Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na zavádzanie digitálnych technológií do podnikov, občanov a orgánov verejnej správy.

© Európska komisia

Zavedenie programu DIGITAL Europe

fix-empty

Spôsob, ako urobiť Európu ekologickejšou a digitálnejšou, sú pre našu generáciu dvojakými výzvami a náš úspech pri ich plnení bude určovať našu budúcnosť.

Európska komisia sa začala zaoberať zelenšou Európou prostredníctvom objektívu Európskej zelenej dohody. Zároveň otvára diskusie o prechode do digitálnejšieho sveta: digitálna transformácia.

Digitálne technológie a infraštruktúra zohrávajú rozhodujúcu úlohu v našom súkromnom živote a podnikateľskom prostredí. Spoliehame sa na ne pri komunikácii, práci, rozvoji vedy a riešení súčasných environmentálnych problémov. Pandémia COVID-19 zároveň poukázala nielen na to, do akej miery sa spoliehame na to, že naša technológia bude k dispozícii, ale aj na to, aké dôležité je, aby Európa nebola závislá od systémov a riešení pochádzajúcich z iných regiónov sveta. Vydláždením cesty k dosiahnutiu tohto cieľa je DIGITAL program.

Program Digitálna Európa poskytne strategické financovanie na riešenie týchto výziev a podporí projekty v piatich kľúčových oblastiach kapacity: v oblasti superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a zabezpečenia širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, a to aj prostredníctvom centier digitálnych inovácií. S plánovaným celkovým rozpočtom vo výške 7,5 miliardy EUR (v bežných cenách) sa zameriava na urýchlenie hospodárskeho oživenia a formovanie digitálnej transformácie európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prináša výhody všetkým, ale najmä malým a stredným podnikom.

Program Digitálna Európa nebude riešiť tieto výzvy izolovane, ale skôr doplní finančné prostriedky dostupné prostredníctvom iných programov EÚ, ako je program Horizont Európa pre výskum a inovácie a Nástroj na prepájanie Európy v oblasti digitálnej infraštruktúry, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a štrukturálne fondy. Je súčasťou budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

 

Ako získať finančné prostriedky.

 

Najnovšie správy

eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Related Content

Big Picture

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Dig deeper

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, ktoré nám pomôžu dosiahnuť exaflopové superpočítače – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celého...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam reagovať na digitálne výzvy a stať sa konkurencieschopnejšími.

See Also

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Súvisiaci obsah