Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES atbalsts digitālajam publiskajam sektoram

Komisija vēlas nodrošināt, lai publiskais sektors spētu iet kopsolī ar jaunajām tehnoloģijām un gūt labumu no inovācijas.

  Datora tastatūra ar e-pārvaldes pogu

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digitālā pārveide sniedz iespējas ne tikai privātajam sektoram, bet arī sabiedriskajiem pakalpojumiem. Daudzi sabiedriskie dienesti jau ir digitalizējuši savas procedūras un izmanto tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, blokķēde un lietiskais internets, lai mijiedarbotos ar saviem iedzīvotājiem.

Eiropas Komisijai ir trīs galvenie mērķi digitālajai desmitgadei, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju: 

 1. 100 % no galvenajiem publiskajiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem tiešsaistē;
 2. visiem iedzīvotājiem ir piekļuve medicīniskajām kartēm;
 3. 80 % iedzīvotāju izmanto digitālās identitātes risinājumus.

Tāpēc mēs veidojam un atbalstām vairākas iniciatīvas, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, GovTech sadarbību, inovatīvu sabiedrisko pakalpojumu novērošanas centru, programmu ISA2, finansējumu 5G viedās kopienās un programmu “Digitālā Eiropa”.

GovTech Sistēmas Prasības

Valdības un publiskā sektora struktūras visā Eiropā sāk veidot GovTech programmas. Šīs programmas atbalsta inovāciju publiskajā sektorā, sasaistot to ar jaunuzņēmumiem un uzņēmējiem. Eiropas Komisija programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros izveidoja GovTech platformu un GovTech inkubatoru.

GovTech platformas mērķis ir palīdzēt valsts pārvaldes iestādēm pieņemt rentablus un elastīgus digitālos risinājumus. Tas atbilst GovTech laboratorijās visā Eiropā novērotajam platformas modelim, kas palīdz valsts pārvaldes iestādēm sadarboties un dalīties ar risinājumiem.

GovTechinkubators palīdzēs valdībām izvērst jaunus digitālos pakalpojumus, veicināt inovatīvus digitālās pārvaldības risinājumus un nodrošināt, ka pakalpojumi var mijiedarboties un sadarboties savā starpā. Tāpat kā GovTech platforma, tā veicinās pārrobežu sadarbību starp digitalizācijas aģentūrām. Inovatīvs sabiedrisko pakalpojumu novērošanas centrs.

Eiropas Komisija veic priekšizpēti par inovatīvu sabiedrisko pakalpojumu novērošanas centru, lai izprastu publiskā sektora inovācijas un eksperimentu tendences. Inovatīvam sabiedrisko pakalpojumu novērošanas centram ir četri mērķi: 

 1. atbalstīt inovāciju publiskajā sektorā;
 2. atbalstīt uzņēmumu ekosistēmu GovTech apgabalā;
 3. veicināt inovācijas iepirkumu;
 4. nodrošināt integrētu sadarbspēju.

ISA²

ProgrammaISA²ir vērsta uz sadarbspējas risinājumiem valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tā mērķis ir nodrošināt, ka sabiedriskie pakalpojumi visā Eiropā var gūt labumu no citu izstrādātajiem risinājumiem un pakalpojumiem.

5G viedām kopienām

5G viedās kopienas uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir nodrošināt inovāciju vietējo kopienu centrā. Uzaicinājums ir atvērts publisko pakalpojumu sniedzējiem, valsts iestādēm un uzņēmumiem, kas pārvalda tīkla infrastruktūru, kuriem ir konkrēti piemēri par 5G lietojumprogrammām veselības aprūpē, izglītībā, valsts pārvaldē un jebkurā vispārējās sabiedrības interešu jomā. Uzaicinājums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Digital programmas, un tas ir atvērts līdz 2023. gada 21. martam.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) veicina labāku politikas veidošanu Eiropas publiskajā sektorā, atbalstot:

 • Projekti, kas uzlabo publiskā sektora informācijas vieglu pieejamību, kvalitāti un izmantojamību, lai visā ES veicinātu atklātu publisko datu atkalizmantošanu un kombinēšanu informācijas produktu un pakalpojumu, tostarp MI lietojumu, izstrādei.
 • Digitālo zemes dvīņu (galamērķa Zeme)izveide, kas būs būtiska, lai prognozētu ietekmi un veidotu noturību pret klimata pārmaiņām. Šī iniciatīva sākotnēji ir paredzēta profesionāliem publiskā sektora lietotājiem.

Uzziniet, kā saņemt finansējumu no programmas “Digitālā Eiropa”

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Finansējums digitalizācijai daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam

ES ilgtermiņa budžets, kas pazīstams arī kā daudzgadu finanšu shēma, veicinās digitālās tehnoloģijas un atbalstu atveseļošanai pēc pandēmijas.

Skatīt arī

ES atbalsts izglītībai un apmācībai

The Commission offers a number of education and training opportunities to help you get started in digital, such as entrepreneurship guidance, exchanges and more.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju pieejamību uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Uzziniet vairāk par digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem