Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cyberbeveiliging in het DIGITAL Europe-programma

Het programma Digitaal Europa zal de EU helpen een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging te bereiken.

Naarmate steeds meer diensten online bewegen, is cybersecurity cruciaal geworden voor de digitale wereld. Een sterk gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging beschermt ons tegen kwaadaardige cyberactiviteiten, die onze economieën en onze manier van leven bedreigen.

Cybersecurity is ook een economische kans: de wereldwijde markt voor producten en diensten groeit jaarlijks met 15-20 %. En het is een voorwaarde voor Europa om digitale soevereiniteit te bereiken.

Het programma Digitaal Europa biedt een kans om het gemeenschappelijke niveau van cyberbeveiliging in de hele EU te stimuleren en onderstreept de EU-strategie voor cyberbeveiliging.

Het programma Digitaal Europa is een investeringsprogramma dat de EU helpt een op waarden gebaseerd kader voor technologie te verwezenlijken. Dit omvat de AVG, nieuwe voorstellen voor de richtlijn beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS), kunstmatige intelligentie en de wet inzake digitale diensten en digitale markten.

Het zal investeren in de bouw van Europese cyberbeveiligingsinfrastructuren — het „cyberschild”. En het zal de wijdverbreide invoering en toepassing van state-of-the-art cyberbeveiligingspraktijken en -apparatuur bevorderen. Dit is van cruciaal belang voor de opbouw van de digitale soevereiniteit van de EU, die afhankelijk is van de integriteit en veerkracht van gegevensinfrastructuur, -netwerken en -communicatie.

De afdeling cyberbeveiliging van het programma Digitaal Europa zal worden beheerd door het toekomstige Europese kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging dat in Boekarest wordt opgezet. Dit kenniscentrum zal samenwerken met een netwerk van nationale coördinatiecentra. Samen zullen zij ook de investeringen in cyberbeveiliging door de EU, de lidstaten en het bedrijfsleven coördineren.

Operationele doelstellingen

De verordening tot vaststelling van het programma Digitaal Europa beoogt de volgende operationele doelstellingen te ondersteunen:

  • geavanceerde cyberbeveiligingsapparatuur, -instrumenten en -infrastructuren, samen met de lidstaten;
  • kennis, capaciteit en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging; beste praktijken;
  • brede inzet van doeltreffende state-of-the-art cyberbeveiligingsoplossingen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan overheidsinstanties en kmo’s;
  • capaciteiten binnen de lidstaten en de particuliere sector ter ondersteuning van de NIS-richtlijn;
  • veerkracht, risicobewustzijn, ten minste basisniveaus van cyberbeveiliging;
  • het versterken van synergieën en coördinatie tussen de civiele en defensiesectoren op het gebied van cyberbeveiliging, door de uitwisseling van kennis en beste praktijken en meer te vergemakkelijken.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een EU-financieringsprogramma dat gericht is op het brengen van digitale technologie aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Zie ook

eArchiving-initiatief

Het eArchiving Initiative biedt kernspecificaties, software, training en kennis om mensen te helpen informatie langer op te slaan.

Het programma Digitaal Europa – Werkprogramma's

De algemene doelstellingen, het toepassingsgebied, de resultaten en de te leveren prestaties en de begrotingstoewijzingen voor elk onderwerp worden beschreven in de werkprogramma's. Op deze webpagina vindt u relevante documenten en wijzigingen voor de werkprogramma's zodra deze...

Vaardigheden in het programma DIGITAL Europe

Het DIGITAL Europe-programma zal het ontwerp en de uitvoering van gespecialiseerde programma’s en stages voor toekomstige deskundigen op belangrijke capaciteitsgebieden zoals data en AI, cyberbeveiliging, kwantum en HPC financieren.

Supercomputing in het programma DIGITAL Europe

Het DIGITAL Europe-programma is bedoeld om de supercomputing- en gegevensverwerkingscapaciteit van de EU op te bouwen en te versterken, om ons te helpen exaschaal supercomputing te bereiken — computing met een vermogen dat vergelijkbaar is met het samenvoegen van de...

Europese digitale-innovatiehubs

Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) zijn one-stop shops die bedrijven en organisaties in de publieke sector ondersteunen om te reageren op digitale uitdagingen en concurrerender te worden.

Overige