Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla cyfrowego sektora publicznego

Komisja pragnie zapewnić sektorowi publicznemu możliwość dotrzymywania kroku nowym technologiom i czerpania korzyści z innowacji.

  Klawiatura komputerowa z przyciskiem eGovernment

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Transformacja cyfrowa stwarza możliwości nie tylko sektorowi prywatnemu, ale także usługom publicznym. Wiele usług publicznych już zdigitalizowało swoje procedury i wykorzystuje technologie takie jak sztuczna inteligencja, blockchain i Internet rzeczy do interakcji z obywatelami.

Komisja Europejska ma trzy główne cele na dekadę cyfrową, aby poprawić cyfryzację usług publicznych: 

 1. 100 % kluczowych usług publicznych, które mają być dostępne online;
 2. wszyscy obywatele mają dostęp do dokumentacji medycznej;
 3. 80 % obywateli korzysta z rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej.

W związku z tym tworzymy i wspieramy szereg inicjatyw wspierających usługi publiczne, takie jak współpraca GovTech, innowacyjne obserwatorium usług publicznych, program ISA2, finansowanie sieci 5G w inteligentnych społecznościach oraz program „Cyfrowa Europa”.

GovTech

Rządy i organy sektora publicznego w całej Europie zaczynają tworzyć programy GovTech. Programy te wspierają innowacje w sektorze publicznym, łącząc je ze start-upami i przedsiębiorcami. Komisja Europejska uruchomiła platformę GovTech i inkubator GovTech w ramach programu „Cyfrowa Europa”.

Platforma GovTech ma na celu wspieranie administracji publicznej w przyjmowaniu opłacalnych i elastycznych rozwiązań cyfrowych. Opiera się na modelu platformy widzianym w laboratoriach GovTech w całej Europie, pomagając administracji publicznej współpracować i dzielić się rozwiązaniami.

Inkubator GovTech pomoże rządom we wdrażaniu nowych usług cyfrowych, promowaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i zapewnianiu, aby usługi mogły wchodzić w interakcje i współpracować ze sobą w fazie projektowania. Podobnie jak platforma GovTech, będzie zachęcać do współpracy transgranicznej między agencjami cyfryzacji. 
Innowacyjne obserwatorium usług publicznych.

Komisja Europejska przygotowuje studium wykonalności innowacyjnego obserwatorium służby publicznej w celu zrozumienia tendencji w zakresie innowacji i eksperymentów sektora publicznego. Centrum Monitorowania Innowacyjnych Służb Publicznych ma 4 cele: 

 1. wspieranie innowacji w sektorze publicznym;
 2. wspieranie ekosystemu przedsiębiorstw w obszarze GovTech;
 3. wspieranie zamówień publicznych na innowacje;
 4. zapewnienie interoperacyjności już w fazie projektowania.

ISA²

Program ISA²koncentruje się na rozwiązaniach interoperacyjnych dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli. Jego celem jest zapewnienie, aby usługi publiczne w całej Europie mogły korzystać z rozwiązań i usług zaprojektowanych przez innych.

5G dla inteligentnych społeczności

Zaproszeniedo składania wniosków 5G dla inteligentnych społeczności ma na celu dostarczenie innowacji w sercu społeczności lokalnych. Zaproszenie jest otwarte dla dostawców usług publicznych, organów publicznych i przedsiębiorstw obsługujących infrastrukturę sieciową, którzy mają konkretne przykłady zastosowań 5G w opiece zdrowotnej, edukacji, administracji publicznej i w każdym obszarze ogólnego interesu publicznego. Zaproszenie jest finansowane w ramach programu „Łącząc Europę” i jest otwarte do dnia 21 marca 2023 r.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) przyczynia się do lepszego kształtowania polityki europejskiego sektora publicznego poprzez wspieranie:

 • Projekty zwiększające łatwość dostępności, jakości i użyteczności informacji sektora publicznego w celu zwiększenia ponownego wykorzystywania i łączenia otwartych danych publicznych w całej UE w celu opracowania produktów i usług informacyjnych, w tym zastosowań sztucznej inteligencji.
 • Stworzenie cyfrowych bliźniaków Ziemi (Destination Earth), które będą kluczowe dla przewidywania skutków i budowania odporności na zmiany klimatu. Inicjatywa ta jest początkowo skierowana do profesjonalnych użytkowników sektora publicznego.

Dowiedz się, jak uzyskać finansowanie z programu „Cyfrowa Europa”

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.

Dowiedz się więcej o cyfrowych usługach publicznych