Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program za digitalno Evropo

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU, ki se osredotoča na uvajanje digitalne tehnologije za podjetja, državljane in javne uprave.

© Evropska komisija

Predstavitev programa DIGITAL Europe

fix-empty

Kako narediti Evropo bolj zeleno in digitalno, sta dvojna izziva za našo generacijo in naš uspeh pri njihovem uresničevanju bo opredelil našo prihodnost.

Evropska komisija je z vidika evropskega zelenega dogovora začela obravnavati bolj zeleno Evropo. Hkrati pa odpira razprave o prehodu v bolj digitalni svet: digitalni prehod.

Digitalna tehnologija in infrastruktura imata ključno vlogo v našem zasebnem življenju in poslovnem okolju. Zanašamo se na njihovo komunikacijo, delo, napredek znanosti in reševanje trenutnih okoljskih problemov. Hkrati je pandemija COVID-19 pokazala ne le, koliko je naša tehnologija na voljo, ampak tudi, kako pomembno je, da Evropa ne bo odvisna od sistemov in rešitev, ki prihajajo iz drugih regij sveta. Utiranje poti za dosego tega cilja je DIGITALni program.

Program za digitalno Evropo bo zagotovil strateško financiranje za reševanje teh izzivov in podpiral projekte na petih ključnih področjih zmogljivosti: na področju superračunalništva, umetne inteligence, kibernetske varnosti, naprednih digitalnih znanj in spretnosti ter zagotavljanja široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek vozlišč za digitalne inovacije. Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde EUR (v tekočih cenah) naj bi pospešili gospodarsko okrevanje in oblikovali digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bi koristilo vsem, zlasti pa malim in srednjim podjetjem.

Program za digitalno Evropo teh izzivov ne bo obravnaval ločeno, temveč bo dopolnjeval sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, mehanizem za okrevanje in odpornost ter strukturni skladi, če naštejemo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

 

Kako pridobiti finančna sredstva?

 

Najnovejše novice

1,3 milijarde evrov iz programa za digitalno Evropo za digitalni prehod in kibernetsko varnost Evrope

Komisija je danes sprejela dva večletna delovna programa za program za digitalno Evropo, v katerih so opisani cilji in posebna tematska področja, ki bodo prejela skoraj 1,3 milijarde evrov sredstev.

NEWS ARTICLE |
e-arhiviranje vstopa v novo fazo v okviru programa za digitalno Evropo

Pomembne informacije bi morale biti dostopne in ponovno uporabne za prihodnja leta, ne glede na sistem, ki se uporablja za njihovo shranjevanje. e-arhiviranje zagotavlja osnovne specifikacije, programsko opremo, usposabljanje in znanje za pomoč ljudem pri dolgoročnem ohranjanju in ponovni uporabi informacij.

Povezane vsebine

Širša slika

Financiranje za digitalno tehnologijo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027

Dolgoročni proračun EU, znan tudi kot večletni finančni okvir, bo spodbudil digitalne tehnologije in pomoč pri okrevanju po pandemiji.

Podrobnejše informacije

eArchiving

eArchiving – zagotavlja osnovne specifikacije, programsko opremo, usposabljanje in znanje, ki ljudem pomagajo shranjevati podatke dlje časa.

Program DIGITAL Europe – delovni programi

Splošni cilji, področje uporabe, rezultati in rezultati ter dodeljena proračunska sredstva za vsako temo so opisani v delovnih programih. Na tej spletni strani boste našli ustrezne dokumente in spremembe delovnih programov, ko jih bo sprejela Evropska komisija.

Znanja in spretnosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bo financiral oblikovanje in izvajanje specializiranih programov in pripravništev za prihodnje strokovnjake na ključnih področjih zmogljivosti, kot so podatki in umetna inteligenca, kibernetska varnost, kvantno računalništvo in visokozmogljivostno...

Superračunalništvo v programu DIGITAL Europe

Cilj programa DIGITAL Europe je vzpostaviti in okrepiti zmogljivosti EU za superračunalništvo in obdelavo podatkov ter nam pomagati, da do leta 2022/2023 dosežemo superračunalništvo v merilu eksa – računalništvo, ki je primerljivo z združevanjem računalniških zmogljivosti...

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Evropska vozlišča za digitalne inovacije (EDIH) so točke „vse na enem mestu“, ki podpirajo podjetja in organizacije javnega sektorja, da se odzovejo na digitalne izzive in postanejo konkurenčnejše.

Glej tudi

Podpora EU za izobraževanje in usposabljanje

Komisija ponuja številne priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, ki vam bodo pomagale začeti z digitalnim izobraževanjem, kot so podjetniško usmerjanje, izmenjave in še več.

Podpora EU podjetjem v digitalnem svetu

EU ponuja vrsto podpore podjetjem, od zagonskih podjetij do podjetij v razširitveni fazi do malih in srednjih podjetij ter širše. Več o tem lahko izveste na tej strani.

Povezane vsebine