan tas jau pārsniedz ES vidējo rādītāju.

DESI profils Nīderlandē: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (NL)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valsts profilu pdf formātā (EN); kopsavilkums pdf (NL)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā jaudas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) pdf formātā (EN) (NL)

Lejupielādējiet EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī