Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EÚ pre digitálny verejný sektor

Komisia chce zabezpečiť, aby bol verejný sektor schopný držať krok s novými technológiami a profitovať z inovácií.

  Počítačová klávesnica s tlačidlom elektronickej verejnej správy

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digitálna transformácia ponúka príležitosti nielen súkromnému sektoru, ale aj verejným službám. Mnohé verejné služby už digitalizovali svoje postupy a využívajú technológie ako umelá inteligencia, blockchain a internet vecí na interakciu so svojimi občanmi.

Európska komisia má tri kľúčové ciele pre digitálne desaťročie s cieľom zlepšiť digitalizáciu verejných služieb: 

 1. 100 % kľúčových verejných služieb, ktoré majú byť k dispozícii online;
 2. všetci občania majú prístup k zdravotným záznamom;
 3. 80 % občanov využíva riešenia digitálnej identity.

Preto vytvárame a podporujeme niekoľko iniciatív na podporu verejných služieb, ako sú spolupráca v oblasti GovTech, inovačné verejné observatórium, program ISA2, financovanie 5G v inteligentných komunitách a program Digitálna Európa.

Softvér podobný softvéru GovTech

Vlády a orgány verejného sektora v celej Európe začínajú vytvárať programy GovTech. Tieto programy podporujú inovácie vo verejnom sektore a spájajú ich so startupmi a podnikateľmi. Európska komisia spustila v rámci programu Digitálna Európa platformu GovTech a inkubátor GovTech.

Cieľom platformyGovTech je podporovať verejnú správu pri prijímaní nákladovo efektívnych a flexibilných digitálnych riešení. Vychádza z modelu platformy v laboratóriách GovTech v celej Európe a pomáha verejným správam spolupracovať a vymieňať si riešenia.

Inkubátor GovTech pomôže vládam pri zavádzaní nových digitálnych služieb, propaguje inovatívne riešenia digitálnej vlády a zabezpečí, aby služby mohli vzájomne komunikovať a spolupracovať už v štádiu návrhu. Podobne ako platforma GovTech bude podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi digitalizačnými agentúrami. 
Inovačné stredisko pre monitorovanie verejných služieb.

Európska komisia pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti inovačného observatória verejných služieb s cieľom pochopiť trend inovácie a experimentovania vo verejnom sektore. Monitorovacie stredisko pre inovačné verejné služby má štyri ciele: 

 1. podporovať inovácie vo verejnom sektore;
 2. podporovať ekosystém spoločností v oblasti GovTech;
 3. podporovať inovačné obstarávanie;
 4. zabezpečiť interoperabilitu už v štádiu návrhu.

ISA²

Program ISA²sa zameriava na riešenia interoperability pre orgány verejnej správy, podniky a občanov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby verejné služby v celej Európe mohli využívať riešenia a služby, ktoré navrhli iní.

5G pre inteligentné komunity

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov 5G pre inteligentné komunity je priniesť inovácie do centra miestnych komunít. Výzva je otvorená pre poskytovateľov verejných služieb, verejné orgány a spoločnosti prevádzkujúce sieťovú infraštruktúru, ktorí majú konkrétne príklady aplikácií 5G v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, verejnej správy a akejkoľvek oblasti všeobecného verejného záujmu. Výzva je financovaná v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy Digitálny nástroj a je otvorená do 21. marca 2023.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) prispieva k lepšej tvorbe politiky zo strany európskeho verejného sektora tým, že podporuje:

 • Projekty, ktoré zvyšujú ľahkú dostupnosť, kvalitu a použiteľnosť informácií verejného sektora s cieľom podporiť opakované použitie a kombináciu otvorených verejných údajov v celej EÚ na vývoj informačných produktov a služieb vrátane aplikácií umelej inteligencie.
 • Vytvorenie digitálnych pozemských dvojčiat (Destinácia Zem), ktoré budú kľúčom k predpovedaniu účinkov a budovaniu odolnosti voči zmene klímy. Táto iniciatíva je spočiatku zameraná na profesionálnych používateľov verejného sektora.

Zistite, ako získať finančné prostriedky z programu Digitálna Európa

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Pozri aj

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Zistite viac o digitálnych verejných službách